28 augusti 2014

Rösta för förnyelse

Val vinns inte i opinionsmätningar. Val vinns på gator och torg, i samtal med väljarna. Framför allt avgörs alla val på valdagen.

Jag mötte igår en kvinna som hejdade mig på gatan. "Nu måste ni fixa det här"' sade kvinnan till mig och fortsatte: "De har ju inget nytt att komma med. Allt de pratar om är att de vill ha makten".

Så är det nog. Politik handlar om att formulera konkreta och riktiga lösningar på verkliga samhällsproblem, och det räcker inte med att formulera problemen. Att det finns saker som behöver bli bättre råder det inget tvivel om. Därför måste en handlingskraftig politisk majoritet ha konkreta åtgärder på lager för att kunna hitta fungerande lösningar.

Att Alliansen har lösningarna är tydligt. Det bästa sättet att beskriva det är att se vilka problem som har lösts under de senaste åren, och vilka problem landstinget står inför idag.

Köerna till sjukvården är kortare idag. Det beror på ökade satsningar på att korta köer, men också på att mångfalden och valfriheten ökat.

Jag sitter just nu på ett allt annat än överfullt SJ-tåg till Stockholm. På väg till tåget mötte jag passagerarna som vällde av den nya pendeln mellan Uppsala och Stockholm. Det går fler tåg än någonsin på sträckan.

För åtta år sedan var primärvården i vårt landsting sämst i landet. Idag rankas den näst bäst när vi frågar patienterna.

För bara fyra år sedan beskrevs Akademiska sjukhuset som "hotat" inför framtiden. Idag rankas Akademiska som ett av landets bästa universitetssjukhus.

När Alliansen tillträdde 2006 var landstingets byggnader i så dåligt skick att revisorerna anmärkte på säkerheten. Åtta år med rekordhöga investeringar har ändrat på den saken. Nu byggs Framtidens Akademiska för att säkra sjukhuset för de kommande femtio åren.

Inför åren som kommer är bristen på sjuksköterskor ett av sjukvårdens största problem. Vilka konkreta förslag som finns för att lösa det problemet från oppositionens sida har vi fortfarande inte fått några idéer om. Alliansen har däremot lagt fram en omfattande kompetensförsörjningsplan, en ny lönepolicy och dessutom gjort en riktad lönesatsning för att komma tillrätta med de skevheter som finns.

Människor vill ha förnyelse. Det råder ingen tvekan om den saken. Men förnyelse i politiken blir det inte automatiskt av ett maktskifte.

Rösta inte bort förnyelsen den 14 september. Återställare känns bra en liten stund. Men ganska snabbt börjar man må illa igen - har jag hört.

26 augusti 2014

Hålla det man lovar

2010 gick Alliansen till val på nitton vallöften. När vi nu summerar de senaste fyra åren, så är 17 av dessa 19 helt uppfyllda. I ytterligare ett fall har vi valt en annan lösning för att uppnå det vi ville - och på en enda av nitton punkter har vi mycket kvar att göra.


Jämfört med 2010 är köerna och väntetiderna kortare, vården modernare och lättare att nå, samarbetet med kommunerna bättre och valfriheten större. Kollektivtrafiken har landets största utbud räknat per invånare, och flera nya satsningar har gjorts.


Samtidigt har vi också uppfyllt flera saker som vi inte lovade. Ekonomin är bättre, Framtidens Akademiska har börjat byggas, flera beslut har fattats för att landstinget ska bli en bättre arbetsgivare och den medicinska forskningen har gjort stora framsteg i Uppsala.


Därmed kan vi tryggt säga: Alliansen håller vad vi lovar.


Val vinns inte på det man gjort. Valet 2014 vill vi vinna på att lova saker som vi ska göra under den kommande mandatperioden. Exakt vad det innebär kommer vi att presentera inom kort. Men det vi kan säga är att vi inte ställer ut löften som bara är tomma ord. Det vi säger att vi ska göra, det genomför vi.


Så var det vallöftet som vi inte hållit; fortfarande kan ett besök på Akademiska sjukhusets akutmottagning ta mer än fyra timmar. Det är bara att erkänna, och vi ska arbeta vidare med den saken.
Men mycket har hänt. Närakuterna på Samariterhemmet har fått ökat uppdrag. Alla vårdcentraler har drop-in-tider, och flera har kvällsöppet. Det finns väl fungerande akutmottagningar även i Enköping, Östhammar och Tierp. Vården av de mest sjuka äldre och samarbetet med kommunerna har tagit stora steg. Antalet besök på Akademiska sjukhusets akutmottagning har också sjunkit något, vilket är ett viktigt steg i rätt riktning. Vi kommer att jobba vidare med att driva frågor som leder till att akutmottagningen på Akademiska blir avlastad och får bättre arbetsförhållanden.


I vården finns det alltid mer att göra. Den som tror att man kan lösa dagens problem med enkla, snabba lösningar har inte förstått att vården hela tiden utvecklas. Framtidens sjukvård kräver nytänkande och ständig nya idéer. Alliansen kommer att arbeta vidare med att utveckla framtidens sjukvård.

25 augusti 2014

Riktiga satsningar

Bilden visar arbetet med en ny tunnel med dubbelspår förbi Gamla Uppsala. Så ser riktiga satsningar på infrastruktur ut. Om man vill förbättra tågtrafiken i Sverige så får man ta fram spadar och andra redskap. Att ställa sig på Centralen och hålla presskonferens kanske ser snyggt ut i en valrörelse, men det skapar inte en enda meter ny järnväg.

Under de senaste åren har resandet med järnväg ökat dramatiskt. Efter en nedgångsperiod från 50-talet fram till 80-talet, så vänder resandet uppåt. Det skedde när fler aktörer än SJ släpptes in på järnvägarna, och nya tankar gjorde att fler kunde välja tåget. Tyvärr hängde investeringarna i järnvägsnätet inte med utvecklingen under de första åren - men sedan 2006 har det gjorts mycket stora satsningar. Bara i vår del av landet finns det gott om sådana exempel.

- Dubbelspår förbi Gamla Uppsala, som bilden visar
- Dubbla spår mellan Gävle och Skutskär
- fler spår på Mälarbanan mellan Stockholm och Västerås
- Stärkt kapacitet på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm

Ändå behövs mer, och det beror på att allt fler väljer tåget. Det beror i sin tur på att fler är med och kör tågen. Den utvecklingen hotas nu av socialdemokraternas politik.

Rösta för att vi ska se fler exempel som tunneln förbi Gamla Uppsala och lite färre partiledare som tror att man bygger järnväg genom att hålla presskonferenser. Skicka gärna ett kort till mig på andra satsningar som vi i Alliansen gör, eller borde göra, för agt stärka den svenska infrastrukturen!

22 augusti 2014

Framtidens sjukvård för äldre

För ungefär ett år sedan publicerade organisationen Help Age International en undersökning där Sverige rankade som världens bästa land att leva i. Det är en bra bakgrund till ett samtal om äldres situation. Om detta debatterade partierna i landstinget igår, i regi av PRO och ABF. Det blev en intressant debatt som visade ganska tydliga skiljelinjer på några punkter mellan Alliansen och oppositionen. Läs om debatten här och här.

När det gäller hälsa och sjukvård för äldre finns ändå mycket att göra. Vi har för få geriatriker, och det behövs ett samarbete mellan sjukvården och den kommunala äldreomsorgen som gör det lättare i vardagen för människor.

Men det finns också många myter om vilka åtgärder som skulle ha den bästa effekten för äldres hälsa och välbefinnande. Därför skallar ibland ropen på "fler vårdplatser", som om det vore lösningen på alla problem.

Ibland är det faktiskt tvärt om.

Att fler blir äldre innebär inte automatiskt att alla som har nått en viss ålder därmed blir sjukare. Att vara 75 år idag är något helt annat än för trettio år sedan. Människor är aktiva längre upp i åldrarna och ställer andra och högre krav. Till det måste sjukvården anpassas. Vi gör det i vårt landsting genom fler mobila läkare, mer hembesök och mer användning av modern teknik. Det gör att de ökande resurser som läggs på vården räcker till ännu mer sjukvård för ännu fler. Det gör också att de sjukaste och mest vårdbehövande kan prioriteras.

Men det behövs också nytänkande kring de vårdplatser som faktiskt behövs. Idag inviger min kollega Anna-Karin Klomp (KD) nya mellanvårdsplatser på Kronparken i Ulleråker. Tanken med dessa platser är att göra tillvaron tryggare för dem som behvöer en god och medicinskt grundad omvårdnad utan att behöva läggas in på Akademiska sjukhuset.

Det ger två fördelar. Patienterna på Kronparken får en vård som är anpassad till deras särskilda behov. Och vårdplatserna på Akademiska kan användas för dem som behöver läggas in på ett stort universitetssjukhus. Vården blir smartare för alla, helt enkelt.

Jag är stolt över den förnyelse av vården som närvårdsplatserna innebär. det är så vi bygger framtidens sjukvård, även för äldre. det ska vi fortsätta med.

19 augusti 2014

Viktigt på riktigt

I kväll är det dags för debatt. HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan, har bjudit in till debatt om politiken i landstinget. De vill självklart att debatten handlar om frågor som rör funktionshindrades situation - men just därför är det också viktigt att debatten handlar om alla.

Många av oss som är aktiva i politiken har lite väl lätt för att dela upp människor i grupper, i stället för att se enskilda människor och sträva efter att skapa ett samhälle för alla. Det är viktigt att tänka på inte minst när det gäller situationen för människor med funktionsskillnader, eller människor som drabbas av långvariga sjukdomar.

Men det skapar samtidigt en utmaning. Hur formar man ett samhälle för alla, samtidigt som man hittar lösningar anpassade för dem som har olika behov?

Var femte person har en funktionsnedsättning - eller funktionsskillnad som jag tycker är ett mycket bättre ord. Vi har alla saker som vi klarar mer eller mindre bra, och det kan bero på fysiska, psykiska, neuropsykiatriska eller andra orsaker. Det vi behöver göra mer av i samhället är att se till så att alla kan vara med, och att alla får plats. Där finns det mer att göra.

Handikappolitiken (för en sådan politik, finns - och behövs) kommer aldrig någonsin att bli färdig. I vårt landsting har vi kommit ganska långt med tillgänglighetsanpassning av lokaler. Men hundra procent finns helt enkelt inte. Även om vi installerar hissar i alla hus, tar bort alla trösklar och ordnar så att alla lokaler kan användas av människor med synnedsättning, så finns det ändå miljöer som någon kan uppleva som hindrande. Många olika funktionshinder (eller funktionsskillnader) ställer dessutom olika krav på fysiska miljöer - och det kan vara krav som till och med motverkar varandra.

En politik för alla får aldrig bli en politik för ingen. All politik handlar om prioriteringar, och den som inte vågar prioritera bör fundera på vad man gör i politiken. Men de prioriteringar som är avgörande för människor med funktionshinder (eller funktionsskillnader) hör till de allra svåraste att göra.

Då är det tur att det finns grundvärden att luta sig emot. Att se människan snarare än funktionshindret brukar vara ett väldigt bra steg på vägen. Och att även i den debatt om handikappolitik konstatera att politiken måste vara för alla, det brukar räcka en bit.

Kom gärna till Kungsgatan 62 i Uppsala i kväll. Om jag får råda så blir det inte en debatt för en viss grupp av människor. det blir en diskussion om hur vi gör samhället bättre. För alla.

18 augusti 2014

Så stärks klinisk forskning

I onsdags publicerades en debattartikel i UNT, författad av de tre socialdemokratiska landstingsråden. Den här gången var det forskningen i landstinget som var ämnet. Artikeln mynnar ut i två skarpa förslag: att ett särskilt utskott för forskningsfrågor ska inrättas och att delade tjänster för kliniskt verksam personal ska inrättas.

Jag har redan svarat i UNT, men en liten komplettering kan ändå behövas.

Först en referens till de redan fattade besluten.

På landstingsfullmäktige den 4 februari i år (handlingarna hittar du här) fattades beslut om en ny forskningsstrategi för landstinget. Strategin innehåller totalt 39 mål och aktiviteter för att stärka den medicinska forskningen som landstinget är involverat i. En del av dessa mål är dessutom redan uppfyllda, och ännu mer arbete pågår för att utveckla strategin. Ett av dessa många mål och aktiviteter är:
Gör forskning till ett attraktivt karriärval genom ett urval av åtgärder som motsvarar de behov som forskare i olika faser av sin karriär har. En sådan åtgärd är att skapa tjänster med tid för forskning, t.ex. ST-läkartjänster med forskningsinriktning.

Tjänster som är delade mellan forskning och kliniskt arbete, så kallade 50/50-tjänster, finns också redan. De är inrättade i samverkan mellan Uppsala universitet och landstinget, och ett exempel på beslut om det finns här.

Så till inrättande av ett utskott för FoU-frågor.
På samma landstingsfullmäktige, i februari i år, behandlades organisationskommitténs slutrapport. Den innehöll också, som brukligt i vårt landsting, ett antal förslag till justeringar av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Bland annat beslutades att landstingsstyrelsen inrättar ett utskott för FoU-frågor.

Därmed finns det goda skäl att fuundera över en sak.
Antingen visste de socialdemokratiska landstingsråden att deras förslag redan är beslutade. I så fall ljuger de väljarna och allmänheten rakt i ansiktet.
Eller också kände de inte till de beslut som de själva varit med om att fatta. I så fall är de ansvariga för en politisk nonchalans som borde diskvalificera dem för allt politiskt ansvarstagande.
Frågan är egentligen vilket som är värst.

13 augusti 2014

Ordning och reda

en av dagens uppgifter har varit all leda sammanträde med landstingsstyrelsens finansutskott.

Finansutskottet inrättades hösten 2008. Redan då såg vi ett växande behov av en bättre politisk hantering av landstingets finansiella tillgångar, det vill säga det överskott i landstingets ekonomi som behövs för att klara framtida utmanngar.

När Alliansen vann valet 2006 fanns inget finansutskott, men det är inget som det finns skäl att klnadra de då styrande vänsterpartierna för. Landstinget hade då inga nämnvärda finansiella tillgångar att förvalta. det har landstinget idag.

tack vare ordning och reda i landstingets ekonomi under de senaste åtta åren har en reserv kunnat byggas upp för att klara framtida pensionsutfästelser för våra anställda. Dessutom finns det likvida medel som räcker till för en av Alliansens viktigaste ambitioner; att bygga Framtidens Akademiska utan att behöva låna en enda krona.
Den som står i skuld är icke fri, har någon klok människa sagt. Landstinget är i stort sett skuldfritt, förutom de pensionsutfästelser vi har till de anställda. Det bästa måttet att se styrkan i ett landstings ekonomi är att titta på den långsiktiga betalningsförmågan, soliditeten. Det här diagrammet visar hur soliditeten förbättrats sedan 2006. Att kurvan planar ut på senare år beror på att pengarna nu används till att rusta landstingets lokaler för framtiden.

Så bygger man ordning och reda i ekonomin. Det har varit ett viktigt mål för landstinget under de senaste åtta åren.

Tack för fantastiska insatser!

Idag berättar Dagens Medicin sanningen bakom "krisen på Akademiska sjukhuset". Det blev ingen katastrof på Akademiska sjukhuset. Tvärtom. Genom att tänka i nya banor och hitta nya sätt att organisera förlossningsvården har min inte bara klarat de hotande problemen med bemanning under sommaren. Det nya sättet att arbeta ger dessutom bättre möjligheter för var och en i arbetslaget att göra rätt saker.

Jag har själv ägnat tid åt att se ut hur det ser ut i den dagliga verkligheten för vården anställda. Ett av problemen - inte bara på förlossningen på Akademiska sjukhuset - är att den kompetens som finns hos många av våra högt utbildade anställda inte nyttjas på rätt sätt. Det är därför klokt att göra som man gjort på Akademiska. Genom att fördela arbetsuppgifterna bättre mellan undersköterskor, barnmorskor och läkare har arbetet flutit smidigare - och arbetssituationen blir bättre för alla inblandade.

Jag är stolt över verkamheten ppå Akademiska sjukhuset, och myckets tolt över förmågan att lösa problem som uppstår. Det bästa för sjukhuset så här i valtider är givetvis också en politisk ledning som är stolt över sjukhuset och dess verksamhet - och som har förtroende för ledningens förmåga att lösa problem som uppstår.

11 augusti 2014

Ett kryss

Jag är stolt och väldigt hedrad över att ha fått förtroendet att toppa den moderata listan i valet till landstingsfullmäktige. det är andra gången mitt parti ger mig det förtroendet, och jag hoppas att det går lika bra som förra gången. Då gjorde vi moderater det bästa landstingsvalet någonsin efter att ha suttit i majoritet i fyra år.

Nu ska vi möta väljarna igen, och be om ett förnyat förtroende. Precis som mellan 2006 och 2010 har de senaste fyra åren varit intensiva. Det har hänt mycket. Så ska det vara. Vi söker inte förtroende för att vara nöjda med saker som de är, utan vill bygga en sjukvård och en kollektivtrafik för framtiden.

I andra sammanhang ska jag berätta vad vi vill göra som parti, om vi får fortsatt förtroende. Det kan du också läsa om på vår hemsida.

För min personliga del, så hoppas jag att du som vill stötta den moderata politiken i landstinget också vill ge mig ditt stöd i vårt fortsatta arbete. Vi har många goda kandidater på den moderata landstingslistan, och som förstanamn och gruppledare ser jag som en av mina viktigaste uppgifteratt stötta och coacha alla mina lagkamrater till en riktigt bra insats. Förrqa gången gick det, som sagt, rikgit bra. Nu hopaps vi alla på att uprepa succén.

Kryssa gärna någon av alla oss moderater på listan till landstingsvalet. Där finns kvinnor, män, unga, äldre, yrkesarbetande, pensionärer och stundenter. Där finns kandidater från Uppsala, Knvista, Storvreta och flera andra orter. Där finns människor med olika etnisk härkomst, och människor med många olika erfarenheter.

Jag hoppas att vi moderater får fler röster än någonsin i valet. Och jag hoppas att du kan tänka dig att kryssa mig, för att visa ditt stöd för den politik vi moderater driver i landstinget

10 augusti 2014

Fördummande

I åtta år har Alliansen nu styrt Sverige. Fyra partier har på en gemensam värdegrund kunnat forma ett hållbart regeringsalternativ, och dessutom drivit igenom den politik som formats i riksdagen. Detta är en av den parlamentatiska demokratins gundpelare.

Detta kallar ett parti, som numera samlar ungefär trettio procent av rösterna, för "fördummande". Men politik handlar bland annat om att skapa regeringsdugliga koalitioner, om ett parti inte kan få förtroende hos en majoritet av befolkningen i val.

Därmed är uttrycket "fördummande" inte bara ett hån emot de partier, som Löfvén säger sig vilja söka regeringssamarbete med (fast de bestämt har sagt nej). Det är också ett hån emot de demokratiska principer som gäller i den grundlag, som det råder bred politisk enighet om.

Det är dags för Stefan Löfvén och hans parti att förstå, att om man varken kan samla mer än en tredjedel av väljarna till det egna partiet eller en majoritet genom att redovisa vilka man vill samarbeta med - då har man faktiskt inte något hållbart politiskt alternativ att redovisa för väljarna.

Alliansen har redovisat en gemensam politik. Alliansen har också visat att man kan hålla samman en koalitionsregering. Slutligen har Alliansen klarat landets ekonomi genom den västa finanskrisen på många årtionden.

Det som i det läget vore begåvat, det vore att berätta hur det poilitiska alternativet ser ut. Om det ens finns.

Överstyr

Aftobladet Katrine Kielos skriver idag en krönika som säger åtskilligt om hur valrörelsen kommer att se ut. Och varför det är viktigt att Alliansen vinner en gång till.

Kielos tar ett exempel med en kvinna från Arizona i USA. Kvinnan skulle gå på anställningsintervju, men fick i sista minuten problem, eftersom hennes barnvakt ställde in. Eftersom kvinnan desperat behövde jobbet, så fattade hon ett desperat beslut. Hon lämnade sina barn i bilen och gick på intervjun i alla fall. "Det är inte detta vi tänker på när vi hör ordet livspussel", skriver Kielos. Så sant.

Sverige är inte bara ett av världens rikaste länder, det är också ett av världens mest jämställda. Vi har en gemensam välfärd som skapat världens bästa sjukvård, världens bästa barnomsorg och en föräldraförsäkring som visserligen inte är världsbäst - men som är ett viktigt bidrag till att den generella välfärden står sig mycket väl internationellt.

Valrörelsen skulle kunna vara ett spännande samtal om hur vi utvecklar denna väl fungerande välfärd. Olika förslag skulle kunna brytas emot varandra, och med gemensam respekt prövas av de olika politiska alternativen. Men en sådan valrörelse önskar inte det parti som står Kielos nära. Det skulle nämligen innebära ett erkännande av det som partierna i Alliansen säger.

Sverige är inte ett land som håller på att gå sönder. Sverige är ett rikt land med en gemensam välfärd i världsklass. Den gemensamma välfärden ska vi värna tillsammans. Fortsättning följer.

05 augusti 2014

Valfrihet ger rörlighet

Två nyhetsartiklar på senare tid har satt fart på debatten om arbetsvillkor för anställda i vården. Den ena är en artikel från Dagens Medicin om att flykten från sjuksköterskeyrket är en myt. Den andra är ett inslag i TV häromdagen som kunde tolkas som att svenska sjuksköterskor väljer att arbeta i Norge i stället för i Sverige.

Jag kan förstå den som har svårt att få de nyhetsvinklarna att gå ihop. Men om man skrapar lite på materialet så är det inte lika mystiskt längre.

Det är riktigt att många svenska sjuksköterskor skaffar sig en norsk legitimation för att kunna arbeta i Norge. Men flertalet av dem stannar inte permanent i Norge, utan åker dit under en tid för att tjäna pengar. Skälet till  att de gör det är ganska enkelt: för att de kan.

Med ökad valfrihet och mångfald har vi fått en rörligare arbetsmarknad i sjukvården. det är bra, särskilt för de anställda i vården, men också för patienter och för oss andra - som får en bättre sjukvård. För landstingen som arbetsgivare är detta en utmaning; landstingen kan inte längre hantera sina anställda som de behagar. Då röstar de med fötterna och söker arbete i Norge - eller någon annanstans.

Alltså måste landstingen, inte minst vi i vårt landsting, skärpa sig för att klara utmaningen. I det läget är det förstås glädjande att vi under 2014 har kunnat nyrekrytera många anställda i viktiga nyckelgrupper, inte minst sjuksköterskor. Nu gäller det att jobba vidare med att förbättra arbetsgivarpolitiken på alla områden: arbetsmiljö, lönebildning, utvecklingsmöjligheter och fortbildning.

Du som undrar hur det är att arbeta på Akademiska sjukhuset kan gärna titta här. Då kan du läsa vadd e som jobbar på Akademiska själva tycker som sin arbetssituation.