29 januari 2011

Att lösa samhällsproblem

Först av allt måste jag även här på bloggen tacka så väldigt mycket för all uppvaktning de senaste dagarna. Många har hört av sig och gratulerat - och det är roligare än jag trodde.Faktiskt var det ganska kul att läsa om sig själv i UNT på ett lite annat sätt än det vanliga.

Nu bär det iväg på semester några dagar tillsammans med hustrun. Det känns som det behövs; även om det nyss var julledigt så är det inte så tokigt med några dagar på rejält avstånd från vardagen. Jag kan dock, på förekommen anledning, meddela att det inte blir några blogginlägg under frånvaron.

Så här kvällen innan det bär iväg till varmare breddgrader funderar jag på Alliansens framgångar i opinionen och, för man säga just nu, i politiken över huvud taget. Jag gör det efter att ha surfat runt på andra partiers bloggar och läst och begrundat en del.

Den som har roligast vinner, brukade Maud Olofsson säga i valrörelsen. Det ligger nog en del i det, och dessutom tror jag att människor har ytterligare två förväntningar på oss politiker och vårt arbete. Det ena är att vi faktiskt levererar det vi lovat. Det andra är att vi bygga vår politik på människors förväntningar och egna upplevelser av verkligheten. Människor gör egna observationer av hur saker och ting fungerar och har egna erfarenheter av vad det innebär för deras vardag. Av det drar de slutsater av hur de olika politiska alternativen påverkar samhällsutvecklingen.

Följden av det är egentligen ganska självklar. Vinnare i opinionens ögon blir det politiska alternativ som kan presentera en korrekt samhällsanalys och likaså korrekta (alltså inte nödvändigt vis så kallade politiskt korrekta) lösningar på samhällsproblemen. Vem som har orsakat problemen, och varför de har uppstått, kan säkert ha ett visst intresse. Men det är långt långt intressantare att få en lösning presenterad än att få en förklaring om varför problemet uppstått.

Det är därför vi i Alliansen även under åren som kommer tänker fortsätta att presentera lösningar på samhällsproblem - riktiga samhällsproblem som påverkar människor i deras vardag. Det är också därför jag kommer att fortsätta att skriva här på bloggen om det vi gör i det dagliga politiska arbetet. Målet för Alliansens politik i vårt landsting är att göra verksamheten bättre så att människor i vårt län kan leva ett gott liv.

Men nu är, som sagt, mitt personliga mål först och främst att få några dagars avkoppling. Vi hörs.

27 januari 2011

Fortsatt förbättring för psykiatrin

Inte nog med mammografin. Ett annat mråde där vi för fyra år sedan ärvde mycket stora problem var öppenvårdspsykiatrin. På måndag tar vi ännu ett viktigt steg i detta förbättringsarbete. Om det kan du läsa här.

Förbättringsarbetet i psykiatrin har också bara börjat. Om mindre än två år inviger vi psykiatrins hus (ett exempel på den upprustning av fastighetsbeståndet som vi har satt igång), vilket ger psykiatrin helt nya och mycket bättre förutsättningar.- Nu pågår ett intensivt arbete inför inflyttningen, som vi följer med spänning.

Fortsatt förbättring för mammografin

Idag skriver UNT om mammografin efter en rapport till landstingsstyrelsen i måndags. Det förtjänar en kommentar - och en rubrik på detta blogginlägg som bättre än tidningens rubrik visar vad rapporten faktiskt säger.

En av de - ganska många - brister som vi uppdagade när vi fick väljarnas förtroende 2006 var mammografin. Bristande kallelser, länga väntetider och gammal utrustning gjorde att denna viktiga verksamhet inte fungerade som den borde. orsakerna fanns både i den egna organisationen och i den tekniska utrustning som användes. detta ställde oss i den politiska majoriteten inför ett antal viktiga beslut. den inriktning vi då valde var tydligt. Vi krävde en teknisk uppgradering, effektivare rutiner och sist me inte minst hörte resultatkrav. redan då insåg vi att detta förbättringsarbete skulle ta tid - men att omedelbart inleda arbetet var nödvändigt.

Nu börjar vi se effekterna av beslut som fattades för fyra år sedan, men resultaten och målen som vi vill nå tar ytterligare någon tid att åstadkomma. Men den grafik som finins i artikeln visar i vart fall en sak mycket tydligt. Aldrig någonsin har så många kvinnor fått mammografi som nu, när Alliansens politiska beslut börjar få effekt.

Det finns fortfarande mycket att göra. Andelen kvinnor, vars bröstcancer upptäcks genom mammografi, borde vara högre. Den teknikhöjning som gjordes (som leder till att tumörer upptäcks betydligt tidigare) ställer krav på att följa upp verksamheten, så att kvinnnor från alla delar av länet kan dra nytta av teknikutvecklingen. Bröstcancervården är också en vårdkedja där alla länkar måste hänga samman. Hela kedjan från screening via upptäckt till behandling och psykosociala insatser måste fungera mycket bättre. Mammografin är ett led i detta, men att vi kan inte slå oss till ro med att fler kvinnor än någonsin får möjlighet att undersökas. Vi är på väg mot klara förbättringar - men vi är ännu inte framme!

24 januari 2011

Ansvarsfulla beslut

En bra lösning för vårt landsting. På annat sätt kan jag inte beskriva att vi idag fattat beslut i landstingsstyrelsen om att inleda ett samarbete om tvätt med landstinget i Dalarna. Grunden för beslutet handlar om trygga och säkra leveranser med god ekonomi och omtanke om miljön.

Tvätt av kläder och textilier är A och O i en verksamhet som handlar om sjukvård, hälsa och omsorg. Att stå utan operationsdukar, skyddsförkläden eller sängkläder får naturligtvis bara inte hända. Samtidigt måste leveranserna ske på ett sätt som inte i onödan skadar miljön och dessutom inom tuffa ekonomiska ramar. Allt detta har vi noga gått igenom inför dagens beslut, för att vara säkra på att vi fattat det klokaste beslutet av de alternativ som stod till buds.

Med dagens beslut - valet av tvättleverantör var inte det enda - inleddes ännu ett verksamhetsår i vårt landsting. Nu börjar ytterligare fyra år med ansvarsfulla beslut för att utveckla och flytta fram positionerna för att ge alla medborgare i länet bästa möjliga verksamhet för de skattemedel som vi använder.

23 januari 2011

Wikilies

Det finns ett obehagligt drag kring debatten efter Wikileaks publicering av uppgifter om vad migrationsminister Tobias Billström påståtts ha sagt till amerikanska diplomater i Irak. Hela historien påminner i ovanligt hög grad om den berömda viskleken.

Billström har nu gjort det som borde vara både självklart och onödigt, nämligen förklarat att det som han brukar säga offentligt om svensk migrationspolitik är det som gäller. Självklart eftersom det borde säga sig själv att det migrationsministern uttrycker är just det som liksom är svensk migrationspolitik. Onödigt, därför att alla som vill kommentera migrationsministerns politik bör utgå från hans uttalanden och faktiskt förda politik, inte från andras obelagda påståenden om samma sak.

Migrationsministern gjorde också i det längsta helt rätt när han inte ville kommentera. Ska ministrar, och alla vi andra med olika förtroendeuppdrag, behöva kommentera helt ogrundade påståenden, så skulle tiden snart nog inte räcka till så värst mycket annat.

Att någon säger något innebär inte automatiskt att det är sant. Och den som oreflekterat publicerar en sådan uppgift gör faktiskt inte sanningen och öppenheten en tjänst. Den öppnar i stället för att skvaller och tredjehandsuppgifter accepteras som fakta. Yttrandefriheten är viktig och får inte kränkas, men den ställer också krav på att det man säger är sant och relevant.

22 januari 2011

Avtackning

En av gårdagens huvuduppgifter var att tacka av tre avgående landstingsråd efter många år i politikens och landstingets tjänst. Min partikamrat Arne Sandemo, min kollega och vän som förste vice ordförande i landstingsstyrelsen Rolf Edlund (C) och sist men inte minst Ismail Kamil (FP) som jag samarbetat nära med i hans roll som ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Alla tre lämnar nu landstinget, och det är klart det känns vemodigt. NU är vi ett nytt lag, och jag ser som jag tidigare skrivit mycket fram emot de närmaste åren. Arne, Ismail och Rolf har lagt en fin grund som vi övriga nu kan bygga vidare på.

Tornsalen i Uppsala slott var fylld med gratulanter som ville tacka för gott samarbete och samvaro under många år. Det blev en fin avrundning som de är väl värda.

18 januari 2011

Bra för hela länet

Vill också bara i förbigående puffa för Johan Örjes inlägg på bloggen idag om kulturpolitik. Nej, jag har inte blivit centerpartist - inte ens i kulturpolitiska frågor - men det är glädjand eatt se hur nära vi står varandra.

Ordning och reda

Flera medier rapporterar idag om att vårt landsting kommer att satsa mer pengar på hälso-och sjukvård nästa år. Om någon trodde något annat, så kan det vara på plats att rapportera att det är helt enligt planerna. Eftersom det går ganska bra för våret landsting, och vi har ordning och reda på landstingets ekonomi, så kan vi lägga ytterligare drygt 140 miljoner på den vård som medborgarna så väl behöver.

Så ser det inte ut i alla landsting. På många platser i landet väntar nedskärningar som kommer att märkas i form av köer, väntetider och begränsningar. Att hålla ekonomin i schack ger alltså goda effekter på sikt - och vi skördar nu goda effekter av att ha hållit igen när höga krav har ställts på att "satsa mer pengar" på att täcka underskott i olika verksamheter. Men mycket återstår att göra, inte minst på Akademiska sjukhuset.

Det viktigaste budskapet är dock att ansvar, ordning och reda är bra inte bara för en stabil ekonomi i offentlig verksamhet. Det leder också till ordning och reda i verksamheten. Det finns ett tydligt samband mellan balans i ekonomin och god kvalitet på verksamheten. Det är ledstjärnan i vårt landsting, och det är det som är det långsiktiga målet för Alliansens arbete.

17 januari 2011

Lysande utsikter för Akademiska sjukhuset

Dagens mest glädjande nyhet: regeringen satsar för att sälja svensk vård utomlands. Här finns mycket goda förutsättningar för Akademiska sjukhuset och Uppsala Care. Vi är redan ledande i landet och kan nu använda de goda grunder som byggts upp.

Ökad export av vård till utlandet är bra både för skattebetalare och patienter. Det ger bättre möjligheter att utveckla vården och tryggar underlaget för specialiserad vård. Därför har vi i Uppsala goda skäl att jubla över regeringens besked idag. De lokala medierna, som ibland kan vara blixtrande effektiva när det gäller att hitta nyheter som rör Akademiska sjukhuset, har inte sett de positiva möjligheter som regeringens förslag innebär.

När är det kris?

I förra veckan förde vi i landstingsrådsberedningen diskussioner om beredskap och säkerhet. Anledningen är att landstingsråden, som grupp, också är landstingets krisledningsnämnd och därmed har ett stort ansvar om en kris uppstår. Detta är naturligtvis mycket centrala frågor för en organisation med ett sektorsansvar för hälso- och sjukvård som en av de mest centrala välfärdsfrågorna.

I vårt landsting är beredskapen god. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla beredskapen men också med att öva och pröva den, så att den fungerar den dag det verkligen behövs. Ett led i detta är att gå igenom ansvar, befogenheter och roller.En fråga som då dyker upp är användningen av själva begreppet ”kris”. Det är nämligen ett ord som, samtidigt som det har en mycket konkret innebörd, allt mer används en aning godtyckligt.

För fyra år sedan, när jag nyss hade tillträtt, inträffade en allvarlig bussolycka på länsvägen mellan Östhammar och Uppsala. Sex människor dog, och flera skadades. Olyckan fick både omedelbara och mycket smärtsamma konsekvenser för direkt berörda människor och mera långtgående följder både för landstinget och för andra berörda. Den anspänning som följde, både under dagen och tiden närmast efteråt, gav goda skäl att fundera över begreppet kris.

Det gäller också att inse, när det faktiskt inte är en krissituation som råder, utan i stället ha en beredskap för att ställa om till den extra anspänning som en kris alltså innebär. I vårt landsting har vi både övat och skarpt övat den beredskapen, och funnit att den är god men alltid behöver trimmas och förbättras. En fungerande organisation är på plats, och de som är berörda vet vad de ska göra om något allvarligt händer. Med hjälp av den planering som finns kan vi dessutom improvisera om något oväntat inträffar.

Den goda beredskapen ger trygghet, även när en kris plötsligt slår till. Men vi använder också begrepp som kris och katastrof med ansvar, omtanke och måtta. Det gör vi just för att upprätthålla den goda beredskapen, och det tänker vi i Alliansen fortsätta att ta ansvar för så länge vi har väljarnas förtroende.

13 januari 2011

Smaklöst

Det finns en ganska skojig blogg som jag kan rekommendera. Den heter Alliansfritt Sverige, och handlar om saker som våra motståndare uppfattar som tokiga. Det gör det för det mesta på ett ganska humoristiskt sätt. Även om det kan smärta lite att drabbas av sarkasmer och skämt så är det något som vi i Alliansen får leva med.

Men ibland blir det lite fel. Som när det skämtas med ministrars säkerhetsbevakning och följden detta får för resvanorna.

Det är kanske inte obekant att två ministrar i modern tid har fallit offer för mördare. I bägge fallen fanns inte det skydd som idag ges till en rad ledande politiker och andra företrädare för det demokratiska systemet i vårt land.

Det blir alltså bakläxa för alliansfrittsverige.nu. Demokratin hotas av olika krafter som vill demokratins företrädare illa. För mig är det självklart att därför respektera att politiker ibland har ett skyddsbehov. Skämta gärna med oss, men glköm inte riskerna som ett politiskt förtroendeuppdrag innebär.

12 januari 2011

Framtidstro och tillväxt

Tänk om vi verkligen kunde skåda in i framtiden! Tänk om vi verkligen kunde veta vad som kommer att hända, med allt från den ekonomiska tillväxten till klimatet och miljön. Mycket kan vi förutse med ganska stor exakthet, men desto mer går faktiskt inte att värdera förrän i efterhand.

Med den bakgrunden fiinns det en skiljelinje mellan oss som tror på framtidens möjligheter och dem som målar allt som väntar runt hörnet i svart. Fat egentligen är det inte så svårt att göra ett och annat grundläggande antagande, och det gör man bäst med ett litet tankeexperiment.

Tänk om vi för hundra år sedan hade "stoppat tillväxten" och nöjt oss med den levnadsnivå som samhället då befann sig på. Då hade vi förvisso inte haft några kärnvapen och kanske en måttligare klimatförsämring, men vi hade å andra sidan inte haft mycket av det som kännetecknar välfärd och goda levnadsvillkor för flertalet av oss. Och mycket av den tekniska utveckling som ingår i det vi upplever som välfärd leder i sig till att - som exempel - miljön blir bättre. I det sammanhanget ska vi också komma ihåg att goda ekonomiska villkor inte är ett hinder för, utan snarare en förutsättning för, rättvisa och jämställda arbetsvillkor. Innan det till exempel fanns mikovågsugnar så var det givetvis ingen som efterfrågade möjligheten att värma mat i mikrovågsugn. Vem är det som vunnit på detta? Jo, den som har ont om tid och därmed mindre möjlighet att göra olika val.

På samma sätt är det med mycket av det som leder till en bättre tillvaro. Tillväxt är lika med framsteg och leder både till ökat välstånd och - i regel - en jämnare inkomstfördelning. Rika och välutvecklade länder är i allmänhet mer jämlika än fattiga. Och tillgångar är jämnare fördelade mellan människor i vår tid än någonsin tidigare i historien.

Från det resonemanget kan vi också dra slutsatser om framtiden. Ju mer utvecklingen fortsätter i utstakad riktning, desto mer resurser kommer att finnas att fördela. Konsekvensen blir att om vi fortsätter att bejaka utveckling, så kommer vi att få ett rikare, rättvisare och öppnare samhälle. Vilket samhälle vi då får, om vi säger nej till en sådan inriktning, det överlåter jag till var och en att själv fundera över.

10 januari 2011

Tillbaka i vardagen

Det är lite svårt att idag bestämma sig för om det är skönt att vara tillbaka i normala gängor eller om det hade suttit fint med några dagars ytterligare ledighet. Fast efter en ganska innehållsrik dag känns det i alla fall inte så tokigt att vara igång igen. Vi har många tuffa utmaningar som väntar, det har jag påpekat tidigare, och det ska bli intressant att börja arbeta med dem.

Jag skrev ju häromdagen om "alarmismens apostlar" och om vikten av att noga granska källor och sagesmän. Då hade jag inte läst den artikel i tidningen Sjukhusläkaren som på ett föredömligt sätt visar hur det kan gå. I korthet handlar det om de anställda på intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus som pekades ut som rasister av en kollega. Denne fick senare pris för sitt så kallade civilkurage som visade sig sakna täckning. Läs själva i artikeln, och - som jag är angelägen om - bilda en egen uppfattning.

Händelserna som skildras är exakt det som jag varnar för i ett tidigare inlägg, och som DN häromdagen förtjänstfullt analyserade i ett ledarinlägg. Man kan inte automatiskt ta det som skrivs i tidningen för sant och riktigt, hur trovärdig källan än är. Var och en som ger media underlag för en nyhet har givetvis ett eget intresse, och det ställer mycket stora krav på att journalister verkligen ägnar sig åt granskning och kritiskt ifrågasättande; inte bara av dem som självfallet ska under gå en saklig och kritisk granskning (jag hör själv till dem, det är jag väl medveten om) utan också av dem som på olika sätt vill använda media som en plattform för att få ut sina egna åsikter och ståndpunkter.

DNs debattinlägg och inte minst Sjukhusläkarens avslöjande visar hur viktigt det är att alla makthavare undergår en kritisk granskning.Men det visar också någor annat som får bli mitt nyårslöfte så här i ett av årets första blogginlägg. Det är vikten av att alltid också berätta om "den andra sidan" av nyheter och aktuella händelser. Därför är mitt löfte till dig som följer min blogg under 2011 att du här alltid kan vara säker på att få min version av olika händelser, politiska initiativ och nyheter. Och kanske en och annan kommentar till andras versioner av det som händer. Vi hörs under ett händelserikt 2011!

08 januari 2011

Alarmismens apostlar

Jag kan verkligen rekommendera dagens ledare i DN. Den handlar förvisso om en mycket speciell nyhet - bluffen kring "nyheten" att ett vaccin kunde ge autism - men är faktiskt just så allmängiltig som ledarskribenten påpekar. I dagens intensiva och uppskruvade nyhetsflöde är det lätt att låta braskande uttryckssätt bli ett verktyg för att få uppmärksamhet.

Låt mig göra alldeles klart, att det självfallet är bra att viktiga frågor både belyses och debatteras. Men det gäller också att alla vi som är delaktiga i nyhetsflödet besinnar vilka krafter vi drar igång genom olika "utspel", uttalanden eller agendanden i andra former. Det har kanske framgått även i andra sammanhang under den senaste tiden.

Till syvende och sist är detta en fråga om trovärdighet för alla som på olika sätt är berörda och delaktiga. Som DN-ledaren påpekar, så vilar ett stort ansvar på journalister. Men vi som driver debatten i olika roller har också skäl att fundera över allt från ordval till medium och tillfälle. För att direkt citera DN: "Det sensationella har automatiskt nyhetsvärde. Någon tid att vänta på utvärderingar finns sällan." Min kommentar är att precis så är det. Följden blir att ett "utspel" snabbt kan etableras som sanning, och att sökandet efter sensation och braskande rubriker kan gå före en saklig och korrekt rapportering med därav följande sakliga och korrekta diskussion.

Mitt råd, kära läsare, är därför att alltid följa den grundregel som egentligen bör prägla all kritisk granskning. Det är att ställa sig frågan vilket syfte en sagesman har i ett visst läge. Är det att skldra den sanna, kompletta och sammansatta bilden av en händelse eller ett skeende - eller är det att med hjälp av en mer eller mindre hårdviklad utsaga få fram ett eget budskap? I påfallande många situationer, även om sagesmannen kan låta både neutral och förtroendeingivande, handlar det om det senare snarare än om det förra. Det gäller att ha det i bakhuvudet när man följer medias rapportering om olika skeenden i samhällsdebatten.

05 januari 2011

Alliansen levererar!

Kommer du ihåg valrörelsen? Vi i Alliansen lovade då ett "VIP-kort" för äldre multisjuka med stora vårdbehov. Våra politiska motståndare hånade oss och prata om "gräddfiler". Nu är en lösning på gång, och alla är mycket nöjda med utvecklingen.

Alliansen levererar, och det tänker vi fortsätta göra.

02 januari 2011

Att göra rätt

Radio Uppland plockar idag upp en gammal nyhet som i sig är ganska tankeväckande. Det handlar om en upphandling av konst till Psykiatrins Hus. Kring offentliga upphandlingar finns en noggrant reglerande lagstiftning som är skapad just för att äkerställa att dessa upphandlingar inte sker otillbörligt. Det är mer regel än undantag att dessa upphandlingar prövas, men ganska ofta - dock inte alltid - visar det sig i slutändan att det hela har gått rätt till.

Flera av de ganska uppmärksammade upphandlingar som landstinget har gjort har också prövats på detta sätt, och de de flesta fall har landstinget fått rätt. Så också i detta fall. Med andra ord har landstinget skött upphandlingen korrekt, och någon "svågerpolitik" har helt enkelt inte förekommit. I så fall skulle nämligen upphandlingen ha fått göras om.

Offentlig upphandling är snårigt, och om det blir fel är ordern från oss politiker givetvis "gör om, och gör rätt". Lyckligtvis sker det som sagt inte särskilt ofta, och vi arbetar fortlöpande med rutiner för att upphandlingarna ska bli ännu mer rättssäkra. Däremot kan referaten kring uppnadlingar ibland ge intrycket att det görs fler fel än vad som verkligen är fallet. Och det gäller inte bara upphandlingar.

Alla kommunala beslut (och dit hör också landstingets) kan nämligen överklagas till förvaltningsrätten. När så sker, görs en prövning av om beslutet är lagligt eller inte. I en väl fungerande rättsordning är det då när domen faller som det avgörs hur det ligger till - inte när överklagandet inlämnas. Dock brukar det nästant alltid bli en viss medial uppmärksamhet kring ett överklagande, och det är då lätt att tolka detta som om något fel begåtts bara för att ett överklagande har skett - men så är alltså inte fallet.

01 januari 2011

2011

Så har ett nytt år börjat, ett år som på flera ställen beskrivs som ett år av omvälvningar och spännande utveckling. Socialdemokraterna ska välja en ny partiledare och - kanske - hitta en politisk linje som tar partiet tillbaka till fornstora dagar. I riksdagen råder viss parlamentarisk osäkerhet, det beskrivs i vart fall så trots att det rådande läget (minoritetsregering) i stort sett varit det normala förhållandet sedan andra världskriget.

I vårt landsting är den parlamentariska situationen tydligare. Vi har en stabil majoritet bestående av de fyra allianspartierna, och vi fortsätter i stora drag den politik som inleddes efter valsegern för fyra år sedan. Det är mycket kvar att göra, hel enligt ritningarna. Det stora behov av förnyelse och renovering som vi då kunde konstatera att vårt landsting behöver är inget som man klarar av på en enda mandatperiod. Under de första fyra åren hann vi med åtskilligt, men långt ifrån allt. Överst på dagordningen står Akademiska sjukhuset, forskningen och de utvecklingsfrågor som hör ihop med detta. Men även kollektivtrafiken och länskulturen, liksom de regionala utvecklingsfrågorna, står högt på dagordningen.

I dag är således den första egentliga dagen på den nya, fyraåriga mandatperioden - och den första dagen då vi på allvar kan ta tag i de många utmaningar som väntar. Jag är glad att kunna hälsa två nya kollegor som landstingsråd, min partikamrat Nina Lagg och centerpartiets Johan Örjes, välkomna. Johan kommer att vara min vice ordförande i landstingsstyrelsen och Nina har viktiga uppgifter, bland annat i den produktionsstyrelse som har den sjukvård som landstinget bedriver i egen regi som sin huvuduppgift.

En av de saker som vi faktiskt kan konstatera att vi lyckats med är att förståelsen för Akademiska sjukhusets betydelse för tillväxten och utvecklingen i vårt län har ökat betydligt under de senaste åren. 2006 talades det sällan om sjukhuset som något annat än just som sjukhus. Idag är insikten betydligt större om vad sjukhuset betyder för näringslivet och för tillväxten i länet. Det ska vi bygga vidare på under de närmaste åren.