03 juni 2014

Ännu en pusselbit

Ett bra exempel på hur vården utvecklas i Sverige, och i vårt landsting, beskrivs i en artikel i UNT idag. Det är Skandionkliniken, som om ganska exakt ett år kommer att ta emot sina första patienter.

Skandionkliniken är ett samarbete mellan alla landsting som driver universitetssjukhus, och ska svara för all cancerbehandling som sker den den särskilda strålterapi som ges med protoner. Jag ska inte gå in på tekniken eller behandlingen - bara konstatera att det finns goda skäl för att kliniken i ett gemensamt beslut mellan de sju landstingen förlades till Uppsala. Här finns nämligen kompetens, erfarenhet, forskning och ett välfungerande universitetssjukhus med gott rykte i svensk sjukvård.

Jag har skrivit det många gånger: jag är stolt över Akademiska sjukhuset. Jag är också väl medveten om att det alltid finns mer att göra för att sjukhuset ska bli ännu bättre, och det har jag skrivit om tidigare. Men jag tycker att det är en viktig del av det politiska ansvaret att faktiskt stå upp för vårt sjukhus och därmed för den högklassiga vård som Akademiska sjukhuset bedriver.

Det är också skälet till att Alliansen nu tar krafttag för att rusta Akademiska inför framtiden. Sex miljarder ska satsas på sex år. Åtta års ansvarsfull ekonomisk förvaltning av vårt landsting har lagt grunden för den satsningen.

Akademiska sjukhuset har debatterats flitigt under våren. Men det har inte handlar så mycket om Skandionkliniken, om att väntetiderna har blivit kortare, om att Akademiska rankas som ett av de främsta universitetssjukhusen eller om att patienternas förtroende för vården på sjukhus har stigit i vårt län.

Det är nämligen inte en bild som den politiska oppositionen är intresserade av att sätta. 

I stället har man ägnat sin kraft åt formfrågor, åt att ifrågasätta förutsättningarna att forma Framtidens Akademiska, åt formfrågor i landstingets redovisning, åt att skapa en bild av "kris i vården" och sist men inte minst åt att blunda för att väntetiderna och köerna faktiskt blir kortare.

Jag är stolt över vårt landsting. Jag är stolt över Akademiska sjukhuset, och över att Uppsala fått förtroendet att vara säte för Skandionkliniken. Men jag vill göra mer under de kommande fyra åren. Jag vill fortsätta att öka mångfalden och valfriheten, öka kvalitén i vården, stärka patienternas förtroende för vården och satsa mer på bättre hälsa och bättre vård.

I höst kan du välja mellan offensiva satsningar eller defensivt gnäll. Valet är ditt, kära väljare.

Inga kommentarer: