09 februari 2012

Vi är bra men kan bli bättre

De senaste två dagarna har jag befunnit mig i München. Tillsammans med ungefär 40 andra från Stockholm-Mälarregionen befinner jag mig på resa för att studera infrastruktur och innovationsmiljöer i en av Europas mest intressanta storstäder. Mycket rullar på i rätt riktning här. Ung befolkning, låg arbetslöshet och stabila ekonomiska förhållanden är inte många storstäder begåvade med. Men dagarna här visar varför det är så. München och dess invånare har länge arbetat hårt för att nå dagens situation. Det som också slår mig, är att vi trots allt inte år så tokiga heller. Vi har faktiskt riktigt bra förutsättningar för att stanna kvar i toppen - men vi måste vårda dessa goda förutsättningar. Vi måste också se till att få god utväxling på de satsningar som gjorts under de senaste 25 åren. Uppsala har tillsammans med Stockholm ett starkt biotech-kluster, men det som behövs är att ge regionens alla småföretag kraft och mod att växa. Resan till München ha gett en hel del goda idéer om detta, som det nu finns anledning att värdera och i vissa fall tillämpa på hemmaplan. Satsningar som Science for Life laboratory kan aktivt bidra till nya företag. men vi behöver också effektiva och långsiktiga företag som växer, och som därmed kan bidra till framtidens arbetsmarknad. Förutsättningarna finns, och det är goda. Nu gäller det bara att ta vara på dem.

Inga kommentarer: