12 november 2011

Kvalitet ska vara självklart

Just nu avlöser skandalreportagen varandra, och det är framför allt äldreomsorgen som står i centrum. Men det kunde lika gärna handla om skolan, om vårdcentraler eller om någon annan verksamhet i välfärden som bedrivs med skattemedel. Den här gången är det ett privat företag som är i blåsväder, men vi ska inte för ett ögonblick glömma att brister i kvalitén förekommer också i verksamhet som det offentliga bedriver i egen regi.

På något sätt är denna svartvita syn på offentligt och privat också en intressant spegling av den politiska synen på frågan. Vissa debattörer som tidigare inte lyft ett finger i frågan ställer sig nu upp och dömer ut alla former av verksamhet som finansieras offentlligt men bedrivs av externa aktörer. Andra debattörer har tidigare tagit upp tråden och anser sig nu ha fått vatten på sin kvarn oavsett vad som sagts tidigare - och alldeles oavsett de vårdskandaler som förekommer även i egen regi.

Låt oss i stället titta på saken en aning mindre polariserat, för då blir saken också en aning enklare inte minst för den som inte ger sig in i debatten förblindad av ideologiskt förutfattade meningar.
Verksamhet som bedrivs med skattemedel ska hålla god kvalitet. Punkt slut. Om vi politiker i stället för att diskutera driftformer koncentrerar oss på att skapa effektiva verktyg för uppföljning av den verksamhet som vi finansierar, så kommer vi snart att kunna slippa dessa evinnerliga så kallade vårdskandaler. Men inte nog med det! Om fokus läggs på en bra uppföljning, så kommer all verksamhet som finansieras med skattemedel att bli bättre.

Dessutom ska vi, som sagt, komma ihåg alla de likartade skandaler som faktiskt handlat om ren vanvård även i verksamhet som bedrivs av det offentliga i egen regi. Det är tyvärr inte så enkelt som att "vanvården" försvinner av att ta bort vare sig privat drift eller ens vinstkrav.

Det är med andra ord på tiden att alla vi som arbetar politiskt med dessa frågor ägnar oss åt ett moment av gemensam självkritik. Sedan länge är uppföljningen av verksamheten inte direkt någon paradgren för någon politisk rörelse, och för den som möjligen minns debatten om SNS rapport om välfärdspolitiken så var det just det som var den viktigaste slutsatsen.

En sådan uppföljning måste vara systematisk, långsiktig, bygga på tydliga värden och framför allt utgå från att säkra kvalitén på den verksamhet som bedrivs. Först då kommer vi ifrån den tröttsamma och ohyggligt ideologiska debatten om olika driftformer. För i grund och botten är det ganska få medborgare som bryr sig om vad det står på skylten på dörren utanför förskolan eller äldreboendet. De flesta av dem som direkt påverkas av vår politik vill att verksamheten ska fungera, och fungera riktigt bra. Med en bättre uppföljning får vi bättre kvalitet, och därmed nöjdare medborgare.

Medier som skrivit om detta: DN, SvD, Aftonbladet, UNT.

2 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Husse säger plats i korgen. Det BLIR säkert en förändring vad gäller kontrollen av såväl interna som externa leverantörer.
Men vi kanske köper in ett privat kontrollorgan som kan hämta pengar från sitt egna bolag ibland palmerna. Håll med om att viss privatisering har man bäddat för enbart för ideologins skull.
Det blir bättre nu när vi vant oss.

Erik Weiman sa...

Det beror verkligen på vad man menar med "för ideologins skull", för det ideologiska är ju inte att ta in privata alternativ - utan just att skapa alternativ! Skillnaden mellan de båda ideologiska huvudalternativen är inte att det ena är offentligt och det andra privat, utan att det ena tillåter alternativ och det andra gör det inte. Och det valet tycker i alla fall jag är väldigt enkelt.