28 augusti 2014

Rösta för förnyelse

Val vinns inte i opinionsmätningar. Val vinns på gator och torg, i samtal med väljarna. Framför allt avgörs alla val på valdagen.

Jag mötte igår en kvinna som hejdade mig på gatan. "Nu måste ni fixa det här"' sade kvinnan till mig och fortsatte: "De har ju inget nytt att komma med. Allt de pratar om är att de vill ha makten".

Så är det nog. Politik handlar om att formulera konkreta och riktiga lösningar på verkliga samhällsproblem, och det räcker inte med att formulera problemen. Att det finns saker som behöver bli bättre råder det inget tvivel om. Därför måste en handlingskraftig politisk majoritet ha konkreta åtgärder på lager för att kunna hitta fungerande lösningar.

Att Alliansen har lösningarna är tydligt. Det bästa sättet att beskriva det är att se vilka problem som har lösts under de senaste åren, och vilka problem landstinget står inför idag.

Köerna till sjukvården är kortare idag. Det beror på ökade satsningar på att korta köer, men också på att mångfalden och valfriheten ökat.

Jag sitter just nu på ett allt annat än överfullt SJ-tåg till Stockholm. På väg till tåget mötte jag passagerarna som vällde av den nya pendeln mellan Uppsala och Stockholm. Det går fler tåg än någonsin på sträckan.

För åtta år sedan var primärvården i vårt landsting sämst i landet. Idag rankas den näst bäst när vi frågar patienterna.

För bara fyra år sedan beskrevs Akademiska sjukhuset som "hotat" inför framtiden. Idag rankas Akademiska som ett av landets bästa universitetssjukhus.

När Alliansen tillträdde 2006 var landstingets byggnader i så dåligt skick att revisorerna anmärkte på säkerheten. Åtta år med rekordhöga investeringar har ändrat på den saken. Nu byggs Framtidens Akademiska för att säkra sjukhuset för de kommande femtio åren.

Inför åren som kommer är bristen på sjuksköterskor ett av sjukvårdens största problem. Vilka konkreta förslag som finns för att lösa det problemet från oppositionens sida har vi fortfarande inte fått några idéer om. Alliansen har däremot lagt fram en omfattande kompetensförsörjningsplan, en ny lönepolicy och dessutom gjort en riktad lönesatsning för att komma tillrätta med de skevheter som finns.

Människor vill ha förnyelse. Det råder ingen tvekan om den saken. Men förnyelse i politiken blir det inte automatiskt av ett maktskifte.

Rösta inte bort förnyelsen den 14 september. Återställare känns bra en liten stund. Men ganska snabbt börjar man må illa igen - har jag hört.

Inga kommentarer: