25 augusti 2014

Riktiga satsningar

Bilden visar arbetet med en ny tunnel med dubbelspår förbi Gamla Uppsala. Så ser riktiga satsningar på infrastruktur ut. Om man vill förbättra tågtrafiken i Sverige så får man ta fram spadar och andra redskap. Att ställa sig på Centralen och hålla presskonferens kanske ser snyggt ut i en valrörelse, men det skapar inte en enda meter ny järnväg.

Under de senaste åren har resandet med järnväg ökat dramatiskt. Efter en nedgångsperiod från 50-talet fram till 80-talet, så vänder resandet uppåt. Det skedde när fler aktörer än SJ släpptes in på järnvägarna, och nya tankar gjorde att fler kunde välja tåget. Tyvärr hängde investeringarna i järnvägsnätet inte med utvecklingen under de första åren - men sedan 2006 har det gjorts mycket stora satsningar. Bara i vår del av landet finns det gott om sådana exempel.

- Dubbelspår förbi Gamla Uppsala, som bilden visar
- Dubbla spår mellan Gävle och Skutskär
- fler spår på Mälarbanan mellan Stockholm och Västerås
- Stärkt kapacitet på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm

Ändå behövs mer, och det beror på att allt fler väljer tåget. Det beror i sin tur på att fler är med och kör tågen. Den utvecklingen hotas nu av socialdemokraternas politik.

Rösta för att vi ska se fler exempel som tunneln förbi Gamla Uppsala och lite färre partiledare som tror att man bygger järnväg genom att hålla presskonferenser. Skicka gärna ett kort till mig på andra satsningar som vi i Alliansen gör, eller borde göra, för agt stärka den svenska infrastrukturen!

Inga kommentarer: