04 september 2014

Det där med välfärd och vinst

Vi tar det från början. Det finns inte många som tycker att "oskäliga vinster" ska kunna plockas ut ur företag som sysslar med vård, omsorg eller utbildning. Det är egentligen inte vad debatten handlar om.


Däremot är frågan om det ska kunna finnas vinstdrivande företag i dessa branscher överhuvudtaget, och hur de i så fall ska kunna etablera sig. den frågan är mer relevant - och mer laddad. För på den ena sidan står de som inte kan prata om företag i välfärdssektorn utan att börja med att lista alla tänkbara undantag, reservationer avarter och ursäkter för att säga nej. På den andra sidan står vi som tycker att skattepengar självklart ska användas klokt (för annars kommer Martin Borgs), men att det naturligtvis inkluderar att företag kan erbjuda sina välfärdstjänster. På rimliga villkor. Och med bra uppföljning och kontroll.


Idag har vi moderater i Uppsala län berättar om varför vi tycker det är viktigt att skapa möjligheter för företagande i välfärden. Vi har visat de goda effekter som fristående verksamheter har haft på vården, omsorgen och skolan. Vi har också påpekat de risker som finns med en politisk majoritet som har en annan agenda i dessa frågor. Vi tror helt enkelt på företagande i välfärden. Alla politiska alternativ gör inte det.


Samtidigt väcker oviljan och motståndet emot företagande i välfärden andra frågor.


Jag kommer just från ett styrelsemöte i STUNS. Ett av ämnena för dagen var hur vi kan stärka företagandet inom Life Science i Uppsala län. det är en sektor inom näringslivet som är helt beroende av offentligt finansierad verksamhet, inte minst läkemedel men också medicinteknik och bioteknik.


Ingen ifrågasätter företagandet i dessa branscher. Inte nog med att bra ekonomiska resultat och god avkastning uppmuntras; det ses som helt naturligt att hårt arbete under många år ska kunna premieras med möjligheten att sälja ett lönsamt och växande företag vid en lämplig tidpunkt.


Vad jag vet är det alltså ingen, inte ens Vänsterpartiet, som missunnar företagare och investerare i Life Science en hacka.


Det reser en fråga som jag gärna skulle vilja ha ett vettigt svar på.


Varför är det inte bara OK, utan närmast ett hjältedåd, att bli rik på Life Science men inte på vård eller omvårdnad?


Varför är det OK för en högutbildad doktor i medicin, farmaci eller bioteknologi att bli stenrik på sitt företagande, när det inte är OK för den som är sjuksköterska, undersköterska eller läkare i allmänmedicin?


Det skulle vara intressant att få veta det.

Inga kommentarer: