11 september 2014

Inte ett problem

Sedan 2006 och fram till i år har landstingets soliditet (långsiktiga betalningsförmåga) stärkts med drygt en miljard. Sedan dess har landstinget gjort en stor fastighetsaffär (försäljningen av Ulleråker) stärkte landstingets kassa ytterligare.

Landstinget har också gjort positiva resultat enligt balanskravet varje år då Alliansen styrt.

Det innebär att landstinget ekonomi är starkare och tryggare än någonsin. Det innebär också att vi kan genomföra landstingets största investeringsprogram någonsin, Framtidens Akademiska, utan att behöva låna en enda krona.

Däremot pågår ett dagligt arbete med att anpassa landstingets kostnader till det utrymme som ekonomin tillåter. Det är en ständig, daglig, kamp för att hitta kloka sätt använda pengarna för att kunna ge så många som möjligt så mycket vård, trafik och kultur som möjligt.

Därmed finns heller inga skäl till några "panikbesbaringar" av det slag som med jämna mellanrum tidigare varit nödvändiga i vårt landsting. Det hade kanske varit bra om det framgått av Radio Upplands rapportering.

Inga kommentarer: