02 maj 2013

Det handlar om kvaliteten!

Skolverket lämnar idag en intressant rapport om tillståndet i den svenska skolan. Jag kan förstå om du som läsare undrar vad det har med landstinget att göra. Svaret är att debatten om skolan och sjukvården, för att inte tala om välfärdspolitiken som helhet, hänger ihop.

Skillnader i kvalitet mellan skolor är inte acceptabelt om det leder till olika möjligheter att få en bra undervisning. Just därför måste politikens viktigaste uppgift vara att säkerställa att det finns en viss kvalitetsnivå som helt enkelt inte får underskridas. Givetvis måste politiken då också ha möjlighet att vidta åtgärder. Och precis samma sak måste gälla också för sjukvården (exempelvis vårdcentraler och sjukhus) liksom för annan verksamhet som bedrivs med skattemedel.

Den stora bristen i svensk välfärd är inte att det går att välja mellan olika alternativ, eller att enndel av dem drivs i privat regi. Den stora bristen är att delar av verksamheten helt enkelt inte håller måttet. Den viktigaste uppgiften för politiken blir då självklart att säkra kvalitén i all verksamhet. Där finns det definitivt reformer kvar att genomföra.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Frågan är bara vad som är kvalitet?
Själva begreppet som sådant är besvärligt att definiera.
Kvalitet för mig kan vara en annan sak för dig.
Alltså ser jag ordet som en floskel.

Sen undrar jag om man måste ha så många uppdrag som du?
Varför fördelar ni inte ut mer på medlemmarna?

Erik Weiman sa...

Jag håller verkligen med! Det är just därför som det är viktigt att kunna välja, och kunna göra medvetna val. Då kan olika alternativ uppfylla olika krav/önskemål på kvalitet.

I stort sett alla de olika uppdrag jag har hänger egentligen ihop med huvuduppdraget som ordförande i landstingsstyrelsen. Väldig många gånger handlar det om att några gånger om året representera landstinget i olika andra organ, till exempel Mälardalsrådet eller rikssjukvårdsnämnden. Däremot har vi förändrat landstingets politiska organisation så att det finns fler olika förtroendeuppdrag, till exempel en särskild styrelse som ska bevaka kvalitetsfrågor i den verksamhet landstinget bedriver själv.