30 juni 2014

Moderaterna är en frihetsrörelse

Almedalsveckan har börjat med att Stefan Löfvén lagt ut texten om sitt partis politiska linje. De stora nyheterna tycks vara att Alliansen "inte är solidarisk"och att det är dags för mindre barngrupper i förskolan. Parallellt med kommentarerna till Löfvéns tal så hörs också det numera ganska vanliga pratet om vad vi moderater är och inte är.

Moderaterna är en frihetsrörelse. Visst må vi kalla oss arbetarparti och prata om vikten av ordning och reda i ekonomin, men viktigast av allt är ändå att vi är och förblir den politiska kraft som ger människor makt över sina egna liv.

Ingen frihetsrörelse med självaktning kan kalla sig det utan att vara i takt med tiden. 2014 ställer nya krav från dem som vi talar till. De kraven skiljer sig från hur människos såg på personlig frihet och integritet, om man jämför med 1984 eller 1994.

Vi moderater måste helt enkelt vara det parti som inte bara uppfattas som det parti som står för människors personliga frihet; vi måste vara det partiet! Vi ska se till att samhället fungerar på ett sätt som underlättar för människor att fatta egna, informerade beslut om sin egen livssituation - och har förmåga att också ta ansvar för de val man gör.

Våra motståndare hånar vår politik på olika områden. Då ska vi påminna våra väljare om att motståndarna då i själva verket hånar människors vilja att bestämma över sig själva. Möjligheten att välja skola eller vårdcentral, kunna gå till apoteket på andra tider än kontorstider eller testa bilen på andra ställen än den statliga bilprovningen handlar inte om att nya företag kan starta. Det handlar om att människor ska kunna göra egna val och fatta egna beslut.

Vi moderater ska driva den utvecklingen tillsammans med vännerna i Alliansen. Vi ska bilda opinion för den och se till så att effekterna av den upplevs som positiva av människor. Att detta hånas av andra partier visar att det är en utveckling som har kraft och möjligheter. det ska vi våga ta vara på i den politiska debatten.

Här i Almedalen ska jag tala på en handfull seminarier. Seminariernas teman skiljer sig, men jag hoppas kunna väva in tankarna om oss moderater som en frihetsrörelse på dem alla - och återkomma till detta här på bloggen.

Inga kommentarer: