22 februari 2012

Tack!

Jag måste skriva ett inlägg som inte blev av igår, nämligen ett stort tack till Lena Claesson-Welsh och hennes kollegor och medarbetare på institutionen för immunologi, genetik och patologi samt deras kliniska kollegor på Akademiska sjukhuset. Jag fick igår vid ett studiebesök på Rubecklaboratoriet en fantastisk genomgång av allt som kan göras på dessa intressanta områden.

Att Uppsala är en framstående lärdoms- och vetenskapsstad är säkert v'älbekant, men vi är ibland kanske lite väl duktiga på att sätta vårt ljus under skäppan. Ödmjukhet är en viktig egenskap, men det behövs ibland också en aning av stolthet och mod att våga visa upp sina styrkor.

Den verksamhets som bedrivs vid IGP-institutionen hör verkligen till det vi har anledning att berätta mer om. Dels finns där forskning som håller hög internationell standard, men väl så viktigt för oss i landstinget handlar det om forskning av största betydelse för att få fram nya läkemedel, diagnostiska metoder för att spåra sjukdomar och sist men inte minst kunskap om sjukdomsprocesser. Det nära samarbetet mellan motsvande institutioner på Akademiska sjukhuset beskrivs också på ett intressant sätt.

Därmed finns det också två skäl för mig att skriva om gådagens besök. Dels för att visa min uppskattning över allt som beskrevs för mig. Men också för att uttryckla en upskattning för det goda samarbetet mellan landstinget och Uppsala universitet -eller som i detta fall mer konkret mellan respektive kliniker och institutioner. Både vi i landstinget och våra vänner på universitetet har alla skäl att göra vårt bästa för att stötta varandra. Det vinner inte bara Uppsala och länet på; det är en nationell angelägenhet!

Inga kommentarer: