26 augusti 2014

Hålla det man lovar

2010 gick Alliansen till val på nitton vallöften. När vi nu summerar de senaste fyra åren, så är 17 av dessa 19 helt uppfyllda. I ytterligare ett fall har vi valt en annan lösning för att uppnå det vi ville - och på en enda av nitton punkter har vi mycket kvar att göra.


Jämfört med 2010 är köerna och väntetiderna kortare, vården modernare och lättare att nå, samarbetet med kommunerna bättre och valfriheten större. Kollektivtrafiken har landets största utbud räknat per invånare, och flera nya satsningar har gjorts.


Samtidigt har vi också uppfyllt flera saker som vi inte lovade. Ekonomin är bättre, Framtidens Akademiska har börjat byggas, flera beslut har fattats för att landstinget ska bli en bättre arbetsgivare och den medicinska forskningen har gjort stora framsteg i Uppsala.


Därmed kan vi tryggt säga: Alliansen håller vad vi lovar.


Val vinns inte på det man gjort. Valet 2014 vill vi vinna på att lova saker som vi ska göra under den kommande mandatperioden. Exakt vad det innebär kommer vi att presentera inom kort. Men det vi kan säga är att vi inte ställer ut löften som bara är tomma ord. Det vi säger att vi ska göra, det genomför vi.


Så var det vallöftet som vi inte hållit; fortfarande kan ett besök på Akademiska sjukhusets akutmottagning ta mer än fyra timmar. Det är bara att erkänna, och vi ska arbeta vidare med den saken.
Men mycket har hänt. Närakuterna på Samariterhemmet har fått ökat uppdrag. Alla vårdcentraler har drop-in-tider, och flera har kvällsöppet. Det finns väl fungerande akutmottagningar även i Enköping, Östhammar och Tierp. Vården av de mest sjuka äldre och samarbetet med kommunerna har tagit stora steg. Antalet besök på Akademiska sjukhusets akutmottagning har också sjunkit något, vilket är ett viktigt steg i rätt riktning. Vi kommer att jobba vidare med att driva frågor som leder till att akutmottagningen på Akademiska blir avlastad och får bättre arbetsförhållanden.


I vården finns det alltid mer att göra. Den som tror att man kan lösa dagens problem med enkla, snabba lösningar har inte förstått att vården hela tiden utvecklas. Framtidens sjukvård kräver nytänkande och ständig nya idéer. Alliansen kommer att arbeta vidare med att utveckla framtidens sjukvård.

Inga kommentarer: