29 april 2007

Varför stressa om ansvarskommittén?

Min företrädare som ordförande i landstingsstyrelsen, Mats O Karlsson, har bundit sig hårdare än Ansvarskommittén själv har gjort i frågan om hur vår del av landet bör vara organiserad. Kommittén konstaterar själv (sidan 290-291 för den som själv vill läsa) att vår del av landet inte utan vidare låter dig delas in utan komplikationer.

Varför diver då Mats O frågan så hårt? Är det som han själv säger av omtanke om hälso- och sjukvården, eller finns det andra argument? Varför tycks argument som handlar om framtida politisk styrning irritera särskilt?

Frågan om landets framtida indelning är inte alls mogen för beslut i vår del av landet, men vissa politiska krafter tycks se skäl för att pressa fram ett beslut i alla fall. Det är beklagligt.

Personligen funderar jag också över varför det är Mats O Karlsson, avsutten s-hövding, som för debatten i (s) namn. Är det för att den nu sittande ledningen ska kunna förneka ansvar för de tokigheter Karlsson skriver? Vad tycker till exempel (s)-distriktets ordförande Tomas Östros, eller (s)-ledaren i landstinget Börje Wennberg? Tillåter de att Karlsson låser fast partiet i en felaktig ståndpunkt?

26 april 2007

Usel partriretorik

Att arbeta politiskt innebär att ta ansvar, även för beslut och skeenden som inte helt stämmer med egna uppfattningar. Även i opposition kan det då behövas ett visst ansvarstagande. Vi har tyvärr inte en sådan opposition i vårt landsting.
Det socialdemokratiska oppositionsrådet Börje Wennberg försöker nu plocka billiga poäng genom att hävda att Citybanan och satsningarna på infrastruktur i Stockholm med omnejd skulle kunna innebära "att ta bort sjukvård för 300 miljoner".
Det är inget annat än sämsta sortens skrämselpropaganda.
Av landstingets totala budget på drygt 6 miljarder går redan idag åtskilliga hundra miljoner till regional verksamhet, kollektivtrafik, kultur och annat som inte är sjukvård. Det vore intressant att höra Wennberg precisera vilka av dessa pengar som "tas från sjukvården". Jag ser också med spänning fram emot det budgetförslag där socialdemokraterna satsar mer på sjukvård utan att at pengarna från kulturen eller kollektivtrafiken och ändå inte höjer skatten.
Vi i Alliansen tar ansvar, inte bara för vården utan också för den regionala utvecklingen. Socialdemokraterna tycks mest avra intresserade av att med enkla knep försöka komma tillbaka till makten. Men ord räcker inte, inte ens i opposition.
Jag står fast vi det jag sade i TV4 idag: (s) resonemang om sjukvården, skattepengarna och citybanan är rent nys. Deras agerande är inget annat än dålig partiretorik.

25 april 2007

Citybanan

I morgon undertecknar vi som är företrädare för fem landsting och ett antal kommuner i Mälardalen avsiktsförklaringen om Citybanan. Min förhoppning är att det är ett viktigt steg mot att lösa många års försummelser när det gäller finansiering av infrastruktur.
Det är INTE som kritikerna påstår en fråga om att staten vältrar över "sina" kostnader på kommuner och landsting. Tvärtom är det en fråga om solidaritet i ordets verkliga - och bästa - mening. Politiska företrädare på olika nivåer löser tillsammasn gemensamma problem i stället för att försöka spela Svarte Petter med skattebetalarnas pengar.
För de två miljarder som de fem landstingen och sju kommunerna åtar sig att finansiera får vi inte bara bättre tillgänglighet till den viktiga tillväxtmotorn Stockholm. Vi får också bättre spårkapacitet i hela Mälardalen och därmed förutsättningar för en mer effektiv kollektivtrafik.
Roligast av allt är att även (s)-styrda kommuner och landsting som är med bland undertecknarna ställer upp. Mindre trevligt är att då i stället se de (s)-företrädare i opposition som tar chansen att bedriva just oppostionspolitik. Själv har jag alltid sett dessa frågor som alldeles för viktiga för sådant spel. Politik handlar om att ta ansvar, även när man hamnar i en oppositionsroll.

16 april 2007

Raka puckar på fullmäktige

Det blev en innehållsrik dag på landstingsfullmäktige: bokslut, debatt om alternativa driftformer, personalpolitik och tre interpellationer.
Först bokslutet. Det innehöll svidande kritik mot den tidigare majoriteten för att inte har följt primärvården tillräckligt noga. Vi från den nya majoriteten markerade vår uppfattning - men visst har vi alla skäl som fnns att vara ödmjuka. Nästa gång kan det vara vi som står där. Nu måste vi driva på hårt för att bringa den ordning i ekonomin och verksamheten som vi själva efterlyst.
Debatten om alternativa driftformer börjar nu bli lite tjatig. Vi har gång på gång hört att oppositionen vill vara med, men ännu inte sett något av detta. deras inställning tycks vara att mångfald och valfrihet är bra, men...inte här, inte nu, inte det, inte så och inte därför. Med de ideologiska skygglapparna är det naturligtvis svårt att klara vårdens utveckling.
Vi lade också fast en arbetsgivarpolitik som mer tar fasta på vår roll som ledare och beställare - och därmed lade ett stort ansvar på den mångfald av arbetsgivare som landstinget representerar. Nästa uppgift på detta område blir att följa upp inriktningen och målen.
Sist men absolut inte minst tre interpellationsdebatter i skilda frågor. Tyvärr blev debatten om så kallade gräddfiler lite rumphuggen, vilket fick till följd att vi inte fick besked om vad (s) tycker är viktigast: vård i tid för alla eller att endast skattefinansiering ska gälla. Lite synd, för (s) och deras vänner till vänster har en del att svara upp mot här. Skönt dock att kunna ge klara besked: vi öppnar för många utförare, om det leder till att vården blir bättre.
Måste dock runda av med ett tack till vår fina landstingsgrupp som i vanlig ordning gjorde ett jättejobb i flera debatter.
Nu rullar veckan på med budgetberedning och studiebesök innan det kommande måndag är landstingsstyrelse igen.

13 april 2007

Härlig vårvärme

Idag gassar solen från klarblå himmel, och det tycks bli likadant hela helgen. Härligt! Lördagen ska visserligen ägnas åt sammanträde och fest på slottet, men söndagen kan bli en dag för vila i solen. Det kan behövas inför ett landstingsfullmäktige med många tunga ärenden på måndag.
På måndag ska vi nämligen ta ställning till landstingets årsredovisning, med svidande kritik mot den tidigare majoriteten och deras styrning, eller snarare brist på sådan, av framför allt primärvården. det "välskötta landsting" som det gärna bildar myt om kläs ganska brutalt av i revisorernas berättelse.
Men vi ska naturligtvis framför allt blicka framåt. På måndag tar vi viktiga steg i ritning mot fler alternativ, mer mångfald och större valfrihet. det behövs för den nödvändiga utveckling och förnyelse av vården som är vårt uppdrag.
Alla vill naturligtvis inte vara med på den resan. Socialdemokraternas gruppledare Börje Wennberg till exempel. Han skrier en interpellation till mig och är bekymrad över "gräddfilerna" i vården. Vilket är lite konstigt eftersom det stora problemet idag inte är att offentligt drivna sjukhus lämnar plats till privatbetalande patienter - utan tvärtom att den offentligt finansierade vården måste nyttja privata resurser. Det borde bekymra Wennberg mer, om det verkligen vore den lika tillgången till vård och den offentliga vårdens kvalitet som bekymrade.
Själv ska jag som sagt ägna helgen åt att njuta. Problemen med brister i välfärden får anstå till på måndag. Trevlig helg!

11 april 2007

Tänkvärd dag om regionernas framtid

Jag har ägnat hela dagen åt att diskutera Ansvarskommitténs betänkande tillsammans med andra förtroendevalda och tjänstemän från mellansverige. Dagen blev intressent, men jag är ändå inte säker på att jag blev så mycket klokare.
Det är helt klart att åtskilligt måste göras för att fixa den regionala indelningen och utvecklingen, organisation och finansiering av högspecialiserad vård samt sist men inte minst hur vi ska får slagkraftiga tillväxtområden i vårt land. Det är likaså klart att Ansvarskommittén gjort en gedigen insats som väcker många tankar. men därifrån till att direkt anamma förslagen...?
De stora förändringar som statens och regionernas organisation kräver måste genomföras med förankring och eftertanke. det sker itne på en kafferast, och inte ens på en mandatperiod. Framför allt inte med tanke på att en hel del fortfarande är oklart.
Att då hetsa fram en process för att förändring är nödvändigt verkar inte sunt. Då är det långt bättre att låta processen mogna fram och ta ett nödvändigt steg i taget. det är också viktigt, för förankringens och legitimitetens skull, att bygga de nya regionerna underifrån.
I vår del av landet finns idag ett väl fungerande samarbete mellan sju landsting i sjukvårdsfrågor. Detta samarbete handlar inte enbart om den högspecialiserade vården. det är ett samarbete som, på frivillig grund, är helt rätt att bygga vidare på.
Detta frivilliga och ömsesidiga arbete kan sedan utvecklas vidare - i den takt de deltagande landstingen finner lämpligt. Så bygger vi tillsammans en stark gemenskap för medborgarnas och sjukvårdens bästa.

10 april 2007

Gille pratar strunt om väg 288

Socialdemokraten Agneta Gille försöker nu göra stor sak av att den nya regeringen inte redan nu har lyckats komma tillrätta med tolv års socialdemokratiska försyndelser. I en interpellation till infrastrukturminister Åsa Torstensson försöker Gille ge sken av att (s) hade skijutit till mer pengar till infrastrukturen om de suttit vid makten.
Det är ingenting annat än struntprat. Alliansen arbetar nu för fullt med att lösa de låsningar som länge omgärdat satsningar på vägar och järnvägar. Jag har själv deltagit i förhandlingar om sådana projekt och ser med stort intresse fram emot kommande diskussioner. den gamla ordningen, där staten själv svarade för infrastrukturinvesteringar, var helt enkelt inte hållbar eftersom den ledde till en ständig dragkamp mellan olika delar av landet. Nu får varje region själv visa sin goda vilja om satsningar ska komma till stånd.
Utmaningen ligger därför inte bara på regeringen, utan också på oss lokala och regionala politiker. Det är således upp till Gille och hennes s-kamrater i länet att redovisa hur de ser på vårt aktiva deltagande för att få sådana satstningar till stånd. Eller måste Alliansen ta det fulla ansvaret även lokalt och regionalt? Svaret kommer inom kort i landstingsstyrelsen!

09 april 2007

Utan kompass i verkligheten

Det är inte lätt att förstå sig på socialdemokraterna. Allt mer tyder på att de vare sig förstått att de nu är i opposition, eller inser vad den rollen innebär.
I en interpellation till nästa veckas landstingsfullmäktige väntas jag svara på frågan om jag tänker föra en socialdemokratisk politik i landstinget. det är (s)-ledaren Börje Wennberg som nu börjar oroas över att han inte känner igen politiken.
Roten till dteta står troligen att finna i att socialdemokraterna blandar ihop den nya moderaterna med samma gamla socialdemokrater som alltid. När vi förnyar vår politik för att ara det nya arbetar partiet, så tycks socialdemokraterna tro att det är samma sak som att vi skulle kopiera det gamla (och trötta) arbetarpartiets politik. Men det vore ju knappast meningsfullt.
Landstingspolitiken behöver utveckling och förnyelse, inte mer av den politik som ställt till de probklem vi nu ägnar oss åt att lösa. Sedan är det något helt annat att det finns stora delar av den svenska välfärdsmodellen som INTE behöver vara föremål för politisk omprövning. Men det beror i så fall på att det är uppfattningar som är gemensamma för samtliga politiska partier, inte på att andra partier för en socialdemokratisk politik.

04 april 2007

Givande möte med facken

Idag har jag suttit ned med företrädare för ett antal fackliga organisationer för att diskutera frågor som rör samverkan och utveckling inom landstinget. Det blev en givande förmiddag i trivsam stämning. Klart intressant är att notera att många fackliga företrädare är helt med på noterna då det gäller mångfald, valfrihet och alternativ i den verksamhet som landstinget bedriver. Det känns väldigt bra att kunna arbeta tillsammans för en bättre hälso- och sjukvård.
Mångfalden och valfriheten måste ju också gälla medarbetarna! Vi måste bryta upp det monopol som faktiskt råder inom stora delar av arbetsmarknaden för vårdanställda. Genom att kunna välja arbetsgivare ökar deras frihet och självständighet.
De fackliga organisationerna har ofta väldigt bra idéer om hur verksamheten kan utvecklas, hur vården kan bli både effektivare och mänskligare och inte minst hur nya metoder kan föras in i verksamheten. Nu gäller det att hitta verksamhetsformer som verkligen tar tillvara alla dessa goda initaitiv.

01 april 2007

Märklig valanaly(s)

De senaste dagarna har jag med intresse tagit del av de analyser som (s) gjort av sig själva både lokalt i länet och på riksplanet. Det är en tänkvärd bild som tonar fram.
Socialdemokraternas självbild är att deras maktinnehav är självklart. Deras mission i politiken är att ratta den välfärdsstat som man, fortfarande enligt självbilden, har byggt upp. Om man som 2006 förlorar val kan det möjligen ses som ett streck i räkningen, eller som att väljarna inte riktigt förstått sitt eget bästa. Målet måste då vara att så snart som möjligt återkomma till makten, med förhoppningen att borgerligheten under tiden inte "raserar" den av (s) uppbyggda välfärdsmodellen.
Resonemanget innehåller ett antal märkliga felslut. Förutom att betydande delar av den svenska välfärdsmodellen faktiskt inte är ett socialdemokratiskt påfund, så kan det ju faktiskt vara så att väljarna vill ha något annat än socialdemokrati! Denna tanke tycks dock inte ha slagit analysmakarna (s).
Min bild av (s) valförlust är enklare. Väljarna såg bristerna i välfärden och röstade fram en regering som därmed fick i uppdrag att rätta till dessa brister. Väljarna bad helt enkelt inte om en socialdemokratisk politik, utan om trygga och förnyande alternativ till denna.
Det har väljarna nu fått, och vårt uppdrag är att rätta till bristerna i trygghetsmodellen och återge människor framtidstron.