17 december 2009

En bra kraft för länet

Beskedet att Peter Egardt blir nu landshövding är ett verkligt bra besked för hela vårt län. Peter kan länet, bland annat från rollen som VD för Handelskammaren. Han kan också de speciella frågor som rör oss, inte minst frågor som rör högre utbildning och forskning och inte minst de speciella förhållanden som rör vårt län.

Jag lovar att återkomma med lite mer i ämnet längre fram. Just nu ser jag fram emot ett gott samarbete med Peter, exempelvis inom STUNS, i relationen mellan stat och landsting på olika området och sist men absolut inom minst i fråga om länets framtida utveckling.

08 december 2009

Tillgänglighet - en fråga om rättvisa!

Efter mitt förra inlägg har jag fått kommentarer om kopplingen mellan rättvisa och tillgänglig vård. Mitt svar är att kopplingen är självklar. Men inte nog med det. Den bristande tillgängligheten är faktiskt en av de viktigaste rättvisefrågorna i vården.

Att behöva vänta på vård längre än nödvändigt är i sig orättvist! Den som kan tala för sig, den som har gott om pengar eller den som själv kan leta sig fram i systemet gynnas av en "vårdapparat" där tillgängligheten brister. Större mångfald, fler vårdgivare ger fler ingångar i vården och därmed bättre möjlighet för alla att hitta fram - och att bestämma själv.

Just därför är det glädjande att vårt landsting nu rankas mycket högt när Sveriges Kommuner och Landsting mäter väntetider i vården (http://www.vantetider.se/). från tidigare års placering i botten når vi nu mycket fina siffror, som en följd av hårt arbete med fokus just på bättre tillgänglighet. Det är ett arbete som självfallet ska fortsätta!

07 december 2009

En rättvis sjukvård

Jag har skrivit det tidigare, men det tål att upprepas. Svensk hälso- och sjukvård behöver bli mer rättvis! Idag är det allmänna uppfattningen att vården finansieras solidariskt och ges till alla efter behov. Det är inte bara en ganska allmän uppfattning, den är dessutom mycket djupt rotad i människors medvetande. Det märker jag ofta i samtal med människor om hur vården fungerar - och inte fungerar.

Så mycket mer anmärkningsvärt är det då att upptäcka att så inte alls är fallet. Vården är tvärtom ganska ojämnt fördelad. Mellan könen. Mellan olika inkomstgrupper. Och inte minst mellan olika delar av landet.

Här finns mycket att göra för en i verklig mening nationell sjukvårdspolitik. Det är helt enkelt inte acceptabelt att människor har så skilda förutsättningar för att få tillgång till den vård de behöver, i tid och på de villkor som gäller för var och en. Detta måte vara ett av välfärdens viktigaste utvecklingsområden.

En positiv utveckling

Nytänkande. Mångfald. Ökad effektivitet. Är det någon som kan vara emot något av dessa tre ledord? Ja, uppenbarligen, eftersom det finns ett visst motstånd mot det som beskrivs i dagens UNT om att allt fler alternativ tar plats i den kommunala verksamheten i Uppsala kommun. För det är vad som i praktiken pågår. När den verksamhet som bedrivs i egene regi prövas i jämförelse med olika konkurrenter så händer två saker. det ena är att den egna verksamheten blir bättre. Det andra är att mångfalden och valfriheten för medborgarna ökar.

Det är alltså en glädjande utveckling som på flera sätt kommer medborgarna till del. Samma utveckling pågår i landstinget, där vårdvalet och den fria etableringen bara är ett av flera steg. Lika viktigt är dock att den egna verksamheten, som sagt, också ser till att hänha med i utvecklingen. Vi i landstinget sporras av utvecklingen i kommunen, Och, som sagt, jag lovar att vi inte ligger efter!

06 december 2009

Prat eller handling: alternativen i valet

Läser med intresse Göran Skyttes krönika i gårdagens SvD och måste konstatera att han har helt rätt. Men inte nog med det; det Skytte skriver om Sahlin stämmer så väl in på det lokala planet, att det går att hitta någon sorts mönster. Jag är osäker på den grundläggande orsaken, men följderna av socialdemokraternas agerande i olika sammanhang blir uppenbar. Detta är ett parti som varken är moget eller förmöget att ta ansvar och ledarskap i politiken.

Möjligen är socialdemokraterna så uppfyllda av sin egen förträfflighet att de helt enkelt inte ser sin egen oförmåga. Det kan vara en av orsakerna till att de tror att det i opposition räcker med att vara lite allmänt kritisk och prata om majoritetens tillkortakommanden. Som om någon väntade sig att oppositionen skulle applådera vad majoriteten gör.

Att de givetvis inte applåderar sina motståndare, men heller inte har något eget att komma med, kan möjligen förklara en annan tes - nämligen den att socialdemokrater tror att det endast finns ett sätt att lösa politiska problem på; nämligen det socialdemokratiska sättet. Att så skulle vara fallet är nu lätt att avfärda både på nationell nivå och på olika håll i kommuner och landsting. I det fall Skytte beskriver - SAAB i synnerhet och industrikriser i allmänhet - har ju den socialdemokratiska modellen prövats (till och med av borgerliga regeringar på 70-talet). Spåren efter varvskriser, tekokriser och allt vad det var förskräcker fortfarande.

Socialdemokraterna tror att de kan regera. Men de förlorade inte makten 2006 vare sig på grund av tillfälligt missnöje med Göran Persson eller på grund av någon slags sinkadus i opinionen. De förlorade makten på grund av exakt det som Sahlin manifesterar i Trollhättan och som praktiskt taget dagligen manifesteras lokalt i kommuner och landsting. De förlorade väljarnas förtroende därför att de har slut på hållbara idéer om hur välfärdens kärna kan utvecklas och en klar strategi för att lösa de samhällsproblem som vi alla står inför.

De idéerna och den strategin har Alliansen. Vi jobbar vidare med alla de utmaningar som samhället står inför, med fungerande lösningar på verkliga samhällsproblem. Valet 2010 är givetvis ett viktigt steg på den vägen.

05 december 2009

Landstinget satsar på forskning

En debattartikel i dagens UNT kan ge intrycket att landstinget inte satsar på klinisk forskning. Så är inte fallet, och ett svar på artikeln kommer. Här vill jag bara notera att forskningsfrågorna fått ökad vikt i vårt landsting under den senaste mandatperioden. Det har också gett resultat. Men arbetet med att utveckla den kliniska forskningen måste fortsätta. Där är samverkan mellan universiteten en nyckelfråga, och jag kan med glädje konstatera att denna samverkan utvecklats mycket positivt under de senaste åren - och den utvecklingen ska fortsätta.

Artikeln visar också de speciella förutsättningar som gäller för landets stora universitetssjukhus, och därmed för dess ägare. En aktiv och kraftfull satsning på klinisk forskning är en angelägenhet för hela landet, men de landsting som bedriver universitetssjukhus - Uppsala län är således ett av dem - måste också se sitt speciella ansvar. Och det gör vi.

03 december 2009

Gudrun drar en vals

Skäms, TV 4! Att erbjuda en politiker att vara med i "Let's Dance" under våren ett valår är faktiskt inte särskilt omdömesgillt. Det hade inte passat sig om det varit Maud Olovsson, Beatrice Ask eller Nyamko Sabuni heller - men i Schymans fall är det extra anmärkningsvärt. Om inte annat ger hennes uttalanden vittnesbörd om just detta. När hon kommenterar med att det är en bra start på valrörelsen har vi fått veta tillräckligt.

Problemet är inte i första hand att Schyman gynnas otillbörligt av att synas eller att det är fel på hennes åsikter. Problemet är att en politiker, som dessutom inte behöver ta något som helst ansvar för sina åsikter, utan att på något sätt behöva stå för dessa (i vissa fall ganska grumliga) åsikter kan visa upp sig på helt andra arenor än de där vi som arbetar politiskt vanligen är verksamma.

Politik är som bekant en förtroendebransch, men det är också en verksamhet som i hög grad handlar om att ta ansvar. Men Schyman är inte intresserad av att ta ansvar för andra handlingar än dansstegen i TV4. Och inte nog med det; mycket intressant blir det att följa hur nöjesavdelningens kollegor på nyhets- och faktasidan nu kommer att följa Schyman. Risken för att hon kommer att skandaliseras i just "Kalla Fakta" eller Nyhetskanalen får väl batraktas som obefintlig. Eller kan vi hoppas på en genomgång av Schymans privatekonomi eller annat som möjligen skulle vara av intresse? Skulle inte tro det; de ingående granskningarna lär sätta sökarljuset på helöt andra kandidater i valet. till exempel sådana som lägger energin på välfärdens kärna snarare än på att dansa i TV.

02 december 2009

Visst behövs vårdcentralen

Det är viktigare att den finsn än vem det är som driver den. Så resonerar de flesta som är bosatta i Öregrund, enligt, Radio Uppland, och så resonerar vi i Alliansen.

Det gäller för övrigt all den verkamhet som landstinget finansierar med skattebetalarnas pengar. Det är viktigare att verksameten är bra än vem som svarar för att bedriva den. Det borde vara en självklarhet. Trots detta förefaller den rödgröna oppositionen (vänsterpartiet, miljöpartiet och deras stödparti socialdemokraterna) vara mer intresserade av ägarformer än av verksamhetens innehåll.

För mig är detta ett mysterium. är det inte patientens bästa som ska komma i första rummet? Måste inte den viktigaste uppgiften för oss politiker vara att se till så att verksamheten bedrivs, inte vem som bedriver den?

De allra flesta håller nog med, inte bara i öregrund. Ändå handlar de flesta politiska diskussioner i landstinget om de rödgrönas motstånd mot alla former av alternativa driftformer. Sjukvård ska bedrivas på ett enda sätt, punkt slut.

På sikt är den ensidiga synen på driften av sjukvården förödande. Vi politiker måste diskutera kvalitet, rättvisa och klok användning av resurser - inte i första hand ägna oss åt att själva producera sjukvård. Det är det bästa sättet att aktivt utveckla vården.

01 december 2009

En bra start på dagen

Dagen inleddes med ett besök på Folktandvården i Eriksberg, en verksamhet som har goda resultat och fungerar mycket väl. Jag har sagt det tidigare: vi har goda skäl att vara stolta över vår folktandvård i vårt landsting. Som vanligt dessutom myckettrevligt att träffa medarbetarna och diskutera hur deras vardag ser ut.

Det som slår mig på dessa verksamhetsbesök är hur mycket verksamhet av olika slag som ryms inom vårt landsting. Att säga att landstingen "bara sysslar med sjukvård" är fel på flera sätt. Ser man dessutom till hur otroligt innehållsrik vården är blir detta extra tydligt. Tandvården är bara en del av denna stora rikedom på verksamheter.

Tack för kaffet, personalen på Folktandvården Västertorg. Ni gav mig en bra start på dagen!