01 september 2014

En signal om stolthet

Idag har vi haft landstingsstyrelse. Politiska sammanträden två veckor före valet präglas av två saker. det ena är att alla förtroendevalda förutom ansvaret för att fatta kloka beslut också har en vilja att hinna träffa dem som röstar. Det andra är att...tja, det är två veckor till valet.


men viktiga beslut för landstingets verksamhet behöver fattas även mitt i en brinnande valrörelse. och de viktiga besluten kan vara både små och stora.


Ett ärende, kanske inte det allra största, handlade idag om Akademiska sjukhuset och om hur vi kan stärka sjukhusets roll i människors medvetande.


Akademiska sjukhuset är inte bara länets största sjukhus och Uppsalas största arbetsgivare. Det är också en viktig symbol för att det går väldigt bra för Uppsala. Därför spelar det roll vad sjukhuset står för på olika sätt.


När du idag besöker Akademiska sjukhuset, så hänvisas du till en numrerad ingång. Neurologin ligger i ingång 85, Thorax och medicin i ingång 50, och så vidare. Det är praktiskt, men också lite trist och ganska anonymt. Det är liksom svårt att känna pulsen stiga över ett husnummer.


Därför lade vi från Alliansen idag fram ett förslag om att se över hur vi sätter namn på hus och platser på Akademiska sjukhuset. Vi vill se om det finns möjlighet att hitta namn som kan leda till att identiteten och samhörigheten kring sjukhuset och dess verksamhet kan bli starkare.


Vi i Alliansen är stolta över Akademiska sjukhuset. Vi jobbar med att stärka sjukhusets ställning i svensk sjukvård. Översynen av namn på sjukhusets byggnader är ett exempel på det.

Inga kommentarer: