30 mars 2007

Helt fel om mammografin!

Oppositionen beklagar sig i ett pressmeddelande över att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att pröva alternativ driftform för mammografin. Deras synpunkter är helt stilenliga.
Den konsekvensanalys som oppostionen påstod att Alliansen "mörkade" visade sig helt enkelt inte finnas! Det rörde sig om ett brev från medarbetare i organisationen som givetvis kommer att beaktas i den fortsatta processen.
Medarbetare och fackliga organisationer kommer självklart att får information om det fortsatta skeendet. det kommer man att få i sedvanlig form av de tjänstemän som handlägger frågan. Insinuationer om "bristfällig formalia" visar bara oppositionens okunskap om hur detta går till.
Det fina samarbetet mellan olika aktörer är lika självklart oavsett vem som utför screeningen (dvs. den regelbundna undersökning som genomförs). Att ens kunna tänka tanken att samverkan inte skulle kunna ske mellan olika huvudmän säger en del om oppositionens syn på andra vårdgivare än landstinget.
Sanningen är att i vart fall ledande företrädare för (s) ibland pratar om mångfald och fler alternativ. I handling ser vi dock inte det minsta av denna inställning. Tvärtom har varje förslag som pekar mot mer mångfald, fler alternativ och större valfrihet för patienterna motarbetats av (s).
Det räcker inte med att prata i politiken, det behövs handling också!

Ideologiskt motstånd

I Alliansen arbetar vi just nu med att göra viktiga förbättringar av den gemensamma välfärden. Efter åratal av vänsterstyre behövs nytänkande, öppenhet och mångfald. Tyvärr får vi då räkna med att vänsterpartierna av ideologiska skäl motsätter sig dessa förändringar.
Det är bara att beklaga att ideologin får gå före vad som är bäst för patienterna. Vi i Alliansen väljer att bortse från vem som driver en viss verksamhet och ser i stället till hur den kan drivas bäst. För vänsterpartierna är det uppenbart tvärtom. All vård ska enligt dem inte bara bekostas med skattemedel utan dessutom drivas av landstinget.
Sedan valet i höstas har vänsterpartierna inte lagt ett enda eget, konstruktigt förslag. inte en enda motion, något enstaka pliktskyldigt eget yrkande har lagts, men i övrigt ägnar sig vänsterpartierna mest åt att beklaga sig över den politik de själva varken kan eller vill vara med och föra.
Det är bara att beklaga att väljarna inte kan få olika alternativ att ta ställning till. Förhoppningsvis går ovanan vida att behöva lägga fram egna förslag över, men just nu ser vi en handlingsförlamad och idéfattig opposition i landstinget.

19 mars 2007

Fjärde raka!

Laget i mitt hjärta vann igen! Det är 25 år sedan jag flyttade fån Edsbyn, men bandylaget betyder fortfarande mycket för mig. Att Edsbyn vann idag hade extra stor betydlese av tre skäl.
För det första allt snack om att det nu "borde" varea Hammarbys tur. I sport splar man om saken, och det lag som gör flest mål vinner. Edsbyn gjrode fler mål. Konstigare är det inte.
För det andra pågår matchen till det är slut. Jag stod i närheten av några hammarbysupporters som jublade glatt när en halvtimme återstod. det vara bara det att...ja, en halvtimme återstod.
För det tredje, och kanske viktigaste. Visst förstår jag att Hammarby var värda en seger och att dte hade haft betydelse för ett av bandyns stora publiklag. Men än en gång var det en bygd som slöt upp bakom sitt lag mot en klubb bland många i storstaden. Edsbyn her ingen tunnelbana, men man har sin bandykyrka!
Edsbyn vann sitt fjärde raka SM-guld, och sitt åttonde totalt. Mäktigt!

Fjärde raka!

Laget i mitt hjärta vann igen! Det är 25 år sedan jag flyttade fån Edsbyn, men bandylaget betyder fortfarande mycket för mig. Att Edsbyn vann idag hade extra stor betydlese av tre skäl.
För det första allt snack om att det nu "borde" varea Hammarbys tur. I sport splar man om saken, och det lag som gör flest mål vinner. Edsbyn gjrode fler mål. Konstigare är det inte.
För det andra pågår matchen till det är slut. Jag stod i närheten av några hammarbysupporters som jublade glatt när en halvtimme återstod. det vara bara det att...ja, en halvtimme återstod.
För det tredje, och kanske viktigaste. Visst förstår jag att Hammarby var värda en seger och att dte hade haft betydelse för ett av bandyns stora publiklag. Men än en gång var det en bygd som slöt upp bakom sitt lag mot en klubb bland många i storstaden. Edsbyn her ingen tunnelbana, men man har sin bandykyrka!
Edsbyn vann sitt fjärde raka SM-guld, och sitt åttonde totalt. Mäktigt!

17 mars 2007

Stämma i Heby

Idag har vi haft länsförbundsstämma. tillsammans med mina ordförandekollegor i länets kommuner intervjuades jag av Karolin A Johansson som i vanlig ordning gjorde en utmärkt insats.
Kontentan? Framför allt fem väldigt målinriktade personer med stark vilja att förändra samhället i den riktning väljarna önskar.
Vi moderater har en historisk möjlighet att forma samhället i rätt riktning. Väljarna har gett oss ett uppdrag, och vår sak är att göra det bästa av situationen.

14 mars 2007

Heja Byn!

På söndag är det dags igen. En av fyra-fem verkliga klassiker i svenk idrott, SM-finalen i bandy, går av stapeln här i Uppsala. Lika självklart på senare år är att Edsbyn är ett av lagen. tre raka segrar har det blivit, och goda odds för en fjärde seger på söndag.
Det är mer än tjugofem år sedan jag flyttade från "byn", och jag har inte så många kopplingar kvar. Men att hålla på Edsbyn i bandy känns som en viktig länk bakåt i livet.
Extra kul att finalen går här i Uppsala. det visar att vi bor och verkar i en stad som liksom Edsbyn vill och kan. Arrangemanget har i många år skötts med den äran av kommunen, och det måste fortsätta. Bandyn sätter både Edsbyn och Uppsala på kartan.

12 mars 2007

Raska tag i primärvården

Arbetet med att bringa ordning i en inte alltid välordnad politisk styrning har tagit mer tid än väntat.
Därför är det glädjande när tydliga politiska signaler snabbt kan omsättas i handlingskraft från duktiga tjänstemän. Arbetet med primärvårdens problem står högst på Alliansens dagordning, ovch vi ser nu viktiga steg tas i rätt riktning.
Först och främst: problemen i dagens primärvård kan inte skyllas på medarbetarna. Tvärtom. i en politisk organsiation ligger det ytterst ansvaret alltid hos politiken. Tjänstemännen har nu vårt uppdrag att ta tag i situationen, vilket sker på ett utmärkt sätt. Ansbvaret för att situationen har uppkommit ligger hos den politiska ledning som avgick i valet, så det ansvaret kan sägas vara redan utkrävt.
Mycket återstår dock att göra. det finns inga sakliga skäl för att Uppsala län ska ha något annat än en sjukvård i toppklass. Steg för steg arbetar vi mot det målet.