13 oktober 2011

Värdet av en stabil ekonomi

Idag presenterade Dagens Samhälle siffror över landstingens ekonomi runt om i landet. Glädjande nog har vårt landsting den fjärde bästa ekonomin, räknat efter resultat per invånare. En lång rad landsting visar underskott, medan vi i Uppsala län har god ordning på ekonomin i landstinget.

Men är då landstingets ekonomi för god? Kunde vi lägga mer på vård eller kollektivtrafik, när vi nu gör stora överskott?

Svaret på den frågan är definitivt nej. Snarare är marginalerna inte tillräckliga på sikt, om vi ska klara de framtida utmaingar som vi står inför. Det behövs investeringar i fastigheter, avsättningar för pensioner till anställda, marginaler för att klara oväntade nedgångar i ekonomin och inte minst för att möta nya vårdbehov i befolkningen.

Med andra ord: vi har bättre beredskap än många andra landsting, men det ger inget utrymme för att sänka garden. För oss som har ansvar för landstingets ekonomi gäller det i stället att fortsätta att hålla hårt i den gemensamma plånboken. Jag noterar att det dyker upp mer lättsinniga förslag så här i budgettider, men glädjande nog är samstämmigheten stor inom Alliansen. Budgeten ska inte bara gå ihop, den ska också innehålla en trygghetsmarginal om ekonomin försämras. Och en skattehöjning, som skulle slå stenhårt mot den privata konsumtionen, är inte aktuell.

Alliansen är och förblir alltså den absoluta garanten för en stabil ekonomi i landstinget. Och en stabil ekonomi är den absoluta garanten för att det itne ska bli aktuellt med stora nedskärningar, som nu sker i de landsting där den politiska ledningen inte hållit lika hårt i plånboken.

Inga kommentarer: