06 mars 2012

Dags att sansa debatten, kanske

Eskilstuna-Kuriren rapporterar idag om grova missförhållanden på det kommunala demensboendet Torsiliahemmet. Bilden som presenteras är allt annat än smickrande för Eskilstuna kommun, som driver verksamheten i egen regi. Men det som också är tänkvärt, för att bruka ett milt ord, är att det uppdagade ska utredas - av kommunen själv.

Att det finns brister i privat driven äldreomsorg är inte acceptabelt, men det är på sin plats att stillsamt påpeka att inte lät Carema Care göra utredningen själv, när missförhållande upptäcktes på de äldreboenden som uppmärksammades i höstas. Vi kan heller inte räkna med att Eskilstuna kommun kommer att göra som Stockholms stad gjorde, nämligen resolut säga nej till utföraren som misskött sig. Utföraren är ju i detta fall kommunen själv!

Med detta vill jag säga att privata utförare i sig inte är en garanti för bättre kvalitet. det är däremot både mångfald och konkurrens - även på ett så känligt område som vård och omsorg. det man först och främst konkurrerar med är nämligen kvalitet, och det ska vara kvalitén och inget annat som är avgörande för vilken vård och omsorg som ges till dem som behöver det.

Det finns faktiskt ingen som har sagt att allt blir rosenrött med fler fristående utförare. Risken kommer alltid att finnas för brister, vanvård och dåliga förhållanden. För detta har driftformen - privat eller offentligt - ingen som helt betydelse. Det som uppdagats på Torsiliahemmet är sannerligen inte första gången som brister kommer i dagen på en verksamhet som kommunen driver själv.

Därmed finns det anledning att ställa de debattörer till svars, som tror sig komma undan med att indignerat tala om "vinster i vården" och satiriska bilder på statsministrar i kissblöja. Hur vill de bidra till bättre kvalitet och ökad mångfald? Hur skapar de valmöjligheter? Hur ska de göra för att skärpa kvalitetskontrollen? Svepande anklagelser om hur privat vård fungerar godtas icke, lika lite som tramsigheter om att kvalitén blir god bara genom att utförande sker i egen regi. Framför allt är det nu hög tid att avfärda alla dumheter om att kvalitetskontrollen blir bättre om korståget mot alternativa driftformer får genomslag. Det är att sätta bocken till trädgårdsmästare, och precis det som är det viktigaste med att öppna vården och omsorgen för alternativ.

Däremot är det hög tid för lite sans i debatten. De debattörer som högljutt förklarat att allt ont som överhuvudtaget går att påvisa beror på andra driftformer än egen regi och "vinster i vården" får nu faktiskt förklara sig. På vilket sätt gör själva driftformen att vården blir bättre när kommunen - eller landstinget - själv utför. Och: vem ska stå för den oberoende kvalitetskontrollen om det offentliga självt är både finansiär, uppdragsgivare och producent?

Driftformen har ingen som helst betydelse, det enda som spelar roll är god kvalitet. Men brister kan förekomma i såväl kommunala som privat drivna verksamheter - det är bara att konstatera. Därmed är argumenten slut för en sida i debatten, och vi andra kan jobba vidare med att utveckla välfärden. Det självklara måste då vara att ge alla goda krafter möjlighet att bidra till en bättre skola, vård och omsorg - inte att utesluta verksamhets- och driftformer som bevisligen fungerar mycket väl.

Inga kommentarer: