21 november 2012

Att värna Ärna

Idag avger kommunstyrelsen i Uppsala kommun sitt remissvar i frågan om civilflyg på Ärna. Vad kommunen svarar överlåter jag till dem, och landstinget för sin del har alla skä'l att fokusera på det som är viktigt för oss, nämligen den luftburna ambulanssjukvården. Akademiska sjukhuset och den intensivvårdshelikopter som är stationerad där har ett stor behov av god tillgång till ett närbeläget flygfält. Arlande må ligga nära Uppsala och är viktigt på många sätt för regionens utveckling - men Akademiska sjukhuset och den loftburna ambulanssjukvården har stort värde av närheten till Ärna.

Faktum är att bortemot en tredjedel av alla flygrörelser idag härrör från sjukvårdens behov. med andra ord spelar Ärna för landstinget och Akademiska sjukhuset bokstavligen en livsviktig roll. det förslag till remissvar som vi kommer att behandla i landstingsstyrelsen bygger också på den grunden. Uppsala behöver Akademiska sjukhuset, och Akademiska sjukhuset behöver den luftburna ambulanssjukvården. Sist men absolut inte minst behöver den luftburna ambulanssjukvården Ärna. Det kan vara värdefullt att komma ihåg, om man gör det enkelt för sig och helt avfärdar civilflyg på Ärna.

2 kommentarer:

Lars Hylander sa...

Erik, försök inte blanda ihop korten. Både ambulanshelikoptern och ambulansflyget på Akademiska sjukhuset (Landstingets Luftburna intensivvård) är redan stationerade på Ärna och ingick inte i den utökade civila flygverksamhet som var Försvarsmaktens skäl till ansökan. Den luftburna intensivvården räknas i ansökan som en del av nollalternativet och är oberoende av om tillstånd erhålls eller ej för kommersiellt civilflyg på Ärna. Mark- o miljödomstolen skriver också i sitt beslut att den nuvarande militära och civila flygverksamheten på Ärna är tillåtlig. Det är däremot inte det planerade tillkommande kommersiella civilflyget!
Hur kommer det sig att man trots alla klara fakta fortfarande diskuterar civilflyg på Ärna som landets skarpaste jurister har kommit fram till att är i strid med svensk lagstiftning?
Vänliga hälsningar!
Lars Hylander

Erik Weiman sa...

Landstingets utgångspunkt är att fortsatt flygverksamhet på Ärna ska säkerställa den flygverksamhet som landstinget bedriver idag. Jag är mest av allt förundrad över att denna ståndpunkt väcker sådana reaktioner och trodde att det verkligen skulle uppfattas som ett viktigt intresse för hela regionen att slå vakt om att vår luftburna ambulanssjukvård kan fortsätta att verka. Det jag för just landstingets räkning ororas mest över är om det inte klart framgår vilken betydelse denna flygverksamhet faktiskt har - inte bara för landstinget självt och för sjukhuset utan för regionens utveckling.