27 februari 2008

Igång med närvården!

Tänk så trevligt att kunna hålla ett möte i fullständig enighet! Nu uteblev visserligen huvuddelen av oppositionen, men tillräckligt många var närvarande för att vi ska kunna se dagens möte som ett första steg mot en bättre samverkan kring multisjuka, äldre, funktionshindrade och andra som har särskilda behov av att samhällets vård och omsorg fungerar - oavsett vem som är huvudman.

Allt för länge har vi varit allt för dåliga på att ge medborgarna lika god service oavsett vilket politiskt organ som har ansvaret. Det är därför det är så viktigt att vi börjar arbeta tillsammans i kommuner och landsting och ser till att samordna de verksamheter vi bedriver. Det kan förefalla både enkelt och naturligt, men det är helt klart att det finns både önskemål, behov och efterfrågan när det gäller det samlade erbjudandet av välfärdstjänster.

I grund och botten är det inget konstigt, och mycket fungerar redan bra. Men alla vi som är verksamma i kommuner och landsting har en skyldighet att göra vad vi kan för att det ska fungera ännu bättre. Det kan vi göra genom bättre information, genom att se över hur verksamhet lokaliseras, genom samordning av olika projekt och sist men inte minst genom att inventera de resurser som används. Allt detta inleds nu. Inte en dag för tidigt.

23 februari 2008

Jag tänker inte se "Sicko"

Lite krasslig ägnar jag mig åt att bläddra bland filmrecensioner på DN.se. Hittar bland annat lysande omdömen om Michael Moores "Sicko". Men jag har sedan länge bestämt att jag inte tänker se den.

Varför då? Borde inte en sjukvårdspolitiker titta på detta tidsdokument? Finns det inte något att lära för den svenska debatten av Moores film?

Svaret är nej. Däremot försöker socialdemokraterna ivrigt göra poänger av det även i mina ögan tämligen misslyckade sjukvårdssystemet i USA genom att helt grundlöst påstå att något liknande skulle kunna vara aktuellt i vårt land. Sanningen är att det inte finns någon svensk politiker, och knappast någon i hela Europa, som ser något som helst värde i den amerikanska sjukvården.

Däremot finns det mycket att göra för att förfina och utveckla vår svenska modell - och det behöver den. Just därför är det så tragiskt att dessa ambitioner att skapa en bättre sjukvård i Sverige attackeras av oppositionen med argumentet att det "skulle bli som i USA".

Sanningen är att jag, utan att ha sett filmen, har förstått att ett av de länder som Moore håller fram som föredöme i Europa är Frankrike. Här finns en sjukvårdsmodell som många experter håller fram som en bra blandning av offentlig finansiering och privat drift, och som hittat en mix av sjukhusvård och öppenvård.

Tragiken i svensk sjukvårdsdebatt ligger inte i hotet från USA. Tragiken ligger i de politiska krafter som inte vill, kan eller orkar söka formerna för att utveckla och förnya denna viktiga och kostnadskrävande del av den samlade välfärden.

22 februari 2008

Vaccinering en kvinnofälla?

Har Socialstyrelsen helt missat den debatt som pågår kring användning av och kostnader för läkemedel? Det känns motiverat att ställa frågan i ljuset av den debatt som rasar kring vaccinet mot virus som kan orsaka livmoderhalscancer, Gardacil. Detta vaccin har presenterats som ett "vaccin mot cancer", vilket det alltså inte är. Gardacil skyddar mot två av totalt ett tjugotal virusm som i sin tur kan orsaka cancer i livmoderhalsen. Så blir den vaccinering som sägs skydda unga kvinnor i själva verket en falsk trygghet - en kvinnofälla!

Gardacil är dyrt och ger alltså inte ett så komplett skydd mot livmoderhalscancer som påstås. Därmed är det sannerligen inte en "klassfråga" om alla eller bara de som har råd ska få ett fullgott skydd mot cancer. Snarare är det en fråga om hur vi skyddar oss mot sexuellt överförbara sjukdomar, och det kan vi alla göra till en ganska billig kostnad. Det överlägset bästa skyddet mot allt från HIV till cancer i fortplantningsorganen är kondom, i synnerhet vid tillfälliga förbindelser.

Sexuellt överförbara sjukdomar förutsätter dessutom att man är två, det vill säga oftast två av olika kön. Med andra ord är ansvaret för att flickor får sexuellt överförbara sjukdomar i hög grad ett ansvar för deras manliga partners.

Betydligt viktigare, effektivare och mer säkert för att förebygga cancer är regelbundna cellprovskontroller. Det vore långt bättre att lägga den kraft som nu ägnas åt att propagera för skattesubventionering av ett dyrt vaccin på att se till så att dessa provtagningar blir mer heltäckande än idag. Propagandan har nu i stället skapat en felaktiv bild av att man kan "vaccinera sig mot cancer". Frågan är vilken reaktionen blir när unga kvinnor besviket inser att de fått cancer fast de trott sig vara vaccinerade. Riskerna med detta tycks Socialstyrelsen inte ha tänkt på.

Sist men inte minst är Gardacil dyrt. Det pekar mot att debatten också måste handla om hur vi värderar kostnader för läkemedel i förhållande till effekten - i vart fall när det finns alternativa vägar att förbättra hälsan eller förebygga sjukdomar. Om vi med statliga subventioner ska knapra oss till bättre hälsa i varje läge blir det svårt att hålla sjukvårdens totala ekonomi inom rimliga ramar. Det måste bli tydligare att vi har ett eget, personligt ansvar för den egna hälsan. Det beslut om Gardacil som nu aviseras pekar inte i den riktningen heller. Tyvärr.

20 februari 2008

Positiva reaktioner

Tittar på "Sjukhuset" i TV3 och kan inte låta bli att fundera på den äldre dam som ringde mig idag och ville veta vad det nya listningssystemet kommer att innebära för henne. Det kändes bra att kunna förklara för henne hur det skulle bli. Ganska många har hört av sig med olika frågor, och alla har blivit nöjda när de fått svar och kunnat diskutera vad förändringen innebär. Överhuvudtaget har jag stärkts i min tro på den nya modellen efter dessa samtal med dem som verkligen berörs.

18 februari 2008

Äntligen...?

Så har vi då haft extra landstingsstyrelse för att fatta beslut om nytt ersättnings- och listningssystem för primärvården. Oppositionen bet återigen huvudet av skammen, men all heder i alla fall till Miljöpartisten Tord Andersson, som kom med några kloka synpunkter som ledde till förbättringar av det ursprungliga förslaget.

I överigt visade det sig, som väntat, att oppositionen kom helt tomhänt till sammanträdet. Utöver ett avslag på det förslag som lades fram hade man ingenting allt att komma med - vilket inte är särskilt förvånande. Hos socialdemokraterna finns nämligen ingen insikt om de utmaningar som sjukvården står inför, och därmed heller ingen beredskap för de förändringar som faktiskt krävs.

Det vi nu inför, innebär att pengarna följer med patienten och därmed att makten också flyttas från politiker och tjänstemän till dem som är direkt berörda. Det som nu i högre grad avgör tillgängligheten och kvaliten i mötet mellan läkare, petient och övrig sjukvårdspersonal är faktiskt patientens egna önskemål.

Dagens beslut är ett första viktigt steg. Nu gäller det att jobba vidare för att fortsätta den viktiga utveckling som inletts. Vården behöver förnyas och utvecklas - inte stelna i socialdemokratiska idéer.

17 februari 2008

Dags att börja om!

Det är bara att erkänna. November, december, januari och början av februari har varit så fyllda av arbete att varken bloggen eller hemsidan fått den tid de borde. Men så har vi också hunnit uträtta en hel del, som till exempel den nya modellen för ersättning och listning i primärvården som diskuterades på landstingsfullmäktige nyligen.

Det som får mig att i alla fall försöka komma igång med regelbundet skrivande är dock faktiskt att folk frågat! Det roar mig en aning eftersom jag inte trodde att min blogg rönte något större intresse.