13 augusti 2014

Tack för fantastiska insatser!

Idag berättar Dagens Medicin sanningen bakom "krisen på Akademiska sjukhuset". Det blev ingen katastrof på Akademiska sjukhuset. Tvärtom. Genom att tänka i nya banor och hitta nya sätt att organisera förlossningsvården har min inte bara klarat de hotande problemen med bemanning under sommaren. Det nya sättet att arbeta ger dessutom bättre möjligheter för var och en i arbetslaget att göra rätt saker.

Jag har själv ägnat tid åt att se ut hur det ser ut i den dagliga verkligheten för vården anställda. Ett av problemen - inte bara på förlossningen på Akademiska sjukhuset - är att den kompetens som finns hos många av våra högt utbildade anställda inte nyttjas på rätt sätt. Det är därför klokt att göra som man gjort på Akademiska. Genom att fördela arbetsuppgifterna bättre mellan undersköterskor, barnmorskor och läkare har arbetet flutit smidigare - och arbetssituationen blir bättre för alla inblandade.

Jag är stolt över verkamheten ppå Akademiska sjukhuset, och myckets tolt över förmågan att lösa problem som uppstår. Det bästa för sjukhuset så här i valtider är givetvis också en politisk ledning som är stolt över sjukhuset och dess verksamhet - och som har förtroende för ledningens förmåga att lösa problem som uppstår.

Inga kommentarer: