29 november 2010

Underbudgeterat?

Dagens dominerande nyhet om landstinget handlade inte om de många viktiga beslut vi idag fattat i landstingsstyrelsen, utan om den presskonferens som läkarnas fackliga organisationer kallat till. De vill ha dialog med oss politiker i majoriteten säger de. Mitt svar är att jag gärna diskuterar både med läkarfacken och med övriga fackliga organisationer - vi träffas faktiskt ganska regelbundet. Men det är också intressant att man kallar till presskonferens samma dag som landstingsstyrelsen sammanträder.

Nåväl, frågan som många säkert ställer är om landstinget - och just Akademiska sjukhuset - är "underbudgeterat". Mitt svar, utan att polemisera med fackliga företrädare här på bloggen, är att så inte är fallet. Vi granskar noga hur mycket vården kostar och vad som är motiverat att lägga av de skatemedel som står till förfogande. Vi granskar också vad andra jämförbara landsting lägger på motsvarande verkamhet.

Vården har överhuvudtaget mycket att vinna på öppna jämförelser, och det är intressant att se att det finns mer att göra när det gäller att just jämföra. Det vi ser när vi gör sådana jämförelser är dels att det - som sagt - finns mer att göra när det gäller hur pengarna används. Men vi ser också att vårt landsting, och inte minst Akademiska sjukhuset, hävdar sig väl näre det gäller kvalitet. Och det gäller inte minst forskning och högspecialiserad vård.

Men det finns mycket som oroar. Ett av orosmomenten är vad som händer om det utanför vårt eget landsting sprids en bild av Akademiska sjukhuset som faktiskt inte stämmer. Det är därför jag betonar vikten av att tala om vårt sjukhus med både stolthet och tilltro till sjukhusets förmåga - utan att för den skull ducka för de många utmaningar och tuffa villkor som sjukhuset står inför. Under de senaste åren har sjukhuset bland annat vunnit viktiga rikssjukvårdsuppdrag och uppfattas allmänt som ledande i landet beträffande forskning och innovationer. Senast ficka jag belysande exempel på detta i en diskussion som biobanker. Att sjukhuset vann uppdraget att svara för sjukvård för försvarsmaktens utlandsstyrkor är ett annat viktigt besked om kvalitet och stark ställning.

"Det gungar, men sjunker inte" är staden Paris valspråk. Något liknande kan kanske sägas om Akademiska sjukhuset. Utmaningarna är många, men tilltron till sjukhusets förmåga på alla plan avgör. Vi som är stolta över Akademiska sjukhuset kanske bör tänka på det, när vi talar om vårt fina sjukhus. Det gör i alla fall jag.

26 november 2010

I vems intresse, kan man undra...

Jag har tidigare kommenterat bådse socialdemokratins brösttoner när det gäller bindningar till ekonomiska intressen och kopplingar inom den socialdemokratiska maktapparaten.

Nu känns det som det är dags igen.

Det finns en förment objektiv webbplats som heter "Sveriges konsumenter". Om man inte granskar den noga så kan man tro att det är en intresse organisation för...tja, oss konsumenter. Men granskar man den noggrannare så framträder en lite annan bild.

Bakom "Sveriges konsumenter" står nämligen inte Sveriges konsumenter utan några viktiga intressen i detaljhandeln och i synnerhet de ägarintressen som har starka bindningar till den socialdemokratiska fackligt-ekonomiska maktapparaten. En stor aktör på dagligvarumarknaden är som bekant Coop, exempelvisl Konsumentföreningen Väst som är en av medlemmarna i Sveriges konsumenter. Vilket möjligen förklarar varför Jan Bertoft, mannen som i hög grad driver denna rörelse, klandrar konkurrenten ICA och hyllar den egna medlemsorganisationen Coop (genom Konsumentföreningen Väst, alltså) för hantering av rabatter och återbäring.

Bertoft har också åsikter om SJ - som av en händelse just nu, när regeringens anslag till Trafikverket för underhåll är på tapeten.

Jag är den förste att tycka att konsumentmakt är viktigt, och att det inte skadar att konsumenter organiserar sig för att tillvarata sina intressen, Men att av politiska skäl (bland medlemsorganisationerna finns socialdemokratins fackliga gren LO och arbetarrörelsens studieförbund ABF) påstår sig driva konsumentfrågor är något som bör anmälas till Konsumentombudsmannen. I vart fall är det inte något särskilt etiskt agerande!

20 november 2010

Det räcker inte med att vilja bestämma, man måste vilja något också

Det här inlägget ska handla om vår politik, som vi moderater och Alliansen driver. Ändå vill jag bjuda på en viktig länk till en krönika av Göran Skytte i dagens SvD.

Den här veckan har vi haft två dagars debatt om landstingets budget ocgh plan för de de tre kommande åren. Där har vi i Alliansen, i kraft av den majoritet väljarna gav oss i valet, lagt fraqm den politik vi kommer att föra under dessa år. Det handlar om att använda de skattemedel som landstinget förfogar över - skattebetalarnas pengar som de gett oss förtroende att ta hand om - på ett så bra sätt som möjligt.

Då är det på sin plats att komma ihåg att det är just det som är vårt ansvar som politiskt valda ledare. Vi ska ange ramar och riktlinjer, peka ut en färdriktning och sedan se till så att en utstakade kursen verkligen hålls i alla de många beslut som fattas både i politiska församlingar och ute i den verksamhet som drivs av landstinget.

Det kräver, som sagt, en tydlig idé om vad man vill göra med det förtroende som väljarna gett oss. Det räcker inte med att bara vilja förvalta, eller med att tro att makten i sig har ett värde.

Jag ska nu inte fylla detta blogginlägg med en exakt beskrivning av vad det är vi vill och tänker göra - det skulle bli alldeles för långt. Men jag är övertygad om att den som följer oss i Alliansen i landstinget och vårt arbete också ser vilka mål och ambitioner vi har.

Ansvarsfull användning av skattemedel, större mångfald och mer valfrihet och sist men inte minst en satsning på tillväxt och utveckling är några av ledorden. Men det viktigaste - och det har en koppling till Skyttes krönika - är att jag är stolt över att vi har en tydlig linje och en idé om vad det är vi vill göra med det förtroende väljarna har gett oss.

Politisk makt har bara ett egenvärde om man vet vad man vill ha den till. Det är därför jag är stolt över att väljarna har gett oss det förtroende vi fått. Det är också just därför jag är både stolt och väldigt ödmjuk över att ha fått förtroendet att fortsätta som finanslandstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen i fyra år till. Det är ett förtroende och ett ansvar som jag tar på stort allvar. Men det är framför allt ett förtroende som bygger på idéer som jag känenr ansvar för att utveckla. Under de närmaste fyra åren ska det bli ett nöje att här på min blogg beskriva hur vi gör detta i vårt landsting.

Vi ses och hörs!

17 november 2010

Nya utmaningar ger nya möjligheter

Kvällen har ägnats åt att förbereda ett anförande i morgon med anledning av Socialstyrelsens regikonala konferens om nationella riktlinjer för vården av rörelseorganens sjukdomar. Det låter kanske inte så spännande som det faktiskt är. Det handlar om ett stort antal olika sjukdomar från reumatism till ont i ryggen - och mycket däremellan.

Det gemensamma draget är att nya behandlingsmetoder, nya mediciner och nya sätt att göra diagnoser också ställer nya krav. Som vanligt handlar en del av detta om resurser, men som vanligt går det också att hitta lösningar genom klok organisation, effektiviseringar och sist men inte minst smartare sätt att arbeta. Dessutom är insatser utanför sjukvården allt viktigare även för att klara vårdens utmaningar.

Det centrala för att klara vårdens kommande utmaningar är helt enkelt nytänkande. Gamla behandlingsmetoder behöver mönstras ut och vårdens organisation måste följa efter; ett exempel är att andelen behandlingar i öppenvård ökar dramatiskt.

Det är kort sagt en spännande tid vi står inför. Men också en tid med stora möjligheter.

16 november 2010

Budgeten spikad

Två hektiska dagar med landstingsfullmäktige är över. Budgeten är spikad, och de inriktningsbeslut som styr vårt landsting under det närmaste året och de två åren som följer är fastlagda. Nu väntar arbetet med att genomföra den politik som lagts fast, och även om de senaste dagarna inneburit en hel del turbulens är jag övertygad om att vi har lagt fast en bra färdriktning för vårt landsting.

Aktivitet och dubbelbestraffning

Det gäller nu, naturligtvis, att snabbt och resolut ta tag i ett antal frågor som - fullt förståeligt - har väckt stor uppmärksamhet de senaste dagarna. Därför presenteras redan idag, av landstingets ledande tjänsteman, landstingsdirektören, de första viktiga åtgärderna som behöver vidtas för att komma framåt.

Det ska nu bli intressant att se vilka reaktioner detta kommer att leda till från dem som brukar ha synpunkter på ledning och styrning. Jag börjar ju givetvis bli van. Om detta hade anstått ytterligare några dagar så hade jag troligen fått höra att jag är passiv och frånvarande. När landstingsdirektören nu har uppdraget att utan djöjsmål vidta ett antal åtgärder så kommer jag förmodligen (?) att få höra att jag agerar för snabbt - eller att jag "gömmer mig bakom tjänstemän" - som alltså jobbar på vårt uppdrag.

Jag har fullt förtroende för de tjänstemän som har uppdraget att verkställa vår politik. Det arbetet pågår nu, och pågår ständigt. Det är dagens presskonferens ett viktigt exempel på.

15 november 2010

Koll på läget III

Såja. Det blir ett inlägg till på samma tema, för att ytterligare belysa vad jag menade på tidigare inlägg. Sedan det föregående har nämligen tre talare från de rödgröna gjort detta.

En talare varnade antydningsvis för risken med ökande sjukskrivningstal, kopplat till påggående diskussioner. Det kan tolkas som att sjukskrivningarna ökar - vilket faktiskt inte är fallet i vårt landsting.

En annan talare önskade årliga löneöversyner - antydande att det skulle behövas för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader. Sanningen är att en sådan löneöversyn nyss har genomförts, och den enda osakliga löneskillnad som då hittades redan har åtgärdats.

En tredje talare antydde just att Alliansen skulle vilja ändra det grundläggande i den svenska sjukvårdsmodellen, den gemensamma skattefinansieringen. Talaren refererade till "aktuell forskning". Själv läste jag häromdagen en rapport som tydligt visade att det vi föreslår skulle ha en mycket positiv effekt för hur de skattemedel som tillförs kan nyttjas så klokt som möjligt.

Just nu säger en talare att det sägs många märkliga saker i debatten. De ovanstående exemplen visar att detta stämmer.

Koll på läget II

Det råder knappast något tvivel om att det sägs och skrivs mycket om landstinget och Akademiska sjukhuset just nu. Det finns också gott om utmaningar att arbeta med. Men det gäller också att göra rätt saker, och göra saker rätt. Det gäller också att reagera på rätt signaler och mycket noga tänka på hur man reagerar.

Den politiska oppositionen har givetvis som ambition att kritisera och ifrågasätta den politik som vi i Alliansen för. Vi har i vår tur all anledning att ta ansvar för den politik vi för, och de konsekvenser de får. Det som däremot är olyckligt är när vår politik beskrivs med termer och formuleringar som leder till att den verksamhet landstinget bedriver får en skev uppfattning om vilka beslut som faktiskt gäller för verksamheten.

Har då inte vi i majoriteten själva ansvar för att förankra och föra ut vår politik? Jo, det har vi självklart. Men ett ansvar som varje politiskt förtroendevald, i majoritet såväl som i opposition, faktiskt har är att ge korrekta besked - exempelvis om olika ställningstaganden som gjorts.

Jag lyssnar just nu på ett exempel: en talare (S) i landstingsfullmäktige påstår att externa vårdgivare fördyrar vården. I själva verket är kostnadsutvecklingen högst i de delar där vi i landstinget helt förlitar oss på den vård vi bedriver i egen regi. Det är inte i den vård där det finns mångfald och alternativ som kostnaderna drar iväg.

Vi tar gärna ansvar för vår politik. Vi tar gärna ansvar för dess konsekvenser. Däremot vill vi inte så gärna behöva ta ansvar för påståenden om vår politik som saknar täckning i fakta.

14 november 2010

Koll på läget

Man ska vara noga med sanningen, och det gäller inte minst när man går till personangrepp i politiken. Vikten av noggrannhet ned fakta och sanning blir därför extra hög just nu för den politiska oppositionen i landstinget eftersom rena personangrepp mot mig tycks vara långt viktigare än att föra en saklig politisk debatt.

Den 29 oktober (inte 5 november) intervjuades jag i UNT. Intervjun kan du läsa här. Där framgår klart hur strategin ser ut för att möta de ökade kostnader som väntar i vården - och som enligt all statistik och all forskning varit verklighet i decennier. det handlar om utveckling, modernisering, rationalisering och att ta tillvara alla möjligheter att driva vården och omsorgen effektivare.

Snarare är intervjun ett klart uttryck för oro över vad som händer om vi inte arbetar vidare i den riktningen. Att klara problemen genom att skjuta till mer pengar har prövats tidigare, och lett till problem i linje med vad vi möter idag.

Dagens kostnadsutveckling i vårt landsting är oroande, men det är lika oroande och beklämmande att oppositionen har så lite att komma med för att lösa krisen. Nu händer också det som alltid händer i ett läge utan vare sig politik eller inre riktning. Argumenten är slut och har ersatts av rena personpåhopp.

I mogon är det landstingsfullmäktige. det ska bli kul.

13 november 2010

Vårdens resurser och styrning

Ett par korta kommentarer till en artikel i dagens UNT.

Det kan först och främst vara på sin plats att påpeka att vården faktiskt har fått mer resurser. Vi lägger mer pengar på vård och omsorg i vårt landsting än vi någonsin gjort tidigare. Det gäller inte minst Akademiska sjukhuset. Läser man artikeln är det läatt att få en något annan bild.

Däremot är det helt riktigt att det går går att "fortsätta som tidigare". Men det är också just det som vi i Alliansen arbetar med! Om vi inte hittar nya sätt att arbeta så kommer de problem som vårt landsting haft i årtionden att bestå. Det är också viktigt att komma ihåg i den debatt som nu pågår.

Sist men inte minst kan det vara på plats att konstatera att jag kan leva med att socialdemokraterna surar. Deras klagande på bristande ledning och styrning får i första hand riktas till väljarna, som för några veckor sedan valde om Alliansen och med kraft avvisade det rödgröna alternativet.

12 november 2010

Media och bloggare

Ge oss din bild, Erik! skriver Janne Nordling på TV4 Uppland i sin blogg, där han tar upp sin syn på bloggandet hos några av oss politiker i Uppsala och länet som bloggar. Sanningen är att jag verkligen hoppas att jag ska slippa blogga om aktuella frågor som speglas i olika medier. Det enda skälet att lägga kraft på att själv skriva om sådant som media refererar är ju om något är galet! Det betyder i själva verket att så länge jag inte kommenterar aktuella frågor så är det ett (i alla fall någorlunda) gott betyg åt de journalister som ganska regelbundet skriver om landstinget och politiken i länet och kommunen.

Medias roll är att följa, referera och kritiskt granska oss så kallade makthavare. När media gör det väl så är granskningen tuff men korrekt. Begår vi misstag så ska de självfallet lyftas fram - och vi ska vara beredd att svara får våra ställningstaganden och gärningar. För egen del har jag inga som helt problem med den saken. Allting är inte alltid hundra procent korrekt, men eftersom jag själv inte är ofelbar så har jag inga problem med att leva med detta. Och det finns heller ingen anledning att, mer än möjligen i undantagsfall, använda bloggen för att göra sådana tillrättalägganden.

Att media granskar oss i Alliansen är viktigt av ytterligare ett skäl. I normalfallet sker en del av en sådan granskning av den politiska oppositionen, som lägger fram en alternativ politik till den som förs av majoriteten och samtidigt skärskådar den politik som majoriteten för. Så fungerar det dock inte i vårt landsting - och då är det extra viktigt att media spelar sin roll väl.

Hur oppositionen fungerar? Vilka politiska alternativ de erbjuder? Vad de vill? Vilken riktning de vill peka ut? Tja, som företrädare för Alliansen och moderaterna och som ansvarig för landstingets politiska inriktning så kan jag bara konstatera att inga besked går att få. Ett exempel är denna artikel i UNT från idag. Läs den och begrunda.

Wennberg och Edstav säger rakt ut att de inte har en aning, inte har koll och inte vet vad de vill. Lite vagt vill man ha en "analys" - men däremot går det bra att peka på någon annan (mig) och kräva ansvarstagande. Mitt svar på det är att vi i Alliansen tar det ansvaret, ofta under motstånd från oppositionen. Det vore kanske något för media att ägna någon sekund åt.

På tal om media, opposition och misstag så vore det kanske också - med andra ord - på plats att kika lite på oppositionens missgrepp och felsteg. Men just när jag skriver det så kommer jag på en sak. Det är att media just nu för fullt ägnar sig åt en god redovisning av socialdemokratins inre liv. Det kanske räcker som kommentar när företrädare för detta parti ropar om ledarskap.

11 november 2010

Ett starkt lag

Vi som utgör den nya laguppsättningen i ledningen för vårt landsting har ännu inte kommit oss för att fotograferas tillsammans. Men det blir en bild så småningom. Vad vi redan kommit igång med är däremot planeringen inför de fyra år som väntar. Det blir spännande år med många stora utmaningar. Kärv ekonomi, krav på kortare väntetider i vården, behov av satsningar inte minst på forskning och utveckling och, sist men inte minst, stora utmaningar även på kollektivtrafikens och kulturens områden.

Så bra då, att vi är ett starkt lag som är beredda att möta dessa utmaningar! Ett lag som har idéer, erfarenhet och nya tankar att bygga arbetet på. Folkpartiet och centerpartiet har utsett nya landstingsråd och gruppledare, Ludvig Larsson (FP) pch Johan Örjes (C). Bägge är nya i sina roller, men med god och viktig politisk erfarenhet. För oss moderater är Nina Lagh ny som landstingsråd och vice ordförande i den likaledes nya produktionsstyrelsen, men med mycket stor erfarenhet av ekonomi och styrning. Det kan behövas i ett landsting som allt för länge (undantaget den sista mandatperioden) haft en bristande ekonomisk uppföljning och allt för många gånger löst kortsiktiga ekonomiska problem genom att höja skatten. det skördar vi nu i form av en alldeles för hög kostnadsutveckling som måste brytas under året som kommer. Lyckas vi å andra sidan med det, så ser framtiden för vårt landsting ganska ljus ut.

Ett starkt lag är således en bra grund att stå på inför framtiden. det gör att de fyra kommande åren ser ut att bli spännande och stimulerande - men inte utan krävande utmaningar. Vi börjar arbetet på måndag, med att välja ny landstingsstyrelse och anta en landstingsplan och budget för de tre kommande åren. Kom gärna till Uppsala konsert & Kongress för att följa debatten, eller följ den på landstingets hemsida.

02 november 2010

Det är skillnad på olika...

Jo, men det är egentligen ganska enkelt. Moderat som åker på resa ska misstänkliggöras. Socialdemokrat som går på tennis stöder svensk idrott.

Det som stinker mest är således vare sig gratisresa eller gratistennis. Det mest klandervärda är den oerhörda dubbelmoral som blottläggs. Det är möjligt att Sahlin nu ångrar sina hårda ord om Arkelsten, men det är så dags. Omoralen som vi klandra - praktiseras blott av andra. Så sant som det är sagt...

01 november 2010

Bryr sig kulturen om styret då?

I gårdagens UNT fick vi veta hur Alliansens företrädare i Uppsala kommun ser på kultur. I en ingress noterar kulturchefen Lisa Irenius också att Uppsala kommun och landstinget nu tillsammans utreder förutsättningarna för att skapa ett så slagkraftigt kulturliv som möjligt, inte bara i Uppsala kommun utan i hela länet. Vissa institutioner och verksamheter är ett gemensamt ansvar, andra är delade. Sammantaget gäller det att nyttja både offentliga och privata resurser så klokt som möjligt.

Landstingets del i detta förbigås dock - som vanligt i kultursammanhang - med en närmast pinsam tystnad. Musik i Uppland med Uppsala Kammarorkester, det fantastiska Upplandsmuseet och den stödjande verksamhet som landstinget därutöver bedriver tycks inte vara lika viktigt. Att kulturen, så "liten" den är (ekonomiskt sett jämfört med vården och kollektivtrafiken) fick utrymme i den ändock ganska begränsade valdebatten om landstingspolitiken visar kanske att dessa frågor tas på allvar av oss som arbetar på den politiska "mellannivån". och att utredningen kommit till stånd är i hög grad en följd av att vi i Alliansen ser med oro för framtiden för flera kulturinstitutioner. men saker vi ser med oro på har vi för vana att lösa - och så ska det med säkerhet bli också för kulturlivet i länet. Till fromma för dem i länet som råkar bo i UNTs utgivningsområde.
(PS. nej, jag är inte bitter över att inte ha fått berätta om min favoritfilm (Amadeus) eller största konsertupplevelse (Bruce Springsteen i Cleveland 1979). Jag tycker bara att en kulturbilaga i en stor regional tidning bör ha koll på den regionala kulturen.DS)