20 maj 2008

Vad var det jag sade?

För någon timme sedan skrev jag föregående blogginlägg om (s) vilja till anpassning för att skapa breda lösningar i svensk politik. Den som vill få det jag skrev bekräftat kan med fördel studera Morgan Johanssons uttalanden i ämnet här.

Ta bara detta citat: – Så jag hoppas att de här partierna är inriktade på att göra upp med oss och i sådant fall kommer en sådan uppgörelse att se helt annorlunda ut än den som skissas i dagens artikel, säger Morgan Johansson.

Bred samling i grundlagsfrågor?

Alliansen tillsammans med miljöpartiet presenterar idag på DN debatt viktiga steg mot en författningspolitisk reform. Det är väldigt bra, och kan leda till att en rad segslitna frågor på området får sin lösning. Dit hör skilda valdagar, möjlighet till kommunala extraval, öakt inslag av personval och sist men inte minst en författningsdomstol. Allt detta skulle vitalisera demokratin, inte minst på det lokala och regionala planet.

Förhoppningsvis går det att skapa ytterligare parlamentarisk bredd kring förslaget, först och främst då genom att socialdemokraterna ställer upp på dessa viktiga tankar. Där är jag dock, av erfarenhet, aningen mer pessimistisk. Breda lösningar i svensk politik brukar nämligen inte komma till genom att (s) anpassar sig till andras uppfattningar, utan genom att detta parti ställer mer eller mindre ultimativa krav på övriga partier att anpassa sig. Breda lösningar brukar således inte enbart kräva socialdemokraternas medverkan, utan därtill att det är kring i grunden socialdemokratiska lösningar som enigheten uppstår.

Flera av de krav som de fem partierna framför är sådana som just (s) länge motsatt sig. Nu vill det till att de denna gång visar en kombination av god vilja och respekt för andra uppfattningar än de egna. I så fall kan vi få en både hållbar och demokratiskt vitaliserande författningsreform som stärker demokratin på alla plan. Det skulle Sverige vinna på.

03 maj 2008

För tydlighets skull!

Jag kommer inte, i kommande förhandlingar med kringliggande landsting, att göra något som äventyrar sjukhusets nuvarande situation. Det kan vara på sin plats att uttrycka detta mycket tydligt.

Vi har anledning att värna om det goda samarbetet inom sjukvårdsregionen, och detta värnande kommer vi att framhålla i kommande förhandlingar.