22 augusti 2011

Kvällen har ägnats åt en av de viktigaste verksamheterna på ett stort sjukhus, nämligen dess akutmottagning. Jag har haft tillfälle att prata med avdelningschefen och med flera av de anställda som jobbar på akuten. En stor del av kvällen har handlat om hur dagens sjukvård ser ut - och vad det innebär för arbetet på en akutmottagning i en av landets största städer, och på ett av landets största sjukhus.

Uppsala växer, som bekant. Det innebär att Akademiska sjukhuset, och inte minst dess akutmottagning, får en allt större och mer krävande uppgift. Lyckligtvis utförs abetet på ett mycket professionellt och kompetent sätt, men det innebär också att det finns en hel del att göra för att verksamheten ska kunna fungera ännu bättre.

En stor del av kvällen samtal handlade om hur sjukvården tar hand om de mest sjuka äldre. Ett av skälen till att arbetet på akutmottagningen är krävande är heklt enkelt att befolkningen blir allt äldre och därmed behvöer allt mer vård. Här skulle mycket kunna göras för att förbättra - framför allt om landstinget och länets kommuner kan samarbeta för att åstadkomma detta. Ensamt kan landstinget inte lösa detta angelägna problem, helt enkelt därför att de patienter som berörs både behöver vård och kommunal äldreomsorg. I Alliansen arbetar vi hårt med detta, som exempel har en ny närvårdsavdelning startat i Östhammar. Och fler lär följa.

Inga kommentarer: