30 januari 2010

Citybanan är bra för regionen och för landet

Radio Uppland gör idag reportage om Citybanan, ett projekt som ligger mig varmt om hjärtat. UNder de senaste två åren har diskussionerna mellan regeringen och de kommuner och landsting som medfinansierar Citybanan tagit en hel del av min tid, och det har i allt väsentligt varit väl använd sådan - till nytta för alla skattebetalare i de berörda länen.

Men Citybanan handlar inte bara om en tunnel under Stockholm, utan om en hel systemsyn på järnvägstrafiken i Mälardalen. Inte minst i dessa dagar ärdet uppenbart att det behövs en upprustning. De senaste dagarnas kaos i järnvägstrafiken beror på åratal av eftersatt underhåll och utbyggnad samtidigt som Mälarregionen växer så det knakar. Vi behöver helt enkelt ett mer effektivt järnvägssystem i regionen.

Dessutom stannar inte behoven vid någon administrativ gräns. Nyligen varslade Ericsson närmare 1000 personer i Gävle, människor som mer än någonsin behöver effektiva kommunikationer för att arbetsmarknadsregionen ska vidgas. Framtidens arbetsmarknad komemr att vara beroende av effektiva vägar och järnvägar för att folk ska kunna bo på en ort och arbeta på en annan. Därför gynnar systemlösningarna på Ostkustbanan, Mälarbanan, Svealandsbanan och den framtida Ostlänken inte bara vårt län, utan också de kringliggande länen.

Utveckling av infrastruktur och kommunikationer är alltså en aktiv del av arbetslinjen, och av utveckligen av hela landet. Alltså är Citybanan ett projekt av både nationellt och regionalt intresse - och därför är det mycket bra att staten och de berörda kommunerna och landstingen också tagit ett gemensamt ansvar för att utveckla Citybanan och hela det berörda järnvägssystemet!

26 januari 2010

Vaccingranskning och motion på recept

Av många viktiga beslut igår (se tidigare inlägg) tycks två ha väckt lite större uppmärksamhet än de andra. Det ena beslutet fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och rörde fysisk aktivitet på recept, det andra togs i landstingsstyrelsen och gällde en utvärdering av vaccinationskampanjen under hösten.

Det senare först. Det råder inget tvivel om att vacinationskampanjen gav god effekt. Men gjorde vi allting rätt? Köerna utanför vaccinatörerna, för att ta ett enda exempel, visar att det knappast kan skada med lite självprövning och extern utvärdering. Något liknande som den kampanj som genomfördes under hösten har aldrig gjorts, och då är det inte underligt om ett och annat inte gick exakt som planerat. Men den verkligt viktiga frågan är om vi kunnat göra annorlunda - och hur vi kan göra om det händer igen. Landstinget är en lärande organisation, och så länge jag har förtroendet att vara politisk ledare ska vi dessutom vara en självkritiskt prövande sådan. Jag ser mycket fram emot vad vi kan lära av en utvärdering.

Att övervikt bland unga är ett samhällsproblem råder det knappast något tvivel om. Några enkla, smarta lösningar finns inte på problemet, utan det måste lösas genom ett helt batteri av olika åtgärder. Var och en har sitt eget ansvar att ta, på det personliga planet såväl som - exempelvis - på landstingets politiska nivå. Vi tar vårt ansvar bland annat genom ett samarbete med skolhälsovården där motion kan skrivas ut som recept. Personligen tror jag att ökad rörlighet, mer motion och mer aktivitet är en viktig del. Kanske har detta betydelse inte bara för dem som är överviktiga utan överhuvudtaget i ett samhälle där vi rör oss allt mindre.

Av samma skäl ska jag nu lämna datorn för den här gången. Inte för att motionera (fast jag borde, jag vet det) utan för att ge mig ut i verkligheten i form av några studiebesök på Akademiska sjukhuset. Vi hörs!

25 januari 2010

Hektisk dag med landstingsstyrelsen

Hemma efter en lång och intensiv dag med sammanträde med landstingsstyrelsen. En rad viktiga frågor stod på dagordningen. Landstingets preliminära bokslut presenterades, samtliga förvaltningars verksamhetsplaner gicks igenom, en policy för informationssäkerhet klubbades, liksom investeringsplaner för Akademiska sjukhuset. Om du vill läsa mer kan du göra det här.

Landstingsstyrelsens sammanträden börjar för min del vid sextiden på morgonen med genomgång av aktuella frågor i lokala media (inte minst idag,men det kommenterar jag inte mer än så), frukost och avfärd till landstingets kansli runt halv åtta. Sedan inleds dagen med genomgång av aktuella frågor och koll av eventuella handlingar som kommer fram i sista minuten. I regel blir det också en snabbgenomgång med de ledande tjänstemännen för att stämma av genomgångar och föredragningar. Klockan halv nio är det morgonkaffe med alla tjänstemän, ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, innan vi klockan nio prick kör igång med genomgångar och föredragningar. Idag stod bland annat patientsäkerhetsfrågor och det gemensamma arbetet i fem län med gemensamma inköp på listan över dragningar. Klockan halv elva har vi gruppmöten, och efter en kort lunch är det så dags för sammanträde klockan ett. Sammanträdet slutar normalt ungefär klockan fyra, och sedan väntar fler möten, telefon och mail. Intensivt, men fördet mesta roligt.

Dagens sammanträde var på många sätt en exposé över att mycket i vårt landsting fungerar väl - men att det också finns åtskilligt mer att göra. En stabil ekonomi och allt bättre tillgänglighet är viktigt vart och ett på sitt sätt, men det behövs mycket arbete både politiskt och ute i verksamheten för att det goda utvecklingen ska fortsätta. På valårets första sammanträde kan vi konstatera att vi hunnit med mycket under mandatperioden, men att det fortfarande finns massor att uträtta. Organisationen kan bli effektivare, och en större mångfald av vårdgivare skulle vara positivt för både kvalitet och tillgänglighet. Att vi börjat ett viktigt arbete är en sak, nu gäller det att få väljarnas förtroende att fortsätta.

Då är det kanske inte aldrig så hektiska dagar med sammanträden som är det viktigaste, utan att hinna vara ute och träffa människor så mycket som möjligt. Som i morgon, då jag ska göra ett studiebesök i en av många verksamheter som landstinget bedriver.