13 juli 2014

Kan doktorn komma?

Landstinget i Uppsala län har bland de lägsta kostnaderna i landet för inhyrd personal. Vi har också den fjärde högsta läkartätheten när det gäller läkare på vårdcentraler. När Dagens Nyheter granskat kostnaderna för inhyrd personal hos landstingen, så kommer alltså vårt landsting relativt väl ut.

Det två största problemen när det gäller att rekrytera personal är fortfarande specialistutbildade sjuksköterskor och - inte minst - psykiatriker. Ett av de intressanta samtal jag hade i Almedalen, med Sveriges Yngre Läkares Förening, handlade om hur vi kan göra det mer lockande och intressant för unga läkare att specialisera sig inom psykiatri.

Men debatten om kostnader för inhyrd personal är som så mycket annat dubbelbottnad. Självklart ska landstinget klara sina behov av personal med egna anställda. Men det är också bra att det det finns möjöighet att jämna ut skillnader i vårdbehov över tiden - och bra att vårdens professioner har möjligheter att välja mellan olika arbetsgivare.

I vårt landsting ska vi fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och se till så att utbildad vårdpersonal vill arbeta hos oss. Vi ska också tillsammans med universitet och högskolor se till så att tillräckligt många utbildas till läkare och sjuksköterska - och att de sedan vill stanna i yrket.

Inga kommentarer: