10 augusti 2014

Fördummande

I åtta år har Alliansen nu styrt Sverige. Fyra partier har på en gemensam värdegrund kunnat forma ett hållbart regeringsalternativ, och dessutom drivit igenom den politik som formats i riksdagen. Detta är en av den parlamentatiska demokratins gundpelare.

Detta kallar ett parti, som numera samlar ungefär trettio procent av rösterna, för "fördummande". Men politik handlar bland annat om att skapa regeringsdugliga koalitioner, om ett parti inte kan få förtroende hos en majoritet av befolkningen i val.

Därmed är uttrycket "fördummande" inte bara ett hån emot de partier, som Löfvén säger sig vilja söka regeringssamarbete med (fast de bestämt har sagt nej). Det är också ett hån emot de demokratiska principer som gäller i den grundlag, som det råder bred politisk enighet om.

Det är dags för Stefan Löfvén och hans parti att förstå, att om man varken kan samla mer än en tredjedel av väljarna till det egna partiet eller en majoritet genom att redovisa vilka man vill samarbeta med - då har man faktiskt inte något hållbart politiskt alternativ att redovisa för väljarna.

Alliansen har redovisat en gemensam politik. Alliansen har också visat att man kan hålla samman en koalitionsregering. Slutligen har Alliansen klarat landets ekonomi genom den västa finanskrisen på många årtionden.

Det som i det läget vore begåvat, det vore att berätta hur det poilitiska alternativet ser ut. Om det ens finns.

Inga kommentarer: