18 juni 2014

Högre skatt - eller mera skattepengar?

I den kommande valrörelsen kommer säkert "resurserna till välfärden" att bli en av de viktigaste frågorna. Utan goda skatteintäkter är det svårt att ha höga ambitioner för skolan och vården. Därför är frågor som rör kommunernas och landstingens ekonomi avgörande för verksamhetens kvalitet.

Det är lätt att tro att högre skatter automatiskt leder till mera pengar till välfärden. Men högre skatt är inte alltid samma sak som mera skatteinkomster. En snabb titt på skatteintäkterna i vårt landsting sedan 2006 säger det mesta.

2006, det sista året som de rödgröna styrde, var skatteintäkterna i vårt landsting 5 072 miljoner kronor. I år, efter sju år med Alliansen vid rodret både i regeringen och i Uppsala län, har de skatteintäkterna ökat - ja, ökat - med 49,8 procent! Skatteintäkterna 2014 beräknas uppgå till 7 599 miljoner kronor. Mer än 2,5 miljarder mera till vården och kollektivtrafiken, alltså.

Det är en ökning av skatteintäkterna som varit helt avgörande för att klara kvalitén på den verksamhet som landstinget bedriver - och ett av skälen till att landstinget både har kunnat satsa mer på vården och kollektivtrafiken och förstärka landstingets ekonomi.

I höstens val går det att rösta för en fortsättning på den politik som lett till att skatteintäkterna ökat. Det går också att rösta på det alternativ som handlar om att vi ska jobba mindre, till exempel sextimmarsdag. Då blir det mindre skatteintäkter, även om skatten på arbete höjs.

Jag är stolt över landstingets goda ekonomi, och över arbetslinjen som lett till den goda situation vi befinner oss i. Efter höstens val ska vi se till att arbeta vidare med att bygga framtidens sjukvård.

Inga kommentarer: