28 augusti 2011

Vården ska vara trygg, säker och rättvis

Landstingets revisorer kommer at undersöka om vården till våra medborgsare ges på lika villkor. Det är bra, för det behövs. Det finns goda skäl att tro att resultatet inte kommer satt vara helt upplyftande.
En av de förväntningar som praktiskt taget alla medborgare har på vården, är att den ska ges på lika villkor. Det är också en av de mest grundmurade föreställningarna att det skulle vara på det viset. men verkligheten ser annorlunda ut. Den som är välutbildad och lever under goda ekonomiska förhållanden får en bättre vård än den som lever under svårare omständigheter.
Det är hög tid att ändra på detta, och det är ett av skälen till att det behövs förändringar av sjukvårdspolitiken. En mer rättvis och jämlik vård står högt på Alliansens lista, och just därför är det bra att en granskning av revisionen kan hjälpa till med att lösa detta problem. I grund och botten är det en fråga om rättvisa, men också om trovärdigheten för den svenska sjukvårdsmodellen.
Att vården inte ges jämlikt och rättvist är en av den svenska sjukvårdens stora brister. Det är hög tid att göra något åt saken.

Inga kommentarer: