01 december 2009

En bra start på dagen

Dagen inleddes med ett besök på Folktandvården i Eriksberg, en verksamhet som har goda resultat och fungerar mycket väl. Jag har sagt det tidigare: vi har goda skäl att vara stolta över vår folktandvård i vårt landsting. Som vanligt dessutom myckettrevligt att träffa medarbetarna och diskutera hur deras vardag ser ut.

Det som slår mig på dessa verksamhetsbesök är hur mycket verksamhet av olika slag som ryms inom vårt landsting. Att säga att landstingen "bara sysslar med sjukvård" är fel på flera sätt. Ser man dessutom till hur otroligt innehållsrik vården är blir detta extra tydligt. Tandvården är bara en del av denna stora rikedom på verksamheter.

Tack för kaffet, personalen på Folktandvården Västertorg. Ni gav mig en bra start på dagen!

Inga kommentarer: