22 augusti 2014

Framtidens sjukvård för äldre

För ungefär ett år sedan publicerade organisationen Help Age International en undersökning där Sverige rankade som världens bästa land att leva i. Det är en bra bakgrund till ett samtal om äldres situation. Om detta debatterade partierna i landstinget igår, i regi av PRO och ABF. Det blev en intressant debatt som visade ganska tydliga skiljelinjer på några punkter mellan Alliansen och oppositionen. Läs om debatten här och här.

När det gäller hälsa och sjukvård för äldre finns ändå mycket att göra. Vi har för få geriatriker, och det behövs ett samarbete mellan sjukvården och den kommunala äldreomsorgen som gör det lättare i vardagen för människor.

Men det finns också många myter om vilka åtgärder som skulle ha den bästa effekten för äldres hälsa och välbefinnande. Därför skallar ibland ropen på "fler vårdplatser", som om det vore lösningen på alla problem.

Ibland är det faktiskt tvärt om.

Att fler blir äldre innebär inte automatiskt att alla som har nått en viss ålder därmed blir sjukare. Att vara 75 år idag är något helt annat än för trettio år sedan. Människor är aktiva längre upp i åldrarna och ställer andra och högre krav. Till det måste sjukvården anpassas. Vi gör det i vårt landsting genom fler mobila läkare, mer hembesök och mer användning av modern teknik. Det gör att de ökande resurser som läggs på vården räcker till ännu mer sjukvård för ännu fler. Det gör också att de sjukaste och mest vårdbehövande kan prioriteras.

Men det behövs också nytänkande kring de vårdplatser som faktiskt behövs. Idag inviger min kollega Anna-Karin Klomp (KD) nya mellanvårdsplatser på Kronparken i Ulleråker. Tanken med dessa platser är att göra tillvaron tryggare för dem som behvöer en god och medicinskt grundad omvårdnad utan att behöva läggas in på Akademiska sjukhuset.

Det ger två fördelar. Patienterna på Kronparken får en vård som är anpassad till deras särskilda behov. Och vårdplatserna på Akademiska kan användas för dem som behöver läggas in på ett stort universitetssjukhus. Vården blir smartare för alla, helt enkelt.

Jag är stolt över den förnyelse av vården som närvårdsplatserna innebär. det är så vi bygger framtidens sjukvård, även för äldre. det ska vi fortsätta med.

Inga kommentarer: