01 september 2014

Ordning, reda och rätt saker

Sverige är en humanitär stormakt. Vi har råd och kompetens att kunna erbjuda bistånd till människor i nöd, oavsett var de befinner sig i världen. Vi ska vara stolta över att vi har förmågan, och vi ska ha beredskap för humanitära insatser i varje läge. Ansvaret för internationellt bistånd och för samverkan med humanitära organisationer ligger på riksdag, regering och statliga myndigheter.

Sverige har också en sjukvård i världsklass. Den vården ska vi vara rädda om, och se till så att den fungerar väl i alla lägen. Ansvaret för att forma och driva den svenska sjukvården ligger på landstingen.

Rollfördelningen mellan olika offentliga organ är viktig att hålla fast vid. Vi har sett för många exempel på offentliga aktörer som verkar tycka att de har för lite att göra.

I Uppsala län har vi många utmaningar att ta tag i när det gäller vården och kollektivtrafiken. De utmaningarna, som alltså handlar om landstingets kärnverksamhet, är alldeles tillräckliga. Ändå visar det sig finnas politiker i landstinget, som tycker att landstinget ska ta på sig statliga uppgifter.

Alliansen vill ha ordning och reda i landstingets verksamhet. Därför ägnar vi oss åt sjukvård och kollektivtrafik, och låter staten sköta det internationella biståndet.

Inga kommentarer: