13 augusti 2014

Ordning och reda

en av dagens uppgifter har varit all leda sammanträde med landstingsstyrelsens finansutskott.

Finansutskottet inrättades hösten 2008. Redan då såg vi ett växande behov av en bättre politisk hantering av landstingets finansiella tillgångar, det vill säga det överskott i landstingets ekonomi som behövs för att klara framtida utmanngar.

När Alliansen vann valet 2006 fanns inget finansutskott, men det är inget som det finns skäl att klnadra de då styrande vänsterpartierna för. Landstinget hade då inga nämnvärda finansiella tillgångar att förvalta. det har landstinget idag.

tack vare ordning och reda i landstingets ekonomi under de senaste åtta åren har en reserv kunnat byggas upp för att klara framtida pensionsutfästelser för våra anställda. Dessutom finns det likvida medel som räcker till för en av Alliansens viktigaste ambitioner; att bygga Framtidens Akademiska utan att behöva låna en enda krona.
Den som står i skuld är icke fri, har någon klok människa sagt. Landstinget är i stort sett skuldfritt, förutom de pensionsutfästelser vi har till de anställda. Det bästa måttet att se styrkan i ett landstings ekonomi är att titta på den långsiktiga betalningsförmågan, soliditeten. Det här diagrammet visar hur soliditeten förbättrats sedan 2006. Att kurvan planar ut på senare år beror på att pengarna nu används till att rusta landstingets lokaler för framtiden.

Så bygger man ordning och reda i ekonomin. Det har varit ett viktigt mål för landstinget under de senaste åtta åren.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant kurva, men om den hade visat soliditet så hade landstinget varit i konkurs. Ingen organisation kan ha negativ soliditet (i fall ett AB drivs vidare i så fall tror jag till och med att styrelsen i så fall skulle vara personligt ansvariga för bolagets skulder - så se upp).

Här kan du se en definition på soliditet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soliditet

Hoppas din, landstingsstyrelsens finansutskotts, och era revisorers ekonomiska kunskaper är bättre än så här. Detta inger inte det förtroende för era ekonomiska kunskaper som nog din blog post är tänkt att ingjuta.

Erik Weiman sa...

Kommunal redovisning skiljer sig från redovisningen för exempelvis aktiebolag. Den lagstiftning som styr den kommunala redovisningen är kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970614.htm).
Soliditeten anges, som jag har påpekat, inklusive den ansvarsförbindelse som innefattar en latent pensionsskuld för landstingets anställda. Om pensionsskulden undantas har landstInget givetvis en positiv soliditet.
En viktig, för att inte säga avgörande, skillnad mellan kommunal redovisning och redovisning för exempelvis privata företag är att kommuner och landsting kan finansiera sin verksamhet via skatter.
Att redovisa soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet ger alltså en negativ soliditet som, helt riktigt, inte skulle vara möjligt i annan verksamhet än kommunal. Sättet att redovisa används ändå för att få en korrekt jämförelse mellan olika kommuner och landsting.
Den jämförelsen visar två saker. Den ena är att landstinget i Uppsala län är ett av de landsting som har starkast balansräkning. Den andra är att vårt landstingde senaste åtta åren har stärkt balansräkningen väsentligt.
Landsting kan således jämföras med varandra. Däremot är det inte tillämpligt att jömföra kommuner och landsting med privata företag.