12 juli 2012

Att tänka nytt

Jag har skrivit tidigare på detta tema, och efter att ha intervjuats av Radio Uppland idag kände jag ett behov av en ny postning i ämnet.

Vad det handlar om är behovet av reformer inom sjukvården, men också på många andra områden. Sådana reformer kräver ofta både nytänkande och mod att våga kasta gamla dogmer över ända. Men förändring möter ofta motstånd - därför att det finns krafter som har intresse av att förändring inte äger rum. Därför reser motståndarna allehanda krav på att vi som ser behovet av att genomföra reformer redan på förhand vet exakt hur effekterna kommer att bli. och om inte precis allting blir exakt som det var tänkt från början, så är det väldigt enkelt att i efterhand rikta kritik inte bara mot det som brister utan mot allt reformarbete överhuvudtaget.

Det får mig att tänka på Christopher Columbus, som gav sig ut på en seglats i en riktning som ingen före honom hade prövat. Hans mål var att finna den västliga sjövägen från Europa till Indien, men i stället "upptäckte" han (från europeiskt perspektiv, indianterna hade liksom "upptäckt" det långt innan) Amerika.
Columbus mötte också motstånd. Mäktiga krafter ville inte att han skulle finna en kortare sjöväg till Indien, för det skulle förändra maktstrukturer. Men Columbus vågare - och fann en för Europa okänd världsdel. Genom att utmana invanjda föreställningar gjorde han världen större från en europeisk horisont.

Lyckligtvis lät sig inte Columbus hindras av den tidens motsvarighet till de argument mot förnändring som vi i Alliansen möter idag. Exempelvis när det handlar om patientens makt över den egna journalen eller möjligheten för patienten att välja mellan olika vårdgivare.

3 kommentarer:

Magazinet sa...

Columbus hade en vision och idén gick tillbaka till Aristoteles och stöddes av till exempel Pierre d'Ailly. De var upptäcksresande och framförallt lärda och kloka människor. Att jämföra er politik med Columbus är patetiskt, ja snudd på ärekränkning av en historisk person. Ni är så jävla fel ute, man kan idag få sin journal om man så önskar utan att den ska vara tillgänglig på nätet. Tar du ansvar för uppgifter som läcker ut vid t ex en hackning av databasen, vilket får ses som ganska enkelt och möjligt scenario. Valfrihet - det är bara en Illusion, ju fler kanaler, desto mer mainstream osv. När jag blir sjuk är mitt enda önskemål att få en kvalitativ vård, att välja mellan X eller Y som vårdgivare är bara kosmetiskt dravel. Jag vet att du inte har kurage att publicera denna kommentar på din blog vilket gör din blog ännu mer patetisk.

Magazinet sa...

Lämnar ännu en kommentar då jag ofta läser igenom olika bloggar som avhandlar politik och framtid. Jag vill bara säga att jag tyckte det var starkt gjort av dig att publicera min senaste kommentar och det stärkte din bloggs trovärdighet och din trovärdighet. Jag håller helt med om att stora reformer och att #tänka utanför ramarna" verkligen är ett behov och en stor utmaning. Är fortfarande dock väldigt skeptisk till patientjournaler online. Risken att någon hackar är överhängande och skadan som då uppstår överväger nyttan med råge.


Generellt så känns allt för fyrkantigt och hur ofta har man inte hört, vi brast i våra rutiner. Rutiner i all ära, men vanligt sunt förnuft och självständigt - självkritiskt tänkande verkar vara främmande ord för många myndigheter. Men tack för att du uppdaterar din blog på regelbunden basis så vi kan ta del av det ni gör inom Uppsala läns landsting.

Jonny sa...

Tack Erik för att du publicerade min kommentar. Jag var lite hård i tonen för att kolla om du skulle rata eller godkänna kommentaren. All heder åt dig och det gör din blogg mer trovärdig. Att tänka "utanför ramarna" är tyvärr alltför ovanligt i dagens samhälle. Är fortfarande kritiskt inställd till reformen med patientjournaler på nätet då risken överväger nyttan som jag ser det.

Det stora felet med dagens olika myndigheter och företag är "Vi brast i våra rutiner" mentalitet som härskar. Rutiner i all ära, men självkritiskt och självtänkande medarbetare verkar vara en bristvara numera. Att ingen reagerar och sen den vanliga "brustit i rutiner" förklaringen. Är allmänt intresserad av politik och samhälle och credit till dig för ständiga uppdateringar av din blogg.

Mvh
Jonny