05 december 2009

Landstinget satsar på forskning

En debattartikel i dagens UNT kan ge intrycket att landstinget inte satsar på klinisk forskning. Så är inte fallet, och ett svar på artikeln kommer. Här vill jag bara notera att forskningsfrågorna fått ökad vikt i vårt landsting under den senaste mandatperioden. Det har också gett resultat. Men arbetet med att utveckla den kliniska forskningen måste fortsätta. Där är samverkan mellan universiteten en nyckelfråga, och jag kan med glädje konstatera att denna samverkan utvecklats mycket positivt under de senaste åren - och den utvecklingen ska fortsätta.

Artikeln visar också de speciella förutsättningar som gäller för landets stora universitetssjukhus, och därmed för dess ägare. En aktiv och kraftfull satsning på klinisk forskning är en angelägenhet för hela landet, men de landsting som bedriver universitetssjukhus - Uppsala län är således ett av dem - måste också se sitt speciella ansvar. Och det gör vi.

Inga kommentarer: