03 september 2014

Dålig koll

Socialdemokraternas Börje Wennberg fortsätter att försöka måla ut landstingets ekonomi som sämre än vad den är. Sanningen är att
- landstinget haft positiva resultat varje år sedan 2006
- den långsiktiga betalningsförmågan, soliditeten, ökat med mer än 30 procent
- vi nu bygger Framtidens Akademiska utan att låna en krona
- satsar mer på sjukvård än någonsin tack vare kraftigt ökade skatteintäkter


Wennberg brukar säga sig vara oroad över landstingets kostnadsutveckling. Samtidigt innehåller det socialdemokratiska alternativet till budget för landstinget sida upp och sida ner med nya, kostnadsdrivande förslag. Ofta har dessa förslag liten eller ingen positiv påverkan på befolkningens hälsa. men de låter bra tills man tittar på finansieringen. Det är saker som gratis hälsokontroller för friska äldre, gratis besök på barnakuten (man kan gå till vårdcentralen eller ringa 1177 och få hjälp kostnadsfritt), inrättande av äldrevårdcentraler (med oklart uppdrag om man jämför med primärvårdens nuvarande uppdrag; vi tycker att alla vårdcentraler ska vara till för de äldre), mer pengar till Akademiska sjukhuset (som fått 2 miljarder i ökat anslag sedan 2007 och 190 miljoner extra så sent som i år).


Hittills har socialdemokraterna påstått att detta skulle gå att finansiera genom någon sort oklara dynamiska effekter och ett vallöfte från en ännu inte utsedd regering. Det socialdemokratiska alternativet till budget för landstinget är så illa underbyggt att landstingsfullmäktiges ordförande Lennart Hedquist vid budgetfullmäktige i juni stilla undrade om S budgetalternativ ens var lagenligt, eftersom det inte är balanserat.


Börje Wennberg har länge gjort allt för att mörka socialdemokraternas ekonomiska politik. I går fick vi någon sorts, om än aningen oklart, besked. För att finansiera alla sina vallöften finns planer på en skattehöjning. Före valet vill man inte berätta när, och med hur mycket, skatten skulle höjas. Börje Wennberg, som sitter med i alla politiska organ där ekonomiska beslut fattas och är arvoderad på heltid för att syssla med just detta, säger sig nämligen inte ha koll på landstingets ekonomi. Så förberedd är han på att ta över ansvaret för en skattefinansierad verksamhet med total omslutning på 12,5 miljarder!


Den underbalanserade budget som socialdemokraterna lade fram i juni är fortfarande allt för oklar för att vara ett stabilt underlag för landstingets verksamhet. Nu flaggar Wennberg plötsligt för en skattehöjning för att klara socialdemokraterna ur budgetknipan vid en valseger. Men vi får inte veta när, inte med hur mycket, och inte särskilt mycket om vad den ska gå till.


Det känns inte som världens mest stabila grund för styrningen av landstingets ekonomi i framtiden.

2 kommentarer:

Timo Grönlund sa...

Vill man ta ansvar för landstingen bör man vara intresserad av dess viktigaste fråga, vården!

Att låtsas som att det offentliga är som vilken affär som helst och hänvisa kunder hit och dit är inte värdigt Sverige 2014.

Det är dags att vi ser människan och slutar leka affär med skattebetalarnas pengar.

Måste säga att denna ständiga hänvisning till pengar för att verka ansvarsfull är smaklös.

En medmänsklig politik sätter arbetsmiljö och sjuka före ytterligare skattesänkningar.

Nu får det räcka med nedskärningar och new public managment.

En riktigt ansvarstagande politik ser både människa och miljö i ett sammanhang.

http://www.aftonbladet.se/incoming/article19463157.ab

Erik Weiman sa...

Jag är mycket intresserad av människor, av hur vi kan ge dem en god vård och hur vi kan göra det på ett hållbart sätt. Särskilt det sista, hållbarheten, kräver också en förmåga till hushållning. Att raljera över ekonomin i en verksamhet med tiotusen anställda och en omslutning på tolv miljarder som huvudsakligen handlar om sjukvård är inget bra sätt att lägga en trygg grund för en bra ekonomi.

Och, som sagt; landstinget i Uppsala län lägger mer pengar än någonsin på sjukvård. Det kan vi göra tack vare ordning och reda i ekonomin.