10 september 2014

Ett akut problem

Baåde Radio Uppland och UNT berättar idag om hur Alliansen hållit sina vallöften. Det ser ganska bra ut. De allra flesta av de löften vi gav väljarna i förra valet har uppfyllts - på ett eller annat sätt.


Det som är intressant är att det löfte som Alliansen har lagt mest energi på, är det som är längst ifrån att uppfyllas. Det är väntetiderna till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Där måste vi bli ännu bättre och göra ännu mer.


En hel del har hänt: utökade öppettider och drop-in på vårdcentraler, mobila team som gör hembesök, en mellanvårdsavdelning på Kronparken, ökat uppdrag för 1177/sjukvårdsrådgivningen, och en del annat.


Akutmottagningen är och förblir en svår utmaning för sjukvården. Många söker sig till akuten när man vill komma i kontakt med vården, även om det finns alternativ. Därför måste vi arbeta mer med att hitta sätt att hjälpa människor att finna den rätta vägen in i sjukvården.

Inga kommentarer: