16 augusti 2011

Verkliga lösningar på verkliga problem

Idag skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Försäkringskassans projektledare Jan Larsson på Svenska Dagbladets debattsida om åtgäder för att stärka de sjukas rättsäkerhet. Det är välkomna åtgärder, men inte nog med det.

Debatten om hur sjukförsäkringen ska fungera har vid det här laget svallat högt i ganska många år. det är värt att hålla i minnet att den inte började 2006, utan långt dessförinnan. Våra socialförsäkringar har länge brottats med problem som bara allt för länge har sopats under mattan. I själva verket har problemen visat sig så svåra att bemästra, att det har behövts flera paket med åtgärder - och jag hör till dem som inte tror att sista ordet är sagt. Förbättringarna måste komma successivt, men det gäller också att komma ihåg varför de görs.

Färra är idag sjukskrivna än för fem år sedan, och det är väldigt bra. Av debatten kan man ibland få intrycket att en sjukskrivning närmast är något eftersträvansvärt, när det självklara inte borde vara att få ersättning om man har nedsättning i sin arbetsförmåga. Det självklart eftersträvansvärda måste vara att bli frisk.

För att åstadkomma detta måste man naturligtvis veta det som så länga varit så sorgligt eftersatt, nämligen en hållbar och rättsäker definition på vad arbetsförmåga är - men också en bred överenskommelse om vad som är viktigt att uppnå och varför detta är viktigt för de människor av kött och blod somo drabbas av illa fungerande regler.

Någon bred överenskommelse lär dock inte bli av.

För medan Alliansen arbetar hårt (dagens debattartikel är bara ett av många exempel) med att göra människors levnadsförhållande bättre, så finns det krafter i den politiska debatten som har ett intresse av att framställa varje reform på området, oavsett både syfte och resultat, som ett misslyckande. det är en beklaglig attityd till ett av våra viktigaste samhällsproblem som har lett att att debatten för lite handlar om att på ett konstruktivt sätt lösa problem - och för mycket om att plocka billiga politiska poänger med en likaledes billig retorik.

Vi är många i Alliansen som oroas av både vårdköer, illa fungerande socialförsäkringar och andra uppenbara brister i välfärden. Det krävs hårt arbete för att komma tillrätta med dessa brister. Arbetet pågår för fullt, och kommer att behöva fortsätta. Men steg för steg blir allt fler delar av den gemensamma välfärden allt bättre, även i en mörknande ekonomisk situation.

Inga kommentarer: