29 mars 2009

Ljuset vinner över mörkret

Igår slocknade världen en liten stund. På initiativ av Världsnaturfonden (WWF) firades "Earth Hour", som tydligen gick ut på att släcka ljuset en timme för att...tja, det kan man verkligen undra, inte minst efter att ha studerat fenomenet. Ta till exempel villaägaren som, likt många andra svenskar, dekorerat sitt hus med tusentals små lampor som lyst sedan i december. Jag förstår liksom inte symboliken i att nu, tre månader efter jul, under en timme och natten före sommartidens inträde, släcka ner dessa lampor i en timme.

Liknande exempel går det att hitta tusentals av, men det viktigaste är att fundera över hur det kommer sig att världen lyser och det faktum att vi kan jaga bort mörkret med hjälp av mänskligt producerat ljus. Den energiförbrukning som kampanjen är på jakt efter är nämligen ett utfall av välstånd, ett välstånd som de flesta av oss säkerligen inte vill vara utan.

Liksom för villaägaren i exemplet ovan går det nämligen att göra mycket mer i vardagen, och att göra det beständigt, i stället för kortsiktiga och populistiska kampanjer som denna. Sänk inomhustemperaturen (19-20 grader räcker och du mår mycket bättre också), gå i stället för att åka bil kortare sträckor, släck onödiga lampor och så vidare; det går att hitta massor av exempel i vardagen.

Sluta framför allt att förneka utveckling, och bejaka i stället det faktum att jorden är rikare än någonsin även om mycket återstår att göra vad gäller både orättvisor och brister. Det är nämligen den utvecklingen som också leder till energisnålare belysning, bränslesnålare bilar och energieffektivare hus. Det betyder mer än en timme i mörker!

Inga kommentarer: