30 juni 2014

Almedalen

Almedalen är verkligen inte bara rosémingel och ytligt kindpussande. Det är inte heller bara partipolitiska utspel och tal av partiledarna. Varje dag genomförs hundratals seminarier, tusentals möten och tiotusentals kontakter mellan människor som har saker att prata med varandra om.

Jag åker till Almedalen av fyra skäl. Det första är att tala på seminiarier där jag ombetts delta. I dessa fall är jag ofta inbjuden som företrädare för vårt landsting, och det är därmed en möjlighet att berätta om vår verksamhet för andra. Det andras skälet är tillfället att underhålla och knyta nya kontakter, för att kunna utveckla landstingets verksamhet. Ett tredje skäl är att delta i samtal på olika områden, som är enkla att arrangera när många olika aktörer finns samlade på ett ställe.
Det fjärde och sista skälet är att fånga upp stämningar och på plats öra och se vad som sägs i det politiska samtalet.

Här finns mitt program för den här veckan. Utöver de programpunkter jag lagt upp här, så kommer jag att ägna tid åt enskilda möten och att lyssna till seminarier.

Måndag 30 juni

Förmiddagen
Inläsning och förberedelser av seminarier och möten

12.00-13.00
Deltar i seminarium arrangerat av Västra Götalandsregionen: Regionala eller nationella vårdvalssystem?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.
http://www.almedalsveckan.info/19145

15.00-17.00
Deltar i Praktikertjänsts framtidsmöte om godpraktik i sjukvården. Hur utvecklas framtidens sjukvård?
http://www.godpraktik.se/almedalen/1

17.30-20.00
Har möten med enskilda företrädare för organisationer som är verksamma inom sjukvården.

Tisdag 1 juli

8.30-10.00
Frukostmöte med Dagens Samhälle och Telia

10.00
Träff med företag i life science-branschen för att diskutera förutsättningar för läkemedelsprövningar och klinisk forskning.

12.00
Deltar i seminarium arrangerat av Swedish Medtech: Gemensam tillgång till vårddokumentation ger bättre samverkan mellan vård och patient.
Plats: PayEx, Mellangatan 18
http://www.almedalsveckan.info/23549

Onsdag 2 juli

Ägnar eftermiddagen åt enskilda möten med aktörer i hälso- och sjukvården och life science-branschen.

16.45
Deltar i seminarium arrangerat av OneMed Sverige och Swecare: Den sjuka affären - samverkan är botemedlet.
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
http://www.almedalsveckan.info/20387

18.30
Siktar på att titta in en stund på Dagens Medicins mingel, där "vårdens hundra mäktigaste" presenteras.

Därefter mingel med landstingets samarbetspartner Boston Consulting Group.

Torsdag 3 juli

10.00
Mingel och förmiddagsfika med moderata landstingspolitiker
Strandgatan 17, hos vännerna Nina och Claes.
http://www.strandgatan17.se

12.00-15.00
Enskilda möten med olika aktörer inom life science för att diskutera samverkan kring innovationer och klinisk forskning.

17.00
Laddar tillsammans med moderata vänner inför statsministerns tal i Almedalen.

19.00
Statsminister Fredrik Reinfeldt talar. Veckans höjdpunkt!

Fredag 4 juli

10.30
Seminarium (ej talare) arrangerat av Boston Consulting Group om värdebaserad vård.
http://www.almedalsveckan.info/23343


Moderaterna är en frihetsrörelse

Almedalsveckan har börjat med att Stefan Löfvén lagt ut texten om sitt partis politiska linje. De stora nyheterna tycks vara att Alliansen "inte är solidarisk"och att det är dags för mindre barngrupper i förskolan. Parallellt med kommentarerna till Löfvéns tal så hörs också det numera ganska vanliga pratet om vad vi moderater är och inte är.

Moderaterna är en frihetsrörelse. Visst må vi kalla oss arbetarparti och prata om vikten av ordning och reda i ekonomin, men viktigast av allt är ändå att vi är och förblir den politiska kraft som ger människor makt över sina egna liv.

Ingen frihetsrörelse med självaktning kan kalla sig det utan att vara i takt med tiden. 2014 ställer nya krav från dem som vi talar till. De kraven skiljer sig från hur människos såg på personlig frihet och integritet, om man jämför med 1984 eller 1994.

Vi moderater måste helt enkelt vara det parti som inte bara uppfattas som det parti som står för människors personliga frihet; vi måste vara det partiet! Vi ska se till att samhället fungerar på ett sätt som underlättar för människor att fatta egna, informerade beslut om sin egen livssituation - och har förmåga att också ta ansvar för de val man gör.

Våra motståndare hånar vår politik på olika områden. Då ska vi påminna våra väljare om att motståndarna då i själva verket hånar människors vilja att bestämma över sig själva. Möjligheten att välja skola eller vårdcentral, kunna gå till apoteket på andra tider än kontorstider eller testa bilen på andra ställen än den statliga bilprovningen handlar inte om att nya företag kan starta. Det handlar om att människor ska kunna göra egna val och fatta egna beslut.

Vi moderater ska driva den utvecklingen tillsammans med vännerna i Alliansen. Vi ska bilda opinion för den och se till så att effekterna av den upplevs som positiva av människor. Att detta hånas av andra partier visar att det är en utveckling som har kraft och möjligheter. det ska vi våga ta vara på i den politiska debatten.

Här i Almedalen ska jag tala på en handfull seminarier. Seminariernas teman skiljer sig, men jag hoppas kunna väva in tankarna om oss moderater som en frihetsrörelse på dem alla - och återkomma till detta här på bloggen.

20 juni 2014

Därför är primärvården bättre idag

2012 gjorde Uppsala universitet en utvärdering av vårdvalet i primärvården i Uppsala län. Den rapport som då presenterades är intressant läsning om man vill veta hur vår primärvård har utvecklats under de senaste åtta åren. I sammanfattningen står bland annat följande.
  • Generellt sett har tillgängligheten, både telefontillgänglighet och läkartillgänglighet (dvs. den tidsmässiga  tillgängligheten)  förbättrats  sedan  vårdvalet  infördes  i  Uppsala  län.  Det  finns dock  skillnader  avseende  tillgängligheten  mellan  kommunerna  i  landstinget,  även  om dessa har  minskat  under  den  undersökta  perioden.  Trots  att  läkartillgängligheten  i  landstinget  i Uppsala  län  har  ökat  under  den  undersökta  perioden  är  den  fortfarande  något  sämre  än  i övriga landet. Det är svårt att säga att ökningen i tillgänglighet enbart beror på införandet av vårdval i primärvården eftersom vårdgarantin har lagstiftats och regeringen även har betalat ut pengar till kökortning via den så kallade Kömiljarden under samma tidsperiod.
  • Sedan vårdvalet infördes har valfriheten för invånarna ökat i de större tätorterna genom att fler vårdcentraler etablerats i Uppsala, Knivsta, Bålsta och Enköping. I de mindre tätorterna i Norduppland  och  i  Heby  kommun  har  valfriheten  inte  ökat,  eftersom  ingen  nyetablering skett sedan vårdvalet infördes.
  • Flertalet  undersökta  kvalitetsaspekter  har  förbättrats  sedan  införandet  av  vårdval  i primärvården.  Kvaliteten  har  exempelvis  förbättrats  när  det  gäller  inrapportering  till Nationella  diabetesregistret.  Vidare  har  måluppfyllelsen  av  ett  av  två  kvalitativa antibiotikamål  förbättrats  och  kvantiteten  av  förskriven  antibiotika  har  minskat  något.  År 2011  fanns  vissa  skillnader  mellan  offentliga  och  privata  vårdcentraler  när  det  gäller  den målrelaterade  kvaliteten  som  ger  målrelaterad  ersättning,  exempelvis  andel  diagnossatta läkarbesök och dokumentation av patienternas livsvanor. 
Med andra ord: tillgängligheten har blivit bättre, valfriheten större och kvaliten har ökat i primärvården sedan vårdvalet infördes. Sedan rapporten publicerades har också en nationell patientenkät presenterats, där patienterna i Uppsala län är näst nöjdast i landet med den vård de får i primärvården.
Jag ville bara skriva och berätta det idag. Glad midsommar!

18 juni 2014

Lite olika villkor

Jag har just pratat med min (bonus)dotter Carin, som arbetar natt som undersköterska på Akademiska sjukhuset. I kväll ska hon lämna sin son hos mormor och morfar, för att sedan åka till jobbet. I morgon bitti ska sonen hämtas och sedan köras till skolan innan Carin får sin välförtjänta dygnsvila.

Hur Carin skulle få sitt livspussel att gå ihop om hon inte kunde ta bilen till jobbet och parkera till en någorlunda rimlig kostnad, det är givetvis upp till var och en att fundera över. Vad som är helt klart, det är att Carin har åtskilliga arbetskamrater som befinner sig i samma situation. De skulle hamna i en fruktansvärd situation om de inte hade tillgång till den frihet som bilen och personalparkeringen på Akademiska innebär.

Därför är det nya P-hus som nu byggs på Akademiska sjukhuset en rättvisefråga. På Ackis jobbar drygt 8000 personer, de allra flesta av dem är kvinnor. Alla bor inte på cykelavstånd från sjukhuset, och många av dem har arbetstider som gör att buss och tåg är uteslutet.

Alla som åker bil till Akademiska sjukhuset är inte, som miljöpartiets Johan Edstav sade i landstingsfullmäktige, "direktörer och överläkare som använder de här parkeringsplatserna".

Miljöpartiet vill finansiera en del av sina satsningar i landstinget på att chockhöja parkeringsavgifterna på Akademiska. Det är ett intressant förslag för att komma från ett parti som försöker framstå som feministiskt.

Direktörerna och överläkarna, oavsett kön, har nog råd att betala lite mer för att parkera på jobbet. Men hur skulle det går för Carin och andra nattarbetande, ensamstående mammor? De är, milt talat, ganska så många fler än de "direktörer och överläkare" vars tillvaro Edstav och hans landstingsgrupp verkar veta mer om.

Alliansen bygger ett parkeringshus. Vi håller parkeringskostnaden på en rimlig nivå.samtidigt har vi råd att satsa på kollektivtrafiken eftersom vi ser till att fler kan gå till jobbet - och arbeta heltid.

Bättre villkor för ensamstående mammor som jobbar i vården skapar man inte genom att chockhöja p-avgifter både för dem och för "direktörer och överläkare. Bättre villkor för välfärdens hjältar skapar man genom att öka valmöjligheterna och - framför allt - genom att se och förstå deras livssituation.

Högre skatt - eller mera skattepengar?

I den kommande valrörelsen kommer säkert "resurserna till välfärden" att bli en av de viktigaste frågorna. Utan goda skatteintäkter är det svårt att ha höga ambitioner för skolan och vården. Därför är frågor som rör kommunernas och landstingens ekonomi avgörande för verksamhetens kvalitet.

Det är lätt att tro att högre skatter automatiskt leder till mera pengar till välfärden. Men högre skatt är inte alltid samma sak som mera skatteinkomster. En snabb titt på skatteintäkterna i vårt landsting sedan 2006 säger det mesta.

2006, det sista året som de rödgröna styrde, var skatteintäkterna i vårt landsting 5 072 miljoner kronor. I år, efter sju år med Alliansen vid rodret både i regeringen och i Uppsala län, har de skatteintäkterna ökat - ja, ökat - med 49,8 procent! Skatteintäkterna 2014 beräknas uppgå till 7 599 miljoner kronor. Mer än 2,5 miljarder mera till vården och kollektivtrafiken, alltså.

Det är en ökning av skatteintäkterna som varit helt avgörande för att klara kvalitén på den verksamhet som landstinget bedriver - och ett av skälen till att landstinget både har kunnat satsa mer på vården och kollektivtrafiken och förstärka landstingets ekonomi.

I höstens val går det att rösta för en fortsättning på den politik som lett till att skatteintäkterna ökat. Det går också att rösta på det alternativ som handlar om att vi ska jobba mindre, till exempel sextimmarsdag. Då blir det mindre skatteintäkter, även om skatten på arbete höjs.

Jag är stolt över landstingets goda ekonomi, och över arbetslinjen som lett till den goda situation vi befinner oss i. Efter höstens val ska vi se till att arbeta vidare med att bygga framtidens sjukvård.

15 juni 2014

Politik på låtsas

Socialdemokraterna har gett upp. Det går inte att tolka deras förslag till budget och dagens debattartikel i UNT på något annat sätt.

Den socialdemokratiska budgeten är inte fullt finansierad. Eftersom man inte orkat forma en komplett egen politik så tvingas man ta med ett oklart löfte från den socialdemokratiska skuggbudgeten på riksnivå. Men den budgeten är inte formellt fastställd någon annanstans än i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vad som händer med dessa pengar när de möter verkligheten i form av en riksdagsbehandling - det är helt omöjligt att veta.

Att forma politik på det sättet hör inte hemma i en seriös debatt om en budget som rör ett av välfärdens viktigaste områden och handlar om mer än åtta miljarder kronor av skattebetalarnas pengar.

Politik är inte bara retorik och debattartiklar. Politik är på allvar och handlar om att fatta riktiga och viktiga beslut varje dag. Politik handlar också om att lösa konkreta problem när de uppstår. Det har vi i Alliansen gjort i åtta år, och det är vi beredda att göra under åren som kommer.

09 juni 2014

Sommar, sommar

Idag presenteras Vårdförbundets rapport om bemanningsläget i vården under sommaren. Det är en angelägen läsning för alla berörda, som visar hur vården klarar en av sina utmaningar. Människor behöver sjukvård varje dag dygnet runt, och det gäller att kunna bemanna så att tryggheten och patientsäkerheten kan säkerställas.

Det är svårt, för även vårdens medarbetare ska kunna ta semester på sommaren. Det är inte bara reglerat i lag; de allra flesta av oss längtar nog efter vila och återhämtning när det är varmt och ljust på kvällar och nätter. Men det innebär också en balansgång för att klara av att både vara en bra arbetsgivare och att kunna ge en god vård. Och det finns mer att göra.

Alliansen har lagt mycket kraft på arbetsgivarfrågorna de senaste åren. En särskild politisk styrelse har till exempel ansvar för alla frågor som rör den dagliga produktionen av vården. Dit hör de frågor som har med löner, arbetsmiljö, organisation och arbetsvillkor att göra. En ny lönepolicy antogs också 2012 av landstingsfullmäktige, och hundratelas chefer har utbildats för att bli bättre på att lösa sina uppgifter.

Men det är som med mycket annat, att viktiga förändringar tar tid. Vi har sett en förbättring på många områden, men vi är verkligen inte nöjda. Arbetsgivarfrågor kommer att vara viktiga även i fortsättningen, och vi ska lägga mer kraft på att verkligen vara en av vårdens allra bästa arbetsgivare. Det är ett viktigt löfte från Alliansen i den kommande valrörelsen.

03 juni 2014

Ännu en pusselbit

Ett bra exempel på hur vården utvecklas i Sverige, och i vårt landsting, beskrivs i en artikel i UNT idag. Det är Skandionkliniken, som om ganska exakt ett år kommer att ta emot sina första patienter.

Skandionkliniken är ett samarbete mellan alla landsting som driver universitetssjukhus, och ska svara för all cancerbehandling som sker den den särskilda strålterapi som ges med protoner. Jag ska inte gå in på tekniken eller behandlingen - bara konstatera att det finns goda skäl för att kliniken i ett gemensamt beslut mellan de sju landstingen förlades till Uppsala. Här finns nämligen kompetens, erfarenhet, forskning och ett välfungerande universitetssjukhus med gott rykte i svensk sjukvård.

Jag har skrivit det många gånger: jag är stolt över Akademiska sjukhuset. Jag är också väl medveten om att det alltid finns mer att göra för att sjukhuset ska bli ännu bättre, och det har jag skrivit om tidigare. Men jag tycker att det är en viktig del av det politiska ansvaret att faktiskt stå upp för vårt sjukhus och därmed för den högklassiga vård som Akademiska sjukhuset bedriver.

Det är också skälet till att Alliansen nu tar krafttag för att rusta Akademiska inför framtiden. Sex miljarder ska satsas på sex år. Åtta års ansvarsfull ekonomisk förvaltning av vårt landsting har lagt grunden för den satsningen.

Akademiska sjukhuset har debatterats flitigt under våren. Men det har inte handlar så mycket om Skandionkliniken, om att väntetiderna har blivit kortare, om att Akademiska rankas som ett av de främsta universitetssjukhusen eller om att patienternas förtroende för vården på sjukhus har stigit i vårt län.

Det är nämligen inte en bild som den politiska oppositionen är intresserade av att sätta. 

I stället har man ägnat sin kraft åt formfrågor, åt att ifrågasätta förutsättningarna att forma Framtidens Akademiska, åt formfrågor i landstingets redovisning, åt att skapa en bild av "kris i vården" och sist men inte minst åt att blunda för att väntetiderna och köerna faktiskt blir kortare.

Jag är stolt över vårt landsting. Jag är stolt över Akademiska sjukhuset, och över att Uppsala fått förtroendet att vara säte för Skandionkliniken. Men jag vill göra mer under de kommande fyra åren. Jag vill fortsätta att öka mångfalden och valfriheten, öka kvalitén i vården, stärka patienternas förtroende för vården och satsa mer på bättre hälsa och bättre vård.

I höst kan du välja mellan offensiva satsningar eller defensivt gnäll. Valet är ditt, kära väljare.

02 juni 2014

En bild baserad på fakta

Det slarvades ordentligt med fakta i den debattartikel som socialdemokraterna skrev i UNT den 18maj. Alliansen skrev till UNTs debattredaktion för att få in en replik, men den har inte publicerats. Här klarlägger jag de viktigaste felaktigheterna och hoppas nu att den fortsatta debatten vårt landsting präglas av lite mer hederlighet.

Köerna till sjukvården i vårt landsting har aldrig varit kortare än nu, faktiskt är de kortare än genomsnittet för alla landsting (se länk). Att utan jämförelser rabbla siffror kan få läget att låta allvarligt, men betydligt fler väntade på vård innan Alliansen tog ansvar för att korta väntetiderna. Vid den senaste mätningen fick mer än sju av tio sin operation eller behandling inom två månader. Arbetet med att korta köerna går också snabbare än någonsin. Sedan mätningarna startade har så många operationer aldrig utförts som under mars månad 2014.

Bristen på sjuksköterskor, särskilt med specialistutbildning, är ett nationellt problem. I Uppsala län pågår ett intensivt arbete med att rekrytera personal - och många nyanställs efter hand. En ny lönepolicy antogs 2012 och fick effekt för första gången i 2013 års lönerevision. För att öka takten i arbetet med att förbättra lönestrukturen anslås nu 30 miljoner i en särskild satsning. En plan för landstingets kompetensförsörjning fastställdes av landstingsstyrelsen i april. Landstingets produktionsstyrelse har dessutom inlett ett arbete med att se över arbetsuppgifter i vården, så att våra anställdas kompetens används rätt.

Vi vet också att de allra flesta som arbetar i vårt landsting inte delar den svartmålning som socialdemokraterna ständigt återkommer till. I den senaste medarbetarenkäten ser vi att våra anställda trivs på sin arbetsplats och ger ledarskapet gott omdöme

Landstingets ekonomi är starkare än någonsin. Det gör att Alliansen tagit initiativ till investeringar av historisk omfattning i Framtidens Akademiska. På sex år investeras sex miljarder - utan att landstinget behöver låna en enda krona. När Wennberg nyligen ställdes inför detta faktum slarvade han åter med fakta och påstod att endast den nya byggnaden för kirurgi och cancervård finansierades utan lån.

Det är däremot riktigt att ett nytt ersättningssystem tagits fram för sjukhusvården. Alliansen i hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger fram ett sådant förslag vid veckans sammanträde (lades alltså den 19 maj), och vi hoppas på bred samling bakom förslaget.

Socialdemokraternas ständiga försök att prata ner Akademiska sjukhuset fortsätter också. Sjukhuset utför idag mer vård än någonsin, och med större bredd och djup. Samtidigt har Alliansen, utan att skada sjukhusets ledande position, också,ökat valfriheten och mångfalden i specialistvården. När sjukhuset rankas av oberoende bedömare står sig Akademiska väl i hårdast tänkbara konkurrens.

Socialdemokraterna går uppenbart till val på att måla vårt landsting i så mörka färger som möjligt. Det är en bild som saknar stöd i den senaste årsredovisningen, i medarbetarenkäten, i den nationella patientenkäten och i vårdbarometern. Dessutom visar SKLs mätningar av väntetider i vården att köerna snabbt blir kortare. Det är dessa fakta som skrämmer socialdemokraterna och pressar dem att använda oriktiga uppgifter och falska siffror.

01 juni 2014

Det viktigaste förtroendet

I dag har Radio Uppland ett inslag om väljarnas förtroende för partierna i olika frågor. Det är ingen nyhet att vi moderater inte har det förtroende hos väljarna som vi skulle önska, när det gäller välfärdsfrågor som skola och sjukvård. Det är givetvis en viktig uppgift för oss att hitta sätt att vinna det förtroendet.

Det viktigaste är naturligtvis att människor känner förtroende för den sjukvård som landstinget ansvarar för, och det förtroendet har faktiskt ökat sedan 2007. Bilden till vänster visar hur det ser ut idag jämfört med 2006, då Alliansen fick väljarnas förtroende i landstingsvalet.

Förtroendet i vårt landsting är dessutom högre än i riket som helhet, både när det gäller vård på sjukhus och vården på vårdcentraler.

Naturligtvis är det en utveckling att vara stolt över, men vi kan för den skull inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Det finns mycket kvar att göra, på många områden. Landstinget måste vara en attraktiv arbetsgivare, ligga i framkant när det gäller medicinsk forskning, se till att ekonomin går ihop och inte minst klara vården av de äldsta och sjukaste medborgarna. 

Det finns alltså gott om utmaningar även i framtiden. Det ska vi prata med väljarna om under den kommande valrörelsen. Då vill väljarna ha besked om alla frågor som tillsammans formar politiken i landstinget. Liksom 2006 och 2010 ser jag fram emot det mötet med vårs väljare.