30 juni 2014

Almedalen

Almedalen är verkligen inte bara rosémingel och ytligt kindpussande. Det är inte heller bara partipolitiska utspel och tal av partiledarna. Varje dag genomförs hundratals seminarier, tusentals möten och tiotusentals kontakter mellan människor som har saker att prata med varandra om.

Jag åker till Almedalen av fyra skäl. Det första är att tala på seminiarier där jag ombetts delta. I dessa fall är jag ofta inbjuden som företrädare för vårt landsting, och det är därmed en möjlighet att berätta om vår verksamhet för andra. Det andras skälet är tillfället att underhålla och knyta nya kontakter, för att kunna utveckla landstingets verksamhet. Ett tredje skäl är att delta i samtal på olika områden, som är enkla att arrangera när många olika aktörer finns samlade på ett ställe.
Det fjärde och sista skälet är att fånga upp stämningar och på plats öra och se vad som sägs i det politiska samtalet.

Här finns mitt program för den här veckan. Utöver de programpunkter jag lagt upp här, så kommer jag att ägna tid åt enskilda möten och att lyssna till seminarier.

Måndag 30 juni

Förmiddagen
Inläsning och förberedelser av seminarier och möten

12.00-13.00
Deltar i seminarium arrangerat av Västra Götalandsregionen: Regionala eller nationella vårdvalssystem?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.
http://www.almedalsveckan.info/19145

15.00-17.00
Deltar i Praktikertjänsts framtidsmöte om godpraktik i sjukvården. Hur utvecklas framtidens sjukvård?
http://www.godpraktik.se/almedalen/1

17.30-20.00
Har möten med enskilda företrädare för organisationer som är verksamma inom sjukvården.

Tisdag 1 juli

8.30-10.00
Frukostmöte med Dagens Samhälle och Telia

10.00
Träff med företag i life science-branschen för att diskutera förutsättningar för läkemedelsprövningar och klinisk forskning.

12.00
Deltar i seminarium arrangerat av Swedish Medtech: Gemensam tillgång till vårddokumentation ger bättre samverkan mellan vård och patient.
Plats: PayEx, Mellangatan 18
http://www.almedalsveckan.info/23549

Onsdag 2 juli

Ägnar eftermiddagen åt enskilda möten med aktörer i hälso- och sjukvården och life science-branschen.

16.45
Deltar i seminarium arrangerat av OneMed Sverige och Swecare: Den sjuka affären - samverkan är botemedlet.
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
http://www.almedalsveckan.info/20387

18.30
Siktar på att titta in en stund på Dagens Medicins mingel, där "vårdens hundra mäktigaste" presenteras.

Därefter mingel med landstingets samarbetspartner Boston Consulting Group.

Torsdag 3 juli

10.00
Mingel och förmiddagsfika med moderata landstingspolitiker
Strandgatan 17, hos vännerna Nina och Claes.
http://www.strandgatan17.se

12.00-15.00
Enskilda möten med olika aktörer inom life science för att diskutera samverkan kring innovationer och klinisk forskning.

17.00
Laddar tillsammans med moderata vänner inför statsministerns tal i Almedalen.

19.00
Statsminister Fredrik Reinfeldt talar. Veckans höjdpunkt!

Fredag 4 juli

10.30
Seminarium (ej talare) arrangerat av Boston Consulting Group om värdebaserad vård.
http://www.almedalsveckan.info/23343


Inga kommentarer: