09 juni 2014

Sommar, sommar

Idag presenteras Vårdförbundets rapport om bemanningsläget i vården under sommaren. Det är en angelägen läsning för alla berörda, som visar hur vården klarar en av sina utmaningar. Människor behöver sjukvård varje dag dygnet runt, och det gäller att kunna bemanna så att tryggheten och patientsäkerheten kan säkerställas.

Det är svårt, för även vårdens medarbetare ska kunna ta semester på sommaren. Det är inte bara reglerat i lag; de allra flesta av oss längtar nog efter vila och återhämtning när det är varmt och ljust på kvällar och nätter. Men det innebär också en balansgång för att klara av att både vara en bra arbetsgivare och att kunna ge en god vård. Och det finns mer att göra.

Alliansen har lagt mycket kraft på arbetsgivarfrågorna de senaste åren. En särskild politisk styrelse har till exempel ansvar för alla frågor som rör den dagliga produktionen av vården. Dit hör de frågor som har med löner, arbetsmiljö, organisation och arbetsvillkor att göra. En ny lönepolicy antogs också 2012 av landstingsfullmäktige, och hundratelas chefer har utbildats för att bli bättre på att lösa sina uppgifter.

Men det är som med mycket annat, att viktiga förändringar tar tid. Vi har sett en förbättring på många områden, men vi är verkligen inte nöjda. Arbetsgivarfrågor kommer att vara viktiga även i fortsättningen, och vi ska lägga mer kraft på att verkligen vara en av vårdens allra bästa arbetsgivare. Det är ett viktigt löfte från Alliansen i den kommande valrörelsen.

4 kommentarer:

Birgitta Cardew sa...

Nej Herr Weiman, nöjda ska ni inte vara. Jag som onkologpatient har för första gången hänvisats till att göra en CT undersökning på Aleris i Täby då Akademiska bara kan ta emot akuta röntgen undersökningar (CT)och detta pga sjuksköterskebrist i sommar. De slutar och söker bättre betalda arbeten. Patienter har förmånen att välja vård, främst primärvård och många av lanstingets personal har förmånen att välja arbetsgivare och väljer bort UAS.

Erik Weiman sa...

Det är nog inte bara löneläget som behöver bli bättre. Akademiska sjukhuset, och för den delen landstinget, har mycket som kan bli bättre om vi ska kunna attrahera den bästa personalen även i framtiden. Och ett av skälen, som sagt, är att personalen i vården kan välja mellan olika arbetsgivare.
Det är bra! Bra för personalen, bra för vården och bra för patienterna. Men det är krävande för landstinget, och så ska det vara.
Birgitta, jag tänker inte vara nöjd förrän du och andra som inte vill åka någon annanstans ska slippa att göra det för en röntgen eller CT. Det lovar jag.

Melanie Cardew sa...

Alliansen och du, Erik, har haft nästan åtta år på er att göra landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare. Frågan är vad ni rent konkret ska göra för att motverka att Akademiska och landstinget ses som sista alternativet som arbetsgivare för vårdpersonalen? Att säga att mycket kan bli bättre är enkelt, vi vill gärna se konkreta åtgärder som ger resultat.

Att upprätthålla fungerande vård för länets sjuka under hela året är det mest grundläggande i ert uppdrag. Det är uppenbart för mig att ni misslyckats när era politiska beslut i förlängningen tvingar min cancersjuka mamma till Täby för nödvändig vård.

Jag brukar rösta på Alliansen, även i landstingsvalet, men i höst ska det mycket till för att ni får min röst.

Erik Weiman sa...

Jag har skrivit om det tidigare på bloggen. Här är några saker.
- En ny lönepolicy antogs i februari 2012. Den innebär bland annat att lönen ska vara individuell och differentierad och sättas efter dialog mellan medarbetare och närmaste chef.
- En plan för landstingets kompetensförsörjning klubbades av landstingsstyrelsen i april. Den har följts av överläggningar med Uppsala universitet och andra lärosäten om utbildning av sjuksköterskor.
- I den budget som landstingsfullmäktige klubbar på måndag finns beslut om en särskild satsning på 30 miljoner kronor för vissa grupper.
- Under våren 2014 har drygt 100 sjuksköterskor nyanställts på Akademiska sjukhuset
- Antalet sökande på sjuksköterskeutbildningen i Uppsala ökar.
- Diskussioner förs med Uppsala universitet för att öka den verksamhetsförlagda utbildningen.
- 600 chefer har utbildats i lönesättning med mera.
- sist men inte minst lägger landstinget sex miljarder på sex år på att modernisera Akademiska sjukhuset. Ett av flera skäl till den satsningen, som sker utan att landstinget räknar med att låna en enda krona, är att förbättra personalens arbetsmiiljö.