30 november 2008

Det rör på sig i sjukvården

Från en stadig jumboplats till en nivå över riksgenomsnittet! Det är självklart att vi i Alliansen i landstinget är stolta över den utveckling som primärvården gått igenom under det senaste året. När vi till detta kan lägga att varannan olistad patient nu listat sig på en vårdcentral eller en husläkare så visar det att människor i Uppsala län reagerar mycket positivt på de reformer vi i Alliansen genomför.

Det sporrar, och nu går vi vidare. Den nära vården ska utvecklas genom att vård i högre grad ges nära människor i deras vardag. Kopplingen mellan kommunal äldreomsorg och hälso- och sjukvård måste förbättras. Samtidigt måste öppenvårdsbesök, både diagnos och behandling, i högre grad ges på flera enheter i länet och inte enbart på Akademiska sjukhuset. Det leder både till att Akademiskas profil som ett av landets ledande sjukhus kan stärkas och att vården decentraliseras. Självklart måste detta ske med en hög grad av kostnadseffektivitet så att medborgare och patienter både får valuta för sina pengar och god tillgång till effektiv och kvalitativ sjukvård.

Sist men inte minst pågår också arbetet med att reformera länssjukvården. Varje tillförd skattekrona ska användas effektivt, så att varje invånare i länet kan veta att god vård alltid ges när den behövs.

Fler inlägg från uppsalabänken

Vi ombud från Uppsala län var alla aktiva på olika sätt under framtidskonventet. Under lördagens debatter om kommunal förnyelse och utveckling av välfärden deltog både Gunnar Hedberg och Cecilia Forss. Gunnar och Cecilia har ju viktiga roller i Uppsala kommun - den största kommun i landet som leds av en fyrpartiallians - och bidrog med sina erfarenheter av förnyelsen i Uppsala.

Gunnar lyfte frågan om utmaningsrätt för att stärka kvaliten i välfärden. Gunnar berättar att Uppsala fått 22 utmaningar och 12 nu är ute för upphandling. Detta är något gott och Gunnar saknade detta i förslagen. Därför yrkade Gunnar tillägg under punkten 7:
"utmaningsrätt är ett instrument att försäkra invånarna om att de får bästa möjliga service".

Cecilia pekade på att barnomsorgen i Sverige är generellt sett bra, därför vänder sig Cecilia mot att det står att förskolan är försummad, det stämmer inte. Cecilia skulle gärna se att barnen skulle vara kortare tid i förskolan, men hon vänder sig mot att reglera 40-timmars vecka för barnen. Vi behöver mer morötter inte mer regler. Likaså är Cecilia emot att reglera storleken på barngrupper och ger goda exempel. Cecilia yrkade därför bifall till Gunnar Ooms yrkanden.

Senare under lördagen deltog även Hannes Beckman med ett förslag till uttalande om skolan.

28 november 2008

Lätt att göra rätt


- Det ska vara lätt att göra rätt, sade Anna Wiklund från Enköping i ett inlägg under framtidskonventets miljödebatt. Anna har, som för det mesta, helt rätt i sitt tänkande. Samma rätta tänk fanns också i Annas uttalande att det behövs fler ångmaskiner och färre dockskåp i skolan. Anna, som själv är naturvetare och utbildad lärare, är en stark förespråkare för naturvetenskapliga ämnen i skolan. Även detta är en viktig miljöfråga eftersom goda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen är en direkt förutsättning för utveckling på miljöns område.

Kan inte låta bli att påpeka att vi i landstinget tar miljöfrågorna på stort ansvar. Transporter, läkemedel, energi och uppvärmning samt inte minst mat och förbrukningsvaror är bara några områden där miljön står i fokus för landstinget. Samtidigt måste vi, som alla både offentliga och privata aktörer, hela tiden göra överväganden och balansera mellan olika intressen. Som exempel hoppas jag att vår nya fina ambulansstation bland många andra fördelar också kan leda till någon minskad miljöpåverkan. Det får i så fall bli landstingets bidrag till en offensiv miljöpolitik i en välskött, moderatledd kommun, nämligen Enköping.

Jag har skrivit det förr och skriver det igen: heja, Anna!

Intensiv debatt om integration

Framtidskonventets debatt om integration och kamp mot utanförskap blev mycket intensiv, men också stimulerande. Många deltagare i debatten prisade arbetsgruppernas rapporter, men pekade opckså på vikten av fortsatt utveckling av politiken på detta viktiga område. Liksom i sjukvårdsfrågorna fanns flera debattörer och rapportförfattare med anknytning till Uppsala. Riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson från Örebro är till exempel bördig från Uppsala, så det är klart att vi på Uppsalabänken är lite stolta över Elisabeth.

Fler vägar in i samhället, snabbare och mer effektiv integration och personligt ansvar är nyckelord i den moderata integrationspolitiken. En kort sammanfattning av debatten är att arbetsggruppernas rapporter vann konventets gillande.

Framtidskonventet igång

Är nu på plats i Sollentuna för att delta i nya Moderaternas framtidskonvent. Som partisekreteraren Per Schlingmann sade i sin inledning ägnar vi oss inte bara åt att förnya vår politik, utan även våra arbetsformer.

Förmiddagen har ägnats åt att debattera framtidens moderata sjukvårdspolitik och de utmaningar som vi i landstingen står inför. Flera av oss som fått förtroendet att leda förändringsarbetet i de åtta landsting under moderat ledning deltog i debatten. Vi kunde alla vittna om att förändringsarbetet pågår för fullt. Vi behöver bli bättre arbetsgivare, utveckla vårdgarantin, skapa en tryggare och säkrare vård och sist men inte minst ta ansvar för att väntetiderna kortas. Allt detta pågår för fullt i landstingen med moderat ledning, men det finns mer att göra.

Därför gjorde jag själv ett inlägg som handlade just om vad som behöver komma efter den rapport vi nu antar. Vården står inför stora utmaningar, och vi moderater är beredda att ta oss an dem!

23 november 2008

Söndagsfunderingar

Har ägnat en stund åt att surfa runt bland socialdemokratiska bloggar och slås av hur trötta, nedslagna och desillusionerade de oftast är.

Opinonssiffror är ett hett ämne bland sossar. INte så förvånande kanske, men jag försöker minnas hur det såg ut när vi hade motgångar i opinionen. Mitt bestämda minne är att få moderater då såg detta som det mest angelägna av bloggämnen. Men eftersom det varje dag är uppenbart att MAKTEN är viktigare än idéerna för (s) så får man kanske förstå att avståndet till makten också är viktigt.

Ett annat ämne som upptar flera (s)-bloggare är välgörenhet. Här finns bland annat mannen som anser att ideella organisationer som samlar in frivilliga bidrag ägnar sig åt "villkorlig och ensidig" välgörenhet - medan utdelning av skattemedel för samma ändamål skulle vara mer solidariskt och ädelt. Förutom att jag har svårt att hänga med i parallellen - öven den som sänker pengar frivilligt betalar ju skatt! - så bör man faktiskt fundera både ett och flera varv över begreppet solidaritet. För egen del anser jag att solidaritet är en aktiv handling som kräver eget engagemang. Det innebär faktiskt att vi inte kan se det viktiga arbete vi utför inom våra gemensamma välfärdsorganisationer, kommuner och landsting, som solidaritetsarbete. Det gör inte den gemensamma välfärden mindre viktig, men man måste skilja på begreppen.

Jag gillar verkligen den offentligt finansierade välfärden, tycker kanske inte att det är häftigt att betala skatt men är absolut beredd att bidra till det gemensamma bästa. Min medkänsla med andra människor, det vill säga min solidaritet, väljer jag dock att kanalisera mer personligt och med omtanke. Där går en knivskarp skiljelinje mellan mig och dem som anser att till och med omtanke och mänsklig värme går att uttaxera på en skattsedel. Bevare mig för en sådan människosyn!

17 november 2008

Kollektivtrafiken kräver samarbete

Ett av de områden där oppositionens politik är underlig, det är den viktiga kollektivtrafik som bedrivs i länet. Där har landstinget och kommunerna ett gemensamt ansvar för var sin del av den totala verksamheten. Kommunerna har ansvar för den lokala trafiken, exempelvis på landsbygden och mellan mindre tätorter inom exempelvis en kommun. Landstingets viktiga ansvar ligger på de tungt trafikerade linjerna mellan de större tätorterna. Dit hör inte minst Upptåget men också busstrafiken mellan Uppsala och Enköping, Östhammar, Håbo och andra större tätorter.

Landstinget lägger idag 179 miljoner på kollektivtrafiken, den summan ökar med den budget som fullmäktige ska antal med drygt 10 miljoner. Ytterligare satsningar blir möjliga för landstinget, om landstinget dessutom kan renodla sitt ansvar till dessa tunga trafikstråk. Det behöver kollektivtrafiken, och därför ska vi diskutera med länets kommuner om hur kollektivtrafiken bäst kan utvecklas.

Jamen, vad vill de?

Har nu suttit i nästan sju timmar på landstingsfullmäktige och blir allt mer undrande. Fortfarande är nämligen beskeden grumliga från oppositionen, och vi som deltar och lyssnar har inte fått veta vad de egentligen vill.

Lägg därtill att oppositionen inte ens diskuterar Alliansens politik, utan snarare någon sorts spökbild över vad man uppfattar som den politik som förs.

I den situationen är det givetvis inte så enkelt att debattera, så vi fortsätter att göra det som vi gått till val på och fått väljarnas förtroende för: att utveckla och förnya den politik som förs i landstinget.

08 november 2008

Inte så rent till vänster

Uppenbarligen anser ledande socialdemokrater, exempelvis kommunalrådet och förre partisekreteraren Lars Stjernkvist i SvD, att vänsterpartiets demokratiska vandel lämnar ett och annat att önska.
Det må vara hur det vill med den saken, helt uppenbart är i alla fall att brist på demokratisk legitimitet bara är ett problem för socialdemokrater när det passar det egna partiet bäst. Att samarbeta med, och rent av vara beroende av, kommunister har under långa tider inte varit något som helt problem för socialdemokraterna. Däremot pekar man gärna finger i andra riktningar, trots att borgerliga partier alltid varit bättre på att hålla rent mot diverse odemokratiska rörelser. Nu senast är det Sverigedemokraterna som i regel hålls borta på ett helt annat sätt än motsvarande rörelser till vänster.
Det är helt enkelt dags att konstatera faktum. Den som har sin politiska uppfattning till vänster är inte mer ädel och godhjärtad än den som håller till höger i politiken. Men det stannar inte vid det. Förmågan till demokratisk renhållning har av olika skäl alltid varit sämre inom vänstern, det ser vi nu åter exempel på, och det är absolut inget att förvånas över. Socialistiska rörelser bygger nämligen påfallande ofta sina maximer på starkt odemokratiska principer – och det dessutom påfallande skickliga på att omsätta dem i praktisk handling.Där ligger också den kanske viktigaste skillnaden mellan liberala och konservativa principer å den ena sidan, och socialistiska och vänsterorienterade å den andra.

07 november 2008

Ursäkta, det blev succé!

Efter valet 2006 beslutade Alliansen att kostnadsfri influensavaccinering skulle införas för äldre över 65 år. Nu har reformen blivit en sådan succé att vaccinet tagit slut på vissa vårdcentraler. Det berättas i ett inslag i Radio Uppland.

Radions vinkel är i och för sig begriplig. Vaccinet är tillfälligt slut, och det är beklagligt. Men detär på sin plats att påpeka att orsaken till att vaccinet - tillfälligt, alltså - har tagit slut ju är att folk faktiskt kan vaccinera sig.

Under den tidigare vänstermajoriteten fanns inte några kostnadsfria vaccinationer, alltså tog vaccinet inte slut. Nyheten är således - även om den har ett tag på nacken nu - att äldre människor inte ska behöva lida samma risk för att drabbas av allvarlig influensa som under tidigare politisk ledning.

Detta är ännu ett exempel på hur vi i Alliansen genom små men viktiga steg reformerar vården och verksamheten i landstinget.

05 november 2008

Grattis, Obama

Jag höll på John McCain.
Men det är bara att gratulera Barack Obama till segern. Ännu vet vi inte de exakta siffrorna, vare sig i antal röster eller i antal elektorer, men det är helt klart vem som är USA:s näste president.
Självklart är Barack Obama ett bra val, för USA och för världen, även för en som tycker att McCain varit ett bättre. Det är bara att hoppas att Obama blir bra för frihandeln, för freden och inte minst för ekonomin i hela världen. Obama står inför enorma utmaningar på dessa och många andra områden, som faktiskt påverkar hela världen på ett helt annat sätt än inrikespolitiska beslut någon annanstans på jorden gör. Det är i den meningen USA är och förblir världens enda supermakt.
Det just nu kanske viktigaste blir att se vilken väg Obama väljer för att lösa de problem som finanskrisen innebär. Här kommer konsekvenserna av ren amerikansk inrikespolitik bokstavligen att bli globala, vilket innebär att en allt för protektionistisk politik kan innebära svårigheter för andra än för amerikanerna själva. Den globala handeln måste hållas igång, för välståndets men också för den globala förståelsens skull. Därför är det angeläget att Obama tydligt visar att han tror på fri rörlighet och med alla medel motsätter sig varje form av antiglobalisering. Då kan Barack Obama bli en stor president i den amerikanska historien.

04 november 2008

Listigt

Ytterligare några dagar pågår landstingets listningskampanj - ännu ett exempel på nya vindar som blåser under rådande majoritet. Nu får alla som bor i Uppsala län möjlighet att välja den vårdcentral eller husläkarmottagning de vill. Givetvis är det bra för patientens valfrihet, men reformen är viktigare än så.

Listningsreformen ger nämligen oss politiker en bild av vilka vårdcentraler det är som faktiskt efterfrågas av medborgarna. Nu får vi klara besked om hur vården faktiskt fungerar, samtidigt som du som patient får tillgång till den vård du vill ha.

Föga förvånande leder denna reform inte till något jubel från oppositionen. de säger sig gärna öppna för mångfald och valfrihet men har motsatt sig i stort sett varje reform vi i Alliansen genomfört. Fast just nu tycks oppositionen ha mer än nog att göra med att hålla sams på riksplanet.

02 november 2008

Som sagt var

Så var det då sagt, det många av oss anat och definitivt känt konsekvenserna av. I en intervju i UNT säger Lena Hartwig, kommunalråd för (s) i Uppsala kommun, att "det har varit en medveten strategi att inte tydliggöra vår politik".

Jojo, vi har förstått det. Att få några tydliga besked om vad socialdemokraterna vill har inte varit det lättaste. Och det är ju klart; om makten är viktigare än idéerna och innehavet av den mer värdefullt än vad man gör med den - ja, då är socialdemokaternas av Hartwig uttalade taktik fullkomligt självklar.

Men nu måste socialdemokraterna börja förklara sig. Förklara vad man vill göra för att klara välfärdens utmaningar, vilka skatter som kommer att höjas och vilka "återställare" som ska till. Det ger ett tydligt alternativ till Alliansens politik och därmed också en erinran till väljarna om varför de röstade bort (s) i valet 2006. Det räcker nu inte längre med att luta sig tillbaka och vänta på valet. 2010 behöver Sverige bekräfta de viktiga reformer som pågår för att förnya och renovera den svenska samhällsmodellen. De reformerna kräver en politik som förs av Alliansen.