26 april 2007

Usel partriretorik

Att arbeta politiskt innebär att ta ansvar, även för beslut och skeenden som inte helt stämmer med egna uppfattningar. Även i opposition kan det då behövas ett visst ansvarstagande. Vi har tyvärr inte en sådan opposition i vårt landsting.
Det socialdemokratiska oppositionsrådet Börje Wennberg försöker nu plocka billiga poäng genom att hävda att Citybanan och satsningarna på infrastruktur i Stockholm med omnejd skulle kunna innebära "att ta bort sjukvård för 300 miljoner".
Det är inget annat än sämsta sortens skrämselpropaganda.
Av landstingets totala budget på drygt 6 miljarder går redan idag åtskilliga hundra miljoner till regional verksamhet, kollektivtrafik, kultur och annat som inte är sjukvård. Det vore intressant att höra Wennberg precisera vilka av dessa pengar som "tas från sjukvården". Jag ser också med spänning fram emot det budgetförslag där socialdemokraterna satsar mer på sjukvård utan att at pengarna från kulturen eller kollektivtrafiken och ändå inte höjer skatten.
Vi i Alliansen tar ansvar, inte bara för vården utan också för den regionala utvecklingen. Socialdemokraterna tycks mest avra intresserade av att med enkla knep försöka komma tillbaka till makten. Men ord räcker inte, inte ens i opposition.
Jag står fast vi det jag sade i TV4 idag: (s) resonemang om sjukvården, skattepengarna och citybanan är rent nys. Deras agerande är inget annat än dålig partiretorik.

Inga kommentarer: