01 september 2011

Konkreta välfärdsreformer

Idag och i morgon är jag på behörigt avstånd från landstingshuset. Själva orsaken är helt enkelt att vi moderater som har uppdrag som ordförande i kommun- och landstingsstyrelser trääffas på konferens för att resonera tillsammans, byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. På plats är också några företrädare för regeringen, med statsministern i spetsen. Det bidrar till att höja intresset i erfarenhetsutbytet, för att uttrycka det milt.

Många av oss som är här delar en viktig erfarenhet. Det är att vi på olika håll i landet har gjort mycket för att reformera välfärden i våra respektive landsting och kommuner, men just därför kan det vara bra att träffas och jämföra. Det ger nämligen också en bild av vad Alliansens majoritetsställning kan innebära för de människor som lever i de landsting och kommuner där Alliansen har ansvaret för välfärdens kärna.

Det mest påtagliga nyckelordet är då "konkreta reformer". Valfriheten har ökat, i vården och omsorgen men också i skolan. Nya idéer spirar hos nya entreprenörer som kommit att bli en del av den gemensamma välfärden. Satsningar görs på järnvägar och vägar. Allt fler befinner sig i arbete i stllet för i utanförskap. Tempot i reformarbetet är högt - ibland till och med mycket högt.

Ändå känner vi alla som är här att detta reformarbete måste fortsätta. Därför är det klokt att träffas på det sätt som nu sker, eftersom det ger tillfälle att jämföra våra erfarenheter av hur reformerna fungerar och hur de tas emot av de människor vars ansvar vi fått att arbeta politiskt med välfärdsfrågorna. Och det intressanta är just att notera hur pass positivt de reformer vi gör oftast tas emot.

Alla gillar inte allt det vi gör. Så är det nämligen sällan i politiken. Men av det kan man faktiskt inte dra slutatsen att en välfärdsreform är "fel" enbart för att den möts av protester - framför allt inte om protesterna framför allt har en rent politisk udd.

Det sker sällan namninsamlingar och protestmöten till förmån för framgångsrika reformer. Det positiva utfallet tar sig andra uttryck, som i nöjdare patienter, bättre allmänt hälsoläge eller kortare väntetider (inom landstingets del av välfärden).

Det kan vara värt att komma ihåg när de interna konferenserna är slut och vardagen återvänder.

Inga kommentarer: