31 mars 2008

Mycket på gång men mer måste göras

Ännu ett sammanträde med landstingsstyrelsen avklarat! Som så ofta var det mång aärenden med både stort och smått. En mycket djupgående redovisning av psykiatridivisionens och sjukhusledningens arbete med psykiatrin gjorde det största intrycket idag.
Det händer helt enkelt hela tiden otroligt mycket i vårt landsting, och en hal del av detta är sådant som borde åtgärdats för länge sedan. Nu tar vi i Alliansen tag i avtalsfrågan med kringliggande landsting, parkeringssituationen, bristerna inom psykiatrin, landstingets ekonomi, bristerna i primärvården och mycket annat. Ändå är det massor som återstår. Vården av äldre och multisjuka måste förbättras. Mer finns att göra inom samarbetet med kommunerna. Kostnadsläget kan förbättras både i sjukhusvård och i primärvården. Och så vidare.
Det blir helt enkelt allt mer uppenbart att hälso- coh sjukvården är det område inom den samlade välfärdssektorn där behoven av reformer och förnyelse är störst. det är vår uppgift under denna och de närmast kommande mandatperioderna!

30 mars 2008

Det är budgeten som gäller!

Uppgifterna i media om att Akademiska sjukhuset skulle tvingas spara stämmer inte. Däremot har sjukhuset, som all annan skattefinansierad verksamhet, krav på sig att hålla sin budget. Just nu ser det ut att gå riktigt bra med den saken.
Mindre bra är naturligtvis när uppgifter sprids om besparingar, eftersom det ger en oklar - för att inte säga oriktig - bild av sjukhusets ekonomiska situation. I själva verket är ekonomin bättre på Akademiska än på de flesta andra större sjukhus, vilket i sin tur beror på att verksamheten är väl skött och väl fungerande.
Det är inte heller så att landstinget har stora överskott att ösa ur. De skatteintäkter som flyter in behövs, bland annat för de stora investeringar som väntar och för att betala framtida pensioner.
Alla vi som jobbar med och värnar om "Ackis" har alla skäl i världen att se till så att den bild som förmedlas är korrekt.

Kul att prata vård med moderater

På gårdagens årsstämma med moderaterna i länet hade jag tillfälle att tala med flera partikamrater som situationen i vården. Mycket av det vi som arbetar med frågorna i landstinget har noterat verkade också stämma med den bild besökarna gav. Vi har en vård av mycket hög klass, men det finns viktiga problem att lösa. Tillgängligheten är ett, flöden och processer är ett annat.

Framför allt var det mycket roligare att sitta ned och prata med en eller några få människor i taget i stället för att, som vi politiskt aktiva allt för ofta gör, tala till dem som vi företräder. Vi behöver utveckla och förnya våra metoder i politiken!

24 mars 2008

P-kris på Akademiska ska lösas


Dagens nyhet i Radio Uppland, att det råder brist på parkeringsplatser på och kring Akademiska sjukhuset, är i vart fall ingen nyhet för oss som arbetar med frågan. Redan nästa måndag kommer ett ärende upp på landstingsstyrelsen, där tjänstemännen får i uppdrag att föreslå lösningar.
Vad lösningen blir återstår att se, och det går givetvis inte på dagen att b ygga nya p-platser. Men p-eländet är ännu ett exempel på en allt för länge undangömd fråga som vi i Alliansen nu tar tag i. Och jämfört med mycket annat är den trots allt ganska enkel.
(Bilden från Akademiska sjukhsuets hemsida)

21 mars 2008

Ledig arbetsdag

Sitter och pysslar lite med bloggen och hemsidan - och hoppas att någon där uppe ursäktar. Långfredagen är en viktig dag för mig, men lite annat än eftertanke finns det utrymme för även idag.

Dessutom är det inte konstigare att jag siter och pysslar med detta i dag, eller på vilken ledig dag som helst, än att gränsen överhuvudtaget är ganska utsuddad mellan "arbete" och "fritid" för den som fått politiskt förtroende på heltid.

Desto konstigare är det att TV 3:s "Insider" tydligen gör stor sak av riksdagsledamöter som inte sjukskriver sig för minsta åkomma. Motivet skulle, med en fri tolkning av TV3, vara snikenhet i förhållande till karensdagen. Jag tror, av egen erfarenhet, snarare att det handlar om att man som förtroendevald på heltid ytterst sällan har vare sig tid eller möjlighet att bara dra täcket över huvudet om man är snorig eller hostig. Kan man inte gå på sammanträden så finns det alltid mail att svara på, handlingar att läsa eller skrivelser att författa.

Att vara förtroendevald på del- eller heltid är inget "jobb" som journalist eller polis. Det är ett uppdrag som man anförtrotts för att andra vill det, och då får man så lov att göra sitt bästa även om snuvan eller febern klipper till. Och det finns varken karensdagar eller kompledigt att skylla på när media ringer mitt i natten!

Så nu vet vi det, alla vi förtroendevalda. Om TV3, Metro eller något annat Stenbeck närstående mediebolag ringer utom kontorstid så är det bara att hänvisa till förtroendevaldas arbetstid, 8-17 måndag till fredag. Om man inte har en karensdag förståss.

15 mars 2008

Stort!


Edsbyn vann igen, för femte gången i rad. Det finns inte så mycket mer att säga.

05 mars 2008

Tack

Till er som hört av sig under de två senaste dagarna med kommentarer: tack. Jag väljer att inte publicera dem, eftersom jag fått kommentarer både via e-post, till bloggen och på telefon. Kan bara konstatera att fler än jag trodde har visat uppskattning för det nya listningssystemet. Nu är det bara att hoppas att det leder till en mer tillgänglig vård för dem som behöver.

Samtidigt kan jag bara beklaga att ett extra landstingsfullmäktige krävdes för att fatta de nödvändiga besluten. Det blir förhoppningsvis inte någon vana.

04 mars 2008

Nu börjar läktarna komma på plats på Studenternas. Läckert!

Mindre läckert är det att studera minnesanteckningar från Landstingsrådsberedningen i ljuset av oppositionens kritik. Faktum är att man på ett år har väckt ett enda förslag i detta det viktigaste beredningsorganet i landstinget. Det är en önskan om att diskutera även ärenden som rör regionförbundet och sjukvårdsregionens samverkansnämnd i beredningen.

Med andra ord: oppostionen är inte bara passiv utan helt handlingsförlamad. Så här kan vi inte ha det, helt enkelt.

03 mars 2008

Tomhänt opposition

Nähä.
Det kom inga besked idag heller. Fortfarande vet vi inte ett dugg om vad socialdemokraterna faktiskt vill med ersättnings-och listningssystemen för primärvården. Kanske är de nöjda som det är. Eller också vill de göra förändringar, stora eller små. Det kan vi inte veta, för socialdemokaterna, vänsterpartiet och miljöpartiet passar i frågan.

Det enda vi vet om deras syn på våra förslag, är att det vi i Alliansen gör är fel. Helt fel. Visserligen har de inte lagt några andra yrkanden, och antyder emellanåt att den modell vi presenterat kanske inte är helt galen, men något definitivt besked har vi inte fått.

Givetvis är detta ett bekymmer. Inte i första hand för oss i Alliansen, men för den som grundat på partiers ställningstaganden vill engagera sig och ta egen ställning. Då är det inte så enkelt att ta ställning för (s), (v) eller (mp) eftersom de faktiskt inte tycker någonting alls!

Bakom denna passivitet anar vi dock nu en strategi, och det är motståndet mot ökat inflytande för patienten på bekostnad av politiker och byråkrater. Även om (s) och deras kamrater inte säger det rakt ut, så finns det en linje i deras motstånd: allt som liknar vårdval och ökad makt till patienten ska stoppas. Och om det inte lyckas så ska det i alla fall misstänkliggöras. Helst i förening med en indignation över vår påstådda ovilja till samarbete och samförstånd.

Det vore verkligen kul att förhandla lite med oppositionen; ge dem något som de får igenom och känner igen som sitt. Det är bara det att eftersom de inte sagt ett ljud om vad de faktiskt tycker så är det lite svårt att bjuda dem på något. Trist men sant!

02 mars 2008

S-kampanjen mot vårdval

I kväll kan vi höra Mona Sahlin debattera med Filippa Reinfeldt, som är moderat landstingsråd i Stockholm. Ämnet för debatten är människors rätt att sjävla välja vilken läkare som ska få ta hand om det mest intima och personliga som finns: våra sjukdomar och krämpor.

Socialdemokraterna föraktar en modell där människor själva får välja läkare. De motsätter sig också att det ska finnas ett positivt värde för läkare och vårdcentraler i att ta emot och behandla fler människor. Sist men inte minst är det viktigt för socialdemokraterna att vi alla går till den vårdcentral där vi bor, inte den vårdcentral där vi kan få det bemötande och det omhändertagande som passar oss bäst.

Även i vårt landsting, där vårdvalet inte ens införts, är motståndet mot varje förändring kompakt. Hur socialdemokraterna vill lösa de stora och viktiga utmaningar som vården står inför har vi inte fått några som helst besked om vad de vill. Lika lite har vi fått några som helst besked om med vem socialdemokraterna, om de mot förmodan får väljarnas förtroende, tänker samarbeta med. Det finns helt enkelt inte någon socialdemokratisk sjukvårdspolitk att förhålla sig till, bara ett motstånd mot den förnyelse och den utveckling som nu pågår under borgerlig ledning.

Vår förnyelse - och andras

Det talas mycket om den moderata förnyelsen, även om det avtagit efter valet. Nu tycks även Miljöpartiet vara på väg att ompröva traditionella ställningstaganden. frågan är bara om de gör det för att bli regeringsdugliga tillsammans med (s) eller om det är en verklig uppgörelse med förlegade politiska positioner.

Poängen med politisk förnyelse är ju att det alltid gäller att föra en politik i samspel med samhällsutvecklingen. det går inte för något parti att låtsas som om ingenting har hänt sedan det senaste handlingsprogrammet skrevs. De utmaningar som vi i de politiska partierna tar oss an måste kännas verkliga för dem som berörs: alla dem som lever i det samhälle vi vill utveckla.

Säga vad man vill om Miljöpartiets förnyelse, men än så länge känns det mest som om det gäller att städa ut de mest orimliga ställningstagandena ur programmen, som medborgarlön och nej till EU. Riktigt intressant blir det om detta parti vågar utmana sin egen bilfientlighet eller motståndet mot kärnkraft - och ändå hitta en hållning som är genuint miljövänlig. Det har ju vi moderater lyckats med, bland annat genom att fokusera på koldioxiden och på att hitta alternativa drivmedel till den bilism som är helt nödvändig i ett modernt samhälle men som måste få ned sina klimatpåverkande utsläpp radikalt.