01 juni 2014

Det viktigaste förtroendet

I dag har Radio Uppland ett inslag om väljarnas förtroende för partierna i olika frågor. Det är ingen nyhet att vi moderater inte har det förtroende hos väljarna som vi skulle önska, när det gäller välfärdsfrågor som skola och sjukvård. Det är givetvis en viktig uppgift för oss att hitta sätt att vinna det förtroendet.

Det viktigaste är naturligtvis att människor känner förtroende för den sjukvård som landstinget ansvarar för, och det förtroendet har faktiskt ökat sedan 2007. Bilden till vänster visar hur det ser ut idag jämfört med 2006, då Alliansen fick väljarnas förtroende i landstingsvalet.

Förtroendet i vårt landsting är dessutom högre än i riket som helhet, både när det gäller vård på sjukhus och vården på vårdcentraler.

Naturligtvis är det en utveckling att vara stolt över, men vi kan för den skull inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Det finns mycket kvar att göra, på många områden. Landstinget måste vara en attraktiv arbetsgivare, ligga i framkant när det gäller medicinsk forskning, se till att ekonomin går ihop och inte minst klara vården av de äldsta och sjukaste medborgarna. 

Det finns alltså gott om utmaningar även i framtiden. Det ska vi prata med väljarna om under den kommande valrörelsen. Då vill väljarna ha besked om alla frågor som tillsammans formar politiken i landstinget. Liksom 2006 och 2010 ser jag fram emot det mötet med vårs väljare.

Inga kommentarer: