19 augusti 2014

Viktigt på riktigt

I kväll är det dags för debatt. HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan, har bjudit in till debatt om politiken i landstinget. De vill självklart att debatten handlar om frågor som rör funktionshindrades situation - men just därför är det också viktigt att debatten handlar om alla.

Många av oss som är aktiva i politiken har lite väl lätt för att dela upp människor i grupper, i stället för att se enskilda människor och sträva efter att skapa ett samhälle för alla. Det är viktigt att tänka på inte minst när det gäller situationen för människor med funktionsskillnader, eller människor som drabbas av långvariga sjukdomar.

Men det skapar samtidigt en utmaning. Hur formar man ett samhälle för alla, samtidigt som man hittar lösningar anpassade för dem som har olika behov?

Var femte person har en funktionsnedsättning - eller funktionsskillnad som jag tycker är ett mycket bättre ord. Vi har alla saker som vi klarar mer eller mindre bra, och det kan bero på fysiska, psykiska, neuropsykiatriska eller andra orsaker. Det vi behöver göra mer av i samhället är att se till så att alla kan vara med, och att alla får plats. Där finns det mer att göra.

Handikappolitiken (för en sådan politik, finns - och behövs) kommer aldrig någonsin att bli färdig. I vårt landsting har vi kommit ganska långt med tillgänglighetsanpassning av lokaler. Men hundra procent finns helt enkelt inte. Även om vi installerar hissar i alla hus, tar bort alla trösklar och ordnar så att alla lokaler kan användas av människor med synnedsättning, så finns det ändå miljöer som någon kan uppleva som hindrande. Många olika funktionshinder (eller funktionsskillnader) ställer dessutom olika krav på fysiska miljöer - och det kan vara krav som till och med motverkar varandra.

En politik för alla får aldrig bli en politik för ingen. All politik handlar om prioriteringar, och den som inte vågar prioritera bör fundera på vad man gör i politiken. Men de prioriteringar som är avgörande för människor med funktionshinder (eller funktionsskillnader) hör till de allra svåraste att göra.

Då är det tur att det finns grundvärden att luta sig emot. Att se människan snarare än funktionshindret brukar vara ett väldigt bra steg på vägen. Och att även i den debatt om handikappolitik konstatera att politiken måste vara för alla, det brukar räcka en bit.

Kom gärna till Kungsgatan 62 i Uppsala i kväll. Om jag får råda så blir det inte en debatt för en viss grupp av människor. det blir en diskussion om hur vi gör samhället bättre. För alla.

Inga kommentarer: