02 september 2014

Garanterad kvalitet

Jag har ägnat en stund åt att svara en av invånarna i vårt län på frågor som rör sjukvårdens kvalitetsuppföljning. Att det sker idag är intressant sammanträffande, när jag läser debattartikel i UNT av socialdemokraten Ardalan Shekarabi.


2006 fanns inte mycket av extern kvalitetsuppföljning. Landstinget drev i stort sett all verksamhet i egen regi och granskade möjligen sig själv. Socialstyrelsen och hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skötte den yttre kontroll som fanns.


Men en större öppenhet för fristående vårdgivare ökade också behovet av att säkerställa att alla som bidrar till invånarnas sjukvård redovisar vad man gör. det handlar både om pengar och om medicinsk kvalitet.


Landstinget i Uppsala län har en rad funktioner för att kontrollera ekonomi och medicinsk kvalitet, väntetider och behandlingsmetoder hos alla aktörer som bedriver sjukvård i länet. Det är bra för alla inblandade.


En viktig effekt av vårdvalet och det som brukar kallas "fri etablering"* är att den som vill vara med i systemet måste underkasta sig en kvalitetskontroll. men det räcker inte med att kontrollera kvalitet. För att kontrollen ska vara meningsfull måste det också finnas något att jämföra med. Då vet man om kvalitén är god och likvärdig, eller om det finns brister och stora skillnader.


I vårt landsting håller vården, inte minst primärvården, god kvalitet. Det vet vi eftersom vi granskar den. Särskilt glädjande är att den primärvård som landstinget bedriver i egen regi håller mycket god klass. det vet vi eftersom vi jämför den med andra vårdgivare.


Mångfalden och öppenheten höjer kvalitén.


För övrigt tycker jag att den som skriver en artikel om kvalitet bör göra en egen faktagranskning före publicering. Blöjor vägs inte för att spara pengar, och vårdköerna i vårt landsting är kortare än de varit. Det vet vi förresten numera eftersom vi... just det... mäter köerna. Sedan 2006.


*) den etablering som kallas för "fri" innebär att den som vill starta en verksamhet måste uppfylla en lång rad krav i en så kallad regelbok på mer än femtio sidor.

Inga kommentarer: